Betiltott harangszó Balatonberényben… avagy, az újabb csatavesztés

Stoffán György írta 2021. 07. 17., szo - 14:49 időpontban

Bizonyára nem tudnak arról a keresztény-keresztyén egyházak és a Balatonberényben nyaraló néhány városi kommunista és liberális, hogy Magyarország egykor keresztény ország volt, amely mára a keresztény értékeket védi – állítólag. Ám, nem védi! Hiszen a hagyomány maga az érték. A harangozás is érték. Amikor még keresztény ország volt Magyarország, akkor a harangszó hívta imára, templomba, szentmisére, litániára a népet. Amikor megszólalt a déli harangszó, amely nemzetünk nagyságát hirdette – s még valameddig talán hirdetheti – világszerte, az emberek megálltak, levették kalapjukat és elmondták az Úr Angyalát, amelynek gyakori elmondására hívta fel a figyelmet Szent II. János Pál a Hősök terén mondott szentmise keretében…, amely szentmisére ingyen és előjegyzés nélkül mehetett bárki. Igaz, ma nem a déli, hanem a reggeli harangszót szüntette meg „sikeres kompromisszum” Balatonberényben.

Nemrégiben egy német házaspárral beszélgetve megtudtam, hogy többek között miért költöztek Magyarországra… „csodálatos dolog hallani a harangot reggel, délben és este… ez nálunk már nincs. Betiltották, mert zavarja a muszlimokat.” Nos, e házaspár nem Balatonberényben él.

A világ minden tájáról érkeznek a hírek katasztrófákról, árvizekről, földrengésekről, járványokról. Ideje volna elgondolkodni azon, hogy az embert magát milyen felelősség terheli a történtekben. Mit hibáztunk el, hogyan tudnánk jóvátenni a hibáinkat… A recept kétezer esztendeje készen van. Sőt… egy jóval korábbi, tíz pontban foglalja össze, hogy melyek azok az elévülhetetlen törvények, amelyek biztosítják az emberi lét normalitását, természetességét és az Istennel való partnerséget, ami alapfeltétele az ember megmaradásának. Amolyan használati utasítás. Igaz, a két kőtáblát, amelyeken ez a használati utasítás áll, Mózes, ma másodszor is darabokra törné. Mert ma is az aranyborjút imádja az emberiség.

Balatonberényben tehát, reggel nincs harangozás, nem Istennel kezdi a napot a pihenésre, kikapcsolódásra áhítozó nyaraló, nem ad hálát Istennek azért, hogy ott lehet, hogy van miből ott lennie… és nem néz szét a faluban a harangozástól felébredve, s nem jut el az agyáig, hogy ahol van, és ami olyan csodálatos a környezetében, az mind-mind Isten teremtménye… vele együtt.

Ám, van itt más is, ami az ember eszébe jut, amikor olvassa, hallja, hogy ismét engedett az egyház a sajátjából, a keresztény-keresztyén közösségeink hagyományaiból. Abban az évben, amikor hirdetjük az Eucharisztikus Kongresszust, amikor készülünk egy nagy krisztusi találkozóra… Eszembe jut a néhány hónappal ezelőtti Mária-gyalázás és a hatalmas csend, ami körülvette az ügyet, és jobbára azt a plébánost gyalázták, aki egyedüliként védte Isten Anyját ebben a gyalázatos káoszban, amelyet azok generálnak, akik egyébként a katolikus templommal a háttérben fényképezkednek, elhitetve a lakossággal hogy milyen példás keresztények. És eszembe jut a harangozás megszüntetéséről hallva, hogy támadják a magyar kormányt, mert a gyermekek egészséges nevelését igyekszik biztosítani a pedofil-ellenes törvénnyel.  És a keresztény egyházak úgy hallgatnak ebben az ügyben, mint ama bizonyos a fűben. Nem áll oda a kormány mellé a keresztény egyházak ökumenikus tanácsa, az egyházak vezetői nem adnak ki kommünikét, s nem szólítja fel híveit egyik keresztény-keresztyén egyház sem arra, hogy álljanak ki Krisztus parancsai mellett, amely parancsok ezt a törvényt is alátámasztják. Ehelyett jóízűen kóstolgatják a lassan fesztivállá degradált Eucharisztikus Kongresszus süteményét… és csatákat vívnak a rendezvény újra írt, átírt, áthangszerelt, vagy újonnan írt himnusza miatt. És fizetni is kell az előadásokon, valamint a Hősök terén megtartandó misén való részvételért. Aki közelebbről akarja látni a római püspököt, az fizet. Aki nem fizet, messzebbről látja majd… A dráma tehát fokozódik, a nyomás erősödik és az erőnk egyre csökken. Ezért engedünk a hagyományokból, ezért hallgatunk, amikor Jézus mellé kellene állni, s ezért – mint a rossz gyerek –, inkább másra figyelünk, nehogy részt kelljen venni a közös ügyben.

Igen a rossz gyerek… Mi is pontosan úgy viselkedünk, és úgy méltatlankodunk, mint a rossz gyerek, aki kitépi anyja kezéből a kezét, és ha emiatt baj éri, akkor az anyját teszi felelőssé.

Ma még csak a harangozásban engedünk, majd beengedjük az egyházi iskolákba is azokat, akik ellen az egyházak által agyonhallgatott törvény szól, s jól megmagyarázzuk azt is, hogy miért nem olyan nagy baj, ha minden úgy történik, ahogy. Mert mindent átitatott a politika, a sátáni szellemiség, a pénz mindenhatósága, a jólét mámora, a képmutatás. Az „igenek” talán-ná, a „nemek” hátha-vá változtak, noha Jézus erről másképpen vélekedett, más utasítást adott.

Fejcsóválva, ál-sajnálkozással nézzük a természeti katasztrófákról szóló tudósításokat, az Amerikában szörnyű kínokat okozó tűzcsóvákat, a nyugat-európai halálos árvizeket… és nem harangozunk, mert az zavarja a pihenést. És nem szólunk a normalitás érdekében, amikor azt a kormányt támadják, amely – amíg még teheti –, védi a keresztény-keresztyén egyházakat, a gyermekeket, az erkölcsöt… inkább kóstolgatjuk a „fesztivál” süteményét mindezek helyett… Pedig, az „utolsó vacsorán” nem volt desszert, és az apostolokat sem pénzért engedték a fenti terembe… a „lelki megújulást” emlegetve.  

Ám remélem, van még egymillió imádkozó magyar… akit nem zavar a harangszó… És van olyan pap is, aki nem enged a Kr.u. 2021-ből!

 

 

Stoffán György

Hozzászólások

Pozsonyi Zoltán

2021. 07. 18., v - 12:03

Nem ismerem Magát Stoffán úr, amit sajnálok. Köszönöm, hogy szívemből és lelkemből szólt, már régóta szenvedek a hagyományainktól való lépésenkénti viszakozástól, lustaságból és lelketlenségbőli elhanyagolás miatt. Isten mentsen minket, hogy értékeinket elveszítsük, ne legyen erőnk a jót, a tisztaságot, a lélekben eddigi rendet megőrizni. Tudom a többség ezzel egyet ért, bárcsak lenne ereje hangos megálljt kiáltani, amíg nem késő.

Bárkovits Alajosné

2021. 07. 18., v - 13:30

Egyet értek Stoffán, Pozsonyi úrral. Sajnos az emberiség a saját vesztébe rohan. " Itt az idő, most vagy soha!" Meg kell tenni halaszthatatlanul az intézkedéseket gyermekeink védelme, jövője érdekében. Nem hagyhatjuk, hogy bármely idegen hatalom irányítson bennünket, ránk erőszakolja erkölcsileg züllött, undorító, emberekre káros hatással rendelkező intékdéseit!

Beliczai Mária

2021. 07. 18., v - 13:38

"...a két kőtáblát, amelyeken ez a használati utasítás áll, Mózes, ma másodszor is darabokra törné" - Talán nem ezt a "használati utasítást" kellene idézni... és minden rendbe jönne! A keresztény hagyományokat ért sérülésre nem az ószövetség a gyógyír!
Egyébként meg, ki írta elő, hogy leszereljék a harangokat?! A reggel még aludni vágyó nyaralók nem ezt kérték! Lehet, hogy az egész évben keményen dolgozók még hajnalban pihenni szeretnének... mert gondolom falura nem a Bahamákhoz szokott tehetősebbek mennek pihenni...
Továbbá szó sem volt a déli harangszóról...!
- Nem értek egyet semmilyen harangszó elnémításával - sőt, egyszerűen nem is kellene foglalkozni a faluhelyen pár hetet eltöltő turistákkal - mert minél nagyobb fórumot biztosítanak egy, egy ilyen esetnek, annál biztosabb, hogy lábra kél és elharapózik egy rossz szokás... Sokkal helyesebb lett volna csak közölni a pihenni vágyókkal, hogy a harangszó hozzátartozik a faluhely életéhez - máskor menjenek a pusztába aludni... ott csend van, csak a tücskök zenélnek és az ezer wattal az éjszakai nyugalmat megzavaró bulizók ricsaja sem zavarja meg az aludni vágyók nyugalmát... Mert hogy vannak akiket meg éppen az zavar, mert nekik munkálkodniuk kell egész nap...
- Szóval sokkal helyesebb mindent a maga helyén kezelni és nem felfújni...!

Huszák Jenő

2021. 07. 18., v - 21:09

Igazat adok a fent említett Stoffán Györgynek ebben a témában 100 évnek ezelőtt is volt harangszó és nem zavart senkit sőt akkor az emberek napi14-16 órákat dolgoztak sőt többet is nehezebb dolguk volt nem volt ennyi tehnika ami megkönnyítette volna munkájukat mint ma és mégis bírták pihenni, ebben a nemek közti szócsatában szintén igazat adok az úrnak és a kormánynak is régen olvastam a bibliát és isten nőt és férfit teremtett azt mondta menjetek és sokasodjatok tehát új és újabb családok születésével érjük el a fentmaradásunkat nem mindenféle félresikerült emberi lények léttével onnan tudjuk, hogy jövő nincs csak jelen és az sem életképes csak egy korcs valami ennyi lenne a véleményem a témában. Köszönöm

Új hozzászólás