A párizsi események margójára,egy kis történelmi kitekintés

HungaryFirst küldte be 2019. 04. 16., k - 23:14 időpontban

A gonfalon baucent árnyékában, avagy az átok beteljesül?

Több mint 700 esztendeje, azaz 704 évvel ezelőtt,1314. már.18.-án lépett máglyára a templomosok 23., egyben utolsó nagymestere, Jacques de Molay.

A valószínűleg francia földön született szerzetest a rend Szentföldről történő kiszorulása (azaz az utolsó keresztes erősség, Akko 1292-es eleste) után választották nagymesterré. Terve előbb az volt, hogy saját templomos államot hoz létre, majd ennek kútba esése után mongol segítséggel akart visszatérni az elveszett Szentföldre.

Bár ennek sem volt túl sok realitása, a nagypolitika és a kapzsiság közbeszólt: V. Kelemen pápa 1307-es kezdeményezésére különböző rettenetes és minden bizonnyal nagyrészt koholt vádak (egyebek mellett eretnekség, istenkáromlás, szodómia) alapján per indult a rend ellen. Molayt ötezer testvérével együtt fogták le Franciaországban, majd 1312-ben a pápa a rend feloszlatását is kimondta.

Az események mögött már a kortársak is felfedezni vélték IV. (Szép) Fülöp francia király árnyékát, aki Anglia ellen viselt háborúi miatt úszott az adósságokban – legnagyobb hitelezője pedig „véletlenül” a dúsgazdag templomos rend volt.

IV. "Szép Fülöp" francia uralkodó egy jól megszervezett akcióval, saját királyságában egyetlen éjszaka leforgása alatt lefoglalta a rend vagyonát, bezáratta a tagjait, majd eljárást indíttatott ellenük a keresztény vallás meggyalázása, szinómia stb. miatt.

Molay egyébként először – kínvallatás hatására – elismerte bűnösségét, később viszont visszavonta vallomását, Hármukat ítélték akkor máglya halálra, és az utolsó szó jogán a nagymester bűnösnek vallotta magukat, de nem az ellenük felhozott vádakban, hanem, amiért aljas módon elárulták saját rendjüket. S utolsó kívánságként, miként az egy kivégzésről szóló beszámolóban szerepel, annyit kért csak, úgy fordítsák a cölöpét, hogy a lángok között még ellásson a királyi kertek fölött a Notre-Dame két tornyáig, így arccal Szent Mária felé fordulva végezhesse be.

Itt azonban történt valami, melyet egy krónikás jegyzett fel Molay utolsó szavait ,mely szerint átkot mondott az összeesküvőkre:(Kelemen pápa! … Chevalier Guillaume! … Fülöp király! Egy év múlva megidézem Önöket, hogy jelenjenek meg az Isten udvarában, hogy megkapják az igaz ítéletet! Átok! Átok! Átok! Legyen átkozott a fajtájuk a tizenharmadik nemzedékig!)

„Isten tisztában van azzal, hogy ki téved és ki bűnös. Hamarosan balszerencse száll majd azokra, akik igaztalanul vádoltak minket; Isten bosszút áll a halottjainkért. Ne kövess el hibát, mindenki szenvedni fog miattunk, aki ellenünk volt. Esdeklek azért, hogy arcodat a Szűz Mária felé fordítsd, akitől az Új Jézusunk megszületett.”

Jacques de Molay tudhatott valamit. Szép Fülöp 1314-ben egy már “jól bevált” vadászbalesetben halt meg. Az átok 13 íziglen szólt, gyorsan nézzük néhányat az utódok közül. Közvetlen utódja X. Lajos, aki mindösszesen 27 évet élt (1289-1316), apjától egy lázongó és adókkal súlytott országot örökölt, melynek mindösszesen 1 évig ült a trónján.

Utódja I. János, aki tisztázatlan körülmények között, de mindössze 5 napig élt. V. (Hosszú) Fülöp(1291-1322) követte őt a trónon, aki uralkodásának 6 éve alatt még mindig nem tudja a káoszból kikormányozni az országot, folyamatosak a lázadások, fokozódik a szegénység és éhínség, járványok pusztítanak. 1322-ben maga is betegség áldozata lesz, vérhasban és lázbetegségben szenved, 5 hónap múlva meghal.

A következő uralkodó IV. (Szép) Károly, aki kicsit kusza fonalakkal kapcsolódott a trónhoz, nem egyenesági leszármazott, és hogy a sorsa kövesse őt is, fiú gyermeke nem lévén, ellenben 3 házassága is volt, az egyik legfontosabb ténykedése a hatalmának megszilárdítása volt. Nyitott az angol udvar felé, melynek halálát követően a 100 éves háború kirobbanása volt a következmény. VI. Fülöp az eddigiekhez képest rekord időt volt trónon, 1328-1350-ig, nevéhez leginkább a 100 éves háború és francia veresége, valamint a nagy pestisjárány fűzhető. Feleségeitől számos gyermeke született, ám mindössze 3 élte meg a felnőtt kort, minden más utódja csecsemőként, vagy kisgyermekkorban elhunyt.

A másik két résztvevő sorsa is rövid úton halál lett V. Kelemen pápa szűk egy hónappal élte túl a nagymesterek halálát, április 20-án még abban az évben őt is utolérte a végzete. Guillaume de Nogaret a király pecsétőrzője és a templomosok elleni per vezetője, akiről bizton állítható, hogy leleményességének és rendkívüli kreativitásának hatására sok lovag vallotta be az általa felhozott vádakat. Röviddel a nagymester máglyahalála után megmérgezték… a dolog annyiban sántít, hogy Nogaret nem 1314-ben hanem még a nagymesterek kivégzése előtt, már 1313-ban meggyilkolták.

A valószínűbb verzió szerint nem Nogaret, hanem Marginy lett megátkozva, ám ez mit sem változtat a dolgon, őt ugyanis szűk egy évre a kivégzés után X. Lajos előbb sikkasztás vádjával perbe fogta és száműzte, majd boszorkányság vádjával végül elítélték és 1315-ben felakasztották. Most az a kérdés, mikor is telik le az a bizonyos 13 nemzedék...... és itt van a dátum :2019.04 .15. adjuk csak össze ! Nem lehet véletlen!

 

Források: rubicon.hu, index.hu, mitoszokeslegendak .Index

Új hozzászólás