Mohamed nem a keresztények új prófétája

Pók Katalin írta 2021. 03. 30., k - 13:45 időpontban

A beáramló muszlim migránsok jelensége furcsa és hamis következtetés felé vezetett egy svéd evangélikus teológust. Azt kezdte hirdetni, hogy Mohamed a keresztények új prófétája, de ez minden elemében hamis. Ő és titkára, aki könyvet jelentetett meg ebben a témában, láthatóan a liberális ideológia hatása alá került. Támogatja az azonos neműek házasságát, Mária szüzességét meg mítosznak mondja. Pedig a muszlimok nagyon tisztelik Máriát és éppen szüzessége miatt. A női evangélikus érsek szorgalmazza a mecsetek építését is. Azt mondja, hogy a zsidók, keresztények és muszlimok ugyanazt az Istent imádják, amivel figyelmen kívül hagyja a keresztények Szentháromság hitét. Azt hirdeti Jézus után is voltak próféták, nemcsak az Újszövetségben, erre a Bibliában azonban nincs utalás. Ezek már teljes hitvesztésre utalnak, és tévtanokra. Titkára, Jakob Wirén is a liberális kánont fújja, amikor a bevándorlás kritikusait, rasszizmussal, homofóbiával, iszlamofóbiával vádalja. Miben tévednek e liberális evangélikusok?

E sok eretnekségre azért ragadtatták magukat, mert bizonyára nem ismerik a Koránt a muszlimok által szentnek nevezett könyvet. Vagy pedig nem akarják érteni, mert annyira hatása alá kerültek az új liberális áramlatoknak. Hogyan lehetne a keresztények új prófétája Mohamed, amikor tagadja Jézus istenségét és keresztre feszítését? A Korán felülakarja írni a Bibliát, tagadja Jézus megváltó művét, és aki mást mond azt halállal fenyegeti. A Biblia egy szóval sem említi egy új próféta felbukkanását Jézus után, holott annyira részletesen előre vetít mindent, már az Ószövetségben megjövendöli a Messiás eljövetelét, kínszenvedését, az egész világra áldást hozó áldozatát. Az Újszövetségben pedig az emberiség jövendő sorsát is megírja az Apokalipszisekben, ám új prófétáról szó sincs, pláne, aki Jézust akarja megcáfolni. Sőt a Biblia azt írja, hogy aki nem ismeri el Jézus istenségét, és kereszthalálát az az Antikrisztustól van. Szent Pál arra figyelmeztet, hogy „A Sátán is a világosság angyalának tetteti magát” (2Kor11,14).  

Ráadásul a Korán átkozza és halállal fenyegeti a zsidókat, (a választott népet) és a keresztényeket, Jézus és a Szentháromság miatt. Azt írja, „Öljétek meg őket, ahol csak rájuk leltek!” (2: 191).  Isten náluk egyedül van, „Ne mondjátok, hogy három!” (4:171) -írja a Korán. Máshol, „hogyan is lehetne gyermeke?” (4:172) A keresztények ugyanis, a Szentháromság egy isten hitében vannak. Az Atya, a Fiú és Szentlélek hármasságában létezik Isten. Jézus kijelenti, hogy „Az Atya énbennem van és én az Atyában” (Jn10,38). A Szentlélek pedig kezdettől jelen van, ő szólt a próféták ajkával, ő jelent meg Jézus apostolainak, miután megígérte nekik eljövetelét, kiáradt rájuk, hogy segítse munkájukat. A Korán azt mondja, „Hogyan is lehetne gyermeke, senki más ő csak szolga”. Mármint Jézus a szolga, aki nem istenfiú. A Biblia azonban azt írja: „Mózes, mint szolga volt hűséges Isten egész házában, Krisztus azonban mint Fiú állt háza élén” (Zsid, 3, 5-6).

Azt állítja továbbá a Korán, hogy nem Jézus halt meg a kereszten (4:157), hanem valaki más, őt felvitte az Atya magához. Ezzel pedig a keresztények alapvető tanítását akarja romba dönteni, mint a sátán. Ez ugyanis az egész Üdvtörténet lényege, Isten azért választott ki egy népcsoportot, hogy belőle megszülethessen a Megváltó, akinek legfőbb küldetése a kereszthalál volt, hogy az emberiséget saját vérével bűneiből kiváltsa. Aztán feltámadjon, és helyet készítsen a mennyországban a megváltottaknak. Vére a váltságdíj bűneinkért. Hogyan is lehetne Mohamed a keresztények prófétája, amikor a Korán létrejöttének célja, hogy Krisztus munkáját lerontsa. Szellemileg és testileg is, mert kiadja a parancsot, hogy „ahol rájuk találtok öljétek meg őket”. Ez a zsidókra és keresztényekre vonatkozik, a „hitetlenekre”. Mindenki hitetlen gyaur, aki nem hisz Mohamed kereszténygyalázó tanításaiban. 

Valóban közös alapokkal rendelkezik a zsidó, keresztény és muszlim vallás, ezért nevezik őket ábrahámi vallásoknak. Csakhogy a Korán meghamisítja Ábrahám az Ősatya személyét is, mert azt mondja „Ábrahám, nem zsidó, hanem hanif”. A „hanif”, egyes felfogások szerint a muszlim szinonímiájaként használatos. Ezzel a kiválasztottságot akarja elorozni a zsidóktól, hogy legyen arab vallás, arab prófétával, ne csak a zsidóknak, keresztényeknek legyen ez a kiváltsága. Ez olyan, mint a testvérféltékenység. Csakhogy nem Izmael, hanem Izsák lett kiválasztva Isten által a szövetségre. „De Izmaelt illetően is meghallgatlak. Népét megáldom, termékennyé teszem, és szerfölött megsokasítom. de a szövetséget Izsákkal kötöm meg, akit Sára a jövő évben ez idő tájt szült”. (Ter17, 20-21) 

A prófétaság kérdése is ingoványos talaj, ettől egy harmadik kinyilatkoztatást remélnek, ami arab nyelven érkezett. Kortársai azt mondták, „dzsinn szállta meg” Mohamedet, aki a szájába adja a Korán verseket. Elhíresült a „sátáni versek”, története, mert Salman Rushdie könyvében arról ír, hogy nem lehet Mohamedben bízni, mert változtatja a szöveget, valamire azt mondja, hogy a sátán sugallata és törli azt. Ezért a szerzőt halálra ítélték bujdokolnia kellett, próféta gyalázásért. 

A lényeg a következő: Miután a Szentháromságot, Jézus kereszthalálát, istenfiúságát tagadja a Korán, Mohamed nem a keresztények új prófétája, hanem ellensége. Minden kereszténynek kötelessége imádkozni a muszlim migránsok megtéréséért Jézushoz. Legcélravezetőbb előbb Máriával inspirálni őket (bár a Mária származtatása is eltér a Bibliától a Koránban (3: 33-63), mert tisztelik, aztán a Szűzanya elvezeti őket Jézushoz. Ám a „nyitott egyház” evangélikus teológusaiért is imádkoznunk kell, hogy térjenek vissza az igaz hithez, ne ők váljanak muszlimokká azáltal, hogy Mohamedet a keresztények prófétájának tartják.   

 

Borítókép forrása: wikimedia commons

Új hozzászólás