Érdekességek és furcsaságok a hét híreiből… és dühös vagyok!

Stoffán György írta 2021. 05. 08., szo - 12:17 időpontban

Érdekesen furcsa híreket lehetett olvasni, hallani az elmúlt héten. Például azt, hogy Kálmán Olgát megfenyegették, és a megfenyegetett azonnal a rendőrséghez fordult, így, pillanatok alatt kézre került a fenyegető. A másik, hogy Gödény és társai rémhírt terjesztettek, amiért akár börtönbe is kerülhetnek. Mindkét hír dühössé tesz!

Amikor jobboldali újságírókat fenyeget meg a Parlamentben Olgika egyik liberális kollégája, amikor pártelnöke börtönnel fenyegeti, és híveik sorra osztogatják a kötelet a jobboldali, nemzeti elkötelezettségűeknek a közösségi oldalakon, akkor hol a hatóság? Miért van az, hogy Magyarországon csak a politika résztvevőinek jár a jog, a védelem akár a jobb, akár a baloldalon, míg a hétköznapi ember vagy az újságíró teljesen kiszolgáltatott. Hiszen – és ez konkrét példa –, elég, ha egy, a dokumentumok alapján feltehetően bűnöző polgármesterről egy újságban vagy blogon megjelenik az igazság. A "sértett"polgármester, félrevezető leiratban pert indít egy, az általa gondolt cikkíró ellen, és a székesfehérvári törvényszéki bíró, mintha olvasni sem tudna–, ítél… pedig a feljelentett és a cikk írója más-más személy, amit bizonyít a cikk alatti név is. Ám, a háttérben ott van a politikus, aki a polgármester mögött áll, és aki odafigyel pártkegyeltje jogi előnyeire, feltehetően még a nevezett törvényszéken is. Ha nem így lenne, akkor a bíró tudná, hogy aki ellen ítél, az nem ugyanaz a személy, mint aki a cikket írta, de ez cseppet sem érdekli. Ő fizetést kap így is, úgy is. Kit érdekel, hogy ilyen esetben talán, el kellene utasítani a pert… de ha esetleg rászólnak, akkor nem lehet elutasítani, még akkor sem, ha ráadásul, a polgármester ellen nyomozás folyik a megjelent cikkben szereplő gazdasági bűnügyek miatt… Igaz, a polgármester még a per befejezése előtt azzal fenyegette a vele egyet nem értőket, hogy úgy járnak mint az újságíró, akit elítélt a bíróság... és a hülye még e-mailben le is írja, dátummal... Vajh, honnan lehetett információja a bírói döntésről előre, s honnan volt olyan biztos benne, hogy nyert? Nálunk már csak ilyen a jogszolgáltatás, és ilyenek a törvénytelen törvények is: a politikusnak joga van a jogot befolyásolni, a bírónak meg joga van vaknak, süketnek és írástudatlannak lenni. A hasonló ügyeket intéző talárosokat hívták az átkosban nullás bíróknak… Ma, ilyen az egész igazságszolgáltatás, a politikusoknak nyújtott jogi és erkölcsi (erkölcstelen) előnyök... a megkülönböztetés a fenyegetés és a fenyegetés, valamint a fenyegető és a fenyegető között. 

Olga tehát kiváltságos, mert liberális TV-s riporterből, kommunista politikussá avanzsált, és mint ilyen, ha feltételesen „megfenyegetik”, akkor a hatóság saját hatáskörben már rajta is van az ügyön. A hasonszőrű fenyegetőzők, akik a parlamentben nap-nap után egy országot fenyegetnek, és hazudoznak, azokat nem éri hatósági inzultus. Ilyen a világ… Igaz, nem illik fenyegetőzni, hiszen az már eleve megcáfolja az elhatározást. Mert, aki tenni akar, az nem pofázik előre, hanem megteszi, amit elhatározott. Olginak nem kellett volna félnie… Bár, azt sem tartom kizártnak, hogy a bérelt fenyegetőző, vallomásában majd elmondja, ki bíztatta fel, így azonnal szabadulhat. Láttunk már ilyet a Budaházy-ügyben… Bevált kommunista módszer.

A másik, számomra érdekes és furcsa hír, Gödény és más vírus-, és járványszkeptikusok vád alá helyezése. Nos, nem azért, mert helyeslem Gödényék magatartását, hanem azért, mert ma mindenki hazudik ebben a kérdésben. Ki így, ki úgy. Finomabban szólva, mindenkinek joga van véleményt nyilvánítani járvány ügyben. A hivatalosat el kell fogadni, mert, ha nem, akkor baj lesz. Ám, a hivatalosról sem tudjuk pontosan, hogy mi igaz belőle és mi nem?  Mégis, csak Gödényt, és az orvosok a tisztánlátásért tagjait piszkálja a hatóság. A felbujtó és a Gödényéknek helyt adó szervezet erdélyi román vezetőjének a haja szála sem görbül, noha évek óta olyan aknamunkát folytat a kormány és a nemzet ellen, ami párját ritkítja, és ami nemzetközi kapcsolatainknak is árt. Újabban pedig, az 1949-es sztálini alkotmány visszaállításán dolgozik, s járják emberei az országot hangosbemondókkal, rendőri felvezetéssel a kormány és az Alaptörvény ellen lázítva. Akkor hát, vagy mindenkit vonjon kérdőre a hatóság, vagy legyen szabad mindenkinek hülyíteni a népeket, halált okozva, és legyen szabad mindenkinek kitolni a járványt időtlen időkre. Hiszen, ha a román Patrubani-nak, Gyurcsánynak, és más parlamenti ellenzéki politikusoknak szabadon lehet, akkor másnak miért nem lehet? Miféle kettős mérce van, és miért – ebben az országban?

Nem szeretem Gödény és társai, féligazságokat kimondó, a lényegre csak gyáván célozgató, és ezzel káoszt okozó megnyilvánulásait, nem szeretem a lesütött szemű román politikus magyar szervezetének kormányellenességét, aljas lázítását. Mintha egyenesen Bukarestből kapná a feladatokat. Nem szeretem a vénségére hazatelepült, magát tudósnak képzelő szabad európás Drábikot, aki erre alapított politikai szervezet élén akart bevonulni az Unióba, a román politikus támogatásával… halovány sikerrel. Nem szeretem a Gyurcsány-Dobrev kettős, Cseh Katalin és Szabó Tímea halált okozó vakcina-ellenességét, ahogy nem szeretem a társadalom oltottakra és oltatlanokra való felosztását sem, és erős undorom van a Mi hazánk és a Jobbik egyre hasonlatosabbá váló, és egyre felismerhetőbb gyuribácsizmusától.

Jó volna, ha Magyarországon a jog, valóban független jog lenne, a bíróság független és befolyásolhatatlan, a rend pedig, valós. Nem valami demokrácia maszlaggal leöntött gusztustalan okádék. Mert biztosított „politikusi” – Olgai – előjogokkal, utasított nyomozásokkal, esetleg befolyásolt bírókkal és politikailag előre lezsugázott ítéletekkel az országot csak tönkretenni lehet. És ez kormány-független immár, hiszen erős párhuzamos társadalomban, rend és a jövőt tekintve biztonság nélkül élünk. Hiszen, ha 2022-ben győz a "liberális, kormányellenes párhuzam", Gyurcsányostul, Gödényestül és Patrubanistul, akkor a nemzeti oldal és a magyar nemzet végleg - véleményem szerint - lehúzhatja a redőnyt. 

 

 

Stoffán György

Új hozzászólás