"Kerülni kell mindent, ami a magyart a magyartól elválasztja!”

HungaryFirst küldte be 2019. 06. 25., k - 05:06 időpontban

"Kerülni kell mindent, ami a magyart a magyartól elválasztja!”

 

NEMZETNEVELÉS: ISTEN, HAZA, CSALÁD!
-Oktatás és kultúrpolitika-

„Sajnálatosan meg kell állapítanunk, hogy az idegen eszmeáramlatok utat találtak sok tanító és tanár szívéhez. Az egységes magyar szellemnek kell kisöpörnie a tantestületből mindazokat, akik méltatlannak bizonyultak arra, hogy a magyar társadalom legféltettebb kincsét, ifjúságát bízza rájuk. Immáron a magyar nemzeti szellem és a keresztény erkölcs temploma legyen minden tanterem.

Igaz lelkű tanítókra van szükség, akik az igét tetté formálják nemzeti érzéseink szikrázó melegével s a Krisztusi kereszténység bűvös napsugarával. Újra életre kell hívni a hagyományok ápolását és ébren tartani a hazaszeretet lángolását.”

A fenti idézet a Magyar Paedagogia c. lap 1920. április idusai számából lett megidézve. Horthy Miklós kormányzóvá választása után másfél hónappal.

Ugye, hogy milyen szép gondolatok? Van, aki vitára kelne velük? Én úgy hiszem, hogy mi magyarok ma is beérnénk ezekkel a határozatokkal! 
Nem hiszem, tudom!

 

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság

Új hozzászólás