Égi édesanyánkról

Pók Katalin írta 2021. 05. 02., v - 11:35 időpontban

Május első vasárnapja nemcsak a földi anyákról szól, hanem az égi édesanyáról, Szűz Máriáról is. Tudjuk a Szentírásból, hogy Mária ott volt a kereszt alatt Fia szenvedésekor, Jánossal a „szeretett tanítvánnyal” együtt. Jézus a keresztről még rendelkezett, azt mondta Jánosnak: Íme, a te anyád!” Máriának: Íme, a te fiad!”. Ettől kezdve lettünk mi mindannyian Mária az Égi édesanya gyermekei. Az Egyház tanítása szerint, az Énekek éneke is róla szól: „Kelj föl kedvesem, gyere szépségem! A föld színén, immár virág nyílik” (Én2,10-12). Valószínű ezért lett május a Szűzanya hónapja, mert ilyenkor virágba borul a természet. 

Először X. Alfonz Castiglia királya kapcsolta össze májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ez terjedt el Európában, miután a pápák jóváhagyták. A hívek ebben a hónapban litániát egyfajta kérő imádságot mondanak, melynek mai formája a 7. században alakult ki. A Loretói litánia a Boldogságos Szűz Mária köszöntő és segítségül hívó imádsága. Mai formáját a 16. században nyilvánosan imádkozták Loretóban. 

A Bibliában viszonylag kevés rész foglalkozik a Szűzanyával, de ennek megvan az oka. A boldoggá avatott Emmerick Anna Katalin, a stigmatizált szent életű apáca, azonban csodálatos módon látta a Szűzanya életét, de Jézus tanító éveit is, az összes Ó és Újszövetségi misztériumot, a Teremtéstől kezdve. Amikor rákérdezett miért nem írták le részletesebben az apostolok a Szűzanya életét, hiszen az ő Igenje nélkül Megváltónk sem lenne, a következő választ kapta az égiektől: Bár ő csodálatos tiszteletben részesült a mennyben, ő a menny királynője, Isten nem akarta, hogy eltörpüljön mellette a Megváltó személye, nehogy istennőként kezdjék imádni a földön, ahogy a pogányok szokták. Ez teljesült, mert bár a katolikus egyház nagy tiszteletben tartja személyét, isteni imádásról szó sincs.  

Az szentéletű apáca azonban mindent látott részletesen, napról napra írnokával lejegyeztette a történéseket, mikroszkopikus pontossággal, a történelmi helyszín pontos leírásával, amit egy 4 kötetes könyvben lehet már elolvasni. Közöttük van Jézus kínszenvedésének, halálának, feltámadásának, de előbb tanító éveinek leírása is. (Mel Gibson híres filmje Kereszthaláláról, innen származik) A Szűzanya életéről is nagyon fontos filmszerű leírás készült, sőt még Mária szüleinek életébe is betekinthetünk. 

Mindebből megtudjuk, hogy Isten tervében milyen helyet foglalt el Mária megszületése, amelyből a Megváltó születhetett a földre. E szerint a zsidó nép élete is arról szólt, hogyan születhet majd meg belőlük a legnemesebb, a legtisztább életű család által, Mária és szentséges Fia. A zsidók közöttük is a legvallásosabbak, a legtisztább életűek folyamatosan várták a Messiás megszületését, próféciák szóltak arról hol kell megszületnie, és ennek időpontja, aszerint változott találni e olyan családot, amelyik méltó rá. Mária szülei Szent Anna és Joachim is jártak prófétákhoz, akik előre jelezték, hogy egy M betűvel jelzett utódnak kell megszületnie egy lánynak. 

Szent Anna és Joachim nagyon sokáig vártak e lány megszületésére, Joachimot már gúnyolták, gyermektelenséggel vádolták, ajándékát a templomban nem fogadták el, mert úgymond biztos Isten büntetése alatt áll. Egyszer azonban egy égi küldött, jelezte Joachimnak és Annának is, hogy kegyelemre találtak Isten előtt, menjenek a templomba, ahol találkoznak egymással az úgynevezett „aranyhíd” alatt. Külön éltek ugyanis, már egy jó ideje, tisztasági fogadalomban. Találkozásuk tehát a templomban történt, Emmerick Anna Katalin látta, hogy csodálatos égi fények voltak körülöttük, amikor a híd alatt, megfogant Mária. Tehát már születési körülményei is a szeplőtelen fogantatásra utalnak. 

Már 3 éves korában beadják Máriát a templomba, ott nevelkedik 15 éves koráig, igen szigorú önként vállalt fogadalmak között, ételmegvonás, alvásmegvonás, éjszakai imádkozások és böjtölések között. Amikor felnőtt, azonban férjet keresnek neki, láthatóan ismerik a próféciákat, mert Dávid házából való férfit keresnek. Egyébként Mária is Dávid házából való, csak egy másik ágából. Összehívják azokat a férfiakat, akik Dávid házából származnak, és botjuk kivirágzása jelzi, ki az Isten által rendelt kérő. Végül rátalálnak Józsefre, aki távol élt a családjától, asztalos munkákat végezve, és aki nem akart asszonyt venni magához, mert nagyon szent életű volt. Ám nagy meglepetésre, az ő botja virágzott ki, így lett ő Mária vőlegénye. Mária sem akart egyébként soha férjhez menni, folyton imádkozott a Messiásért, mert a próféciák jelezték, hogy közeledik az ideje. Ő azt kérte nagy szerénységében, hogy a Messiás legkisebb szolgálója lehessen. 

Tudjuk azonban az Írásokból, hogy ő lett a Megváltó szülőanyja, a Szentlélektől való fogantatással, tehát kétszeresen is elmondható a szeplőtelen fogantatás, amit a Lourd-i kis látnok hallott, a neki megjelenő Máriától. Egyébként a gyermek megszületése sem a szokásos földi módon zajlott, ahogy életükben Jézus felnövekedése alatt is számtalan csodát éltek meg. A szálláskeresés, a pásztorok, a háromkirályok látogatása, a menekülés Egyiptomba történeteit is részletesen pontosan filmszerűen leírja Emmerick Anna Katalin, aki csodálatos módon ott van minden eseménynél testben és lélekben, néha csak lélekben, mindent személyesen átél, mert ott a másik dimenzióban nincs idő, minden most zajlik. Érdemes elolvasni, mert a Bibliával pontosan megegyező, attól viszont sokkal részletesebb elragadó olvasmány.   

 

Lorettói litánia

Mennyei Atyaisten! Megváltó Fiúisten! Szentlélek Úristen! Szentháromság egy Isten! Irgalmazz minekünk!

Szentséges Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Szüzek szent Szüze, Krisztusnak szent Anyja, könyörögj érettünk!

Isteni malasztnak Anyja, Tisztaságos Anya, Szeplőtelen Szűzanya, Makula nélkül való Anya, könyörögj érettünk!

Szűz virág szent Anya, Szeretetreméltó Anya, Csodálatos Anya, Teremtőnk szent Anyja, könyörögj érettünk!

Üdvözítőnknek Anyja, Nagyokosságú Szűz, Dicsérendő szent Szűz, Nagyhatalmú szent Szűz, könyörögj érettünk!

Kegyes és irgalmas Szűz, Hívséggel teljes Szűz, Igazságnak Tükre, Bölcsességnek széke, könyörögj érettünk!

Örömünknek oka, Lelki tiszta edény, Tiszteletes edény, Ájtatosságnak jeles edénye, könyörögj érettünk!

Titkos értelmű rózsa, Dávid királynak tornya, Elefántcsontból való torony, Mária aranyház, könyörögj érettünk!

Frigynek szent szekrénye, Mennyországnak ajtaja, Hajnali szép csillag, Betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!

Bűnösök oltalma, Szomorúak vigasztalója, Keresztények segítsége, Magyarország oltalmazója, könyörögj érettünk!

Angyalok királynéja, Pátriárkák királynéja, Próféták királynéja, Apostolok királynéja, könyörögj érettünk!

Mártírok királynéja, Hitvallók királynéja, Szüzek királynéja, Minden szentek királynéja, könyörögj érettünk!

Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné, Szentolvasó királynéja, Béke királynéja, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz minekünk! Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket! Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz minekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

 

 

Borítókép forrása: unsplash.com

Új hozzászólás