Kercsi hun turulok szimmetrikus hieroglifikus mondatokkal

Varga Géza küldte be 2019. 04. 20., szo - 16:15 időpontban
Kercsi hun turulok szimmetrikus hieroglifikus mondatokkal
1/a. ábra. A turulos kercsi ékszertöredék hieroglifái (balra), a kercsi ékszertöredék (középen) és a kercsi hieroglifáknak megfelelő székely jelek (jobbra)

A különös szépségű V. századi kercsi hun ékszertöredék az ókor óta ismert "középen az Isten jelképe, két oldalon egy-egy állat" ábrázolási konvenció egyik megvalósítása. Esetünkben az ékszertöredék közepén Üdő napisten több ezer éves jelképének hun változata, a két oldalán pedig egy-egy turulmadár látható. (1)

Kercsi hun turulok szimmetrikus hieroglifikus mondatokkal
1/b. ábra. A kercsi hun ékszertöredék (V. szd., fotógrafika)

Eleink rendes szokása szerint az ősvallási vonatkozású kép elolvasható jelekből, a magyar hieroglif írás szójeleiből áll. A hieroglifák olvasata a Lyukó szár a nagy Üdő (mai magyarsággal: Lyukó úr a nagyságos Üdő) mondatot adja. Ez a mondat kétszer ismétlődik olyképpen, hogy a központi Üdő jel mindkét mondatban szerepel. Az egyik mondat balról jobbra, a másik meg jobbról balra halad az Üdő jel felé.

Hasonló szerkezetű szöveget találunk a kölkedi avar bogláron és egy meroving ékszeren is. Kétségtelen, hogy ezek a magyar jelekkel írt, magyarul elolvasható, pazar szépségű, gondolatgazdag szövegek a hun kultúra lenyomatai.

Kercsi hun turulok szimmetrikus hieroglifikus mondatokkal
2. ábra. A kercsi hun Lyukó hieroglifa (balra) és a székely írás "ly" betűje (jobbra)

 

Kercsi hun turulok szimmetrikus hieroglifikus mondatokkal
3. ábra. A kercsi (balra) és a magyarszombatfai szár "Úr" hieroglifa (középen) és a székely írás "sz" betűje (jobbra)

 

Kercsi hun turulok szimmetrikus hieroglifikus mondatokkal
4. ábra. A kercsi nagy hieroglifa (balra) és a székely írás "n" betűje (jobbra)

 

Kercsi hun turulok szimmetrikus hieroglifikus mondatokkal
5. ábra. A kercsi Üdő "Idő" hieroglifa (balra) és a székely írás "ü" betűje (jobbra)

 

Jegyzet:

(1) Turulábrázolás minden olyan ragadozómadár-ábrázolás, amelyen az ősvallási vonatkozású magyar hieroglif írás jeleit találjuk.

 

Irodalom:

 

Meroving boglár a Lyukó sar a nagy Dana mondattal

A kölkedi avar boglár magyar hieroglifái

Lyukó isten országa hieroglifikus mondat egy meroving bogláron

Magyar hieroglif írás

Új hozzászólás