Ismét nemesfémbánya nyílhat a Börzsönyben

Kovácsi Sándor írta 2021. 09. 17., p - 19:08 időpontban

Ismét nemesfémbánya nyílhat a Börzsönyben – tudta meg a VilágGazdaság. A szándékot a Hun-Bányászat Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Kft. fogalmazta meg, terveit és számításait tavaly október végén küldte el a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (MBFSZ), amelyet arra kért, hogy végezze el a koncessziós bányászati engedély kiírását megelőző érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatot. A munka egy 44,23 négyzetkilométeres területen folyna, ezen belül a Nagyirtás és a Rózsahegy kutatási zónában. A felszín alatti lelőhelyet a kft. Márianosztra, másodsorban Nagybörzsöny, alternatív lehetőségként pedig Kóspallag önkormányzati területéről indított lejtaknákkal közelítené meg.

Beadványa szerint a nagyirtáspusztai területen megkutatott ércvagyonban 1075,8 tonna termésarany és 909 tonna termésezüst van, míg Rózsabánya térségében 18,6 tonna arany és 98,85 tonna ezüst földtani vagyon vehető számba. A kérésére készült, áprilisi dátumú elemzés ezen a ponton megfogalmazott némi aggályt. A nagyirtáspusztai vagyonszámítást számolási hibásnak nevezte, és hiányolta az érces zónák térfogati paramétereinek forrását, Rózsabánya esetében pedig azt nehezményezte, hogy a kérelem nem tartalmazta a vagyonszámítás bemenő adatait. Ettől persze még lehet ígéretes a terület, amelyen már a késő Árpád-kor óta termeltek ki nemesfémet. Geológiai és geofizikai megkutatottságának bőséges az irodalma. Korábban az Aurum Resources Inc., a Lone Star Kft., a Rózsabánya Bányászati Kft. és a Bezina Bányászati Kft. vizsgálódott a szóban forgó 44 négyzetkilométer egyes részein – sorolta fel az MBFSZ tanulmánya. Most nincs rajta egyetlen hatályos érckutatási terület sem, az egyetlen ottani bányatelken nemfémes ásványkincset, andezitet termel ki Márianosztrától délnyugatra a Colas-Északkő Bányászati Kft. A talán nekifutó Hun-Bányászatot a nyilvános adatok szerint 2018-ban jegyezték be, főtevékenysége a vasércbányászat, és van egy rudabányai telephelye. Ügyvezetője Varga István, többségi tulajdonosa a Varga’s Invest and Consulting Zrt.-t ellenőrző Szamos-Varga Zita Viktória, a kisebbségi pedig Kisvári Béla.

Az MBFSZ nyilvántartásának 2020. január 1-jei állapota szerint a nagybörzsönyi Rózsabányához tartozó Rózsa-akna nemesfémércének összesített földtani vagyona 407 ezer tonna, ebből kitermelhető 326 ezer tonna, négy tömbben.

Az ércben tonnánként átlagosan 1,05 gramm arany és 27,51 gramm ezüst van.

"A stratégiai fontosságú ásványi nyersanyagok koncessziók formájában történő kitermelését biztosító, állami ásványvagyon-gazdálkodás célja Nagybörzsöny esetében főleg az arany-, ezüsttartalmú ércesedés hasznosításának elősegítése. A nagybörzsönyi ércesedés ólom-, cinktartalma a jelenlegi ismeretek szerint egyelőre járulékos jelentőségű." – olvasható az MBFSZ értékelésében.

A dokumentum a tervezett bányászat megindításának közvetlen előnyeként a földtani, ásványi nyersanyag szempontú adatszolgáltatást, valamint a bányajáradék megfizetését jelöli meg, és azt, hogy az állam tulajdonában levő, majd a járulék megfizetésével a bányavállalkozó tulajdonába kerülő ásványkincs megfelelő módon hasznosulhat. Ahhoz azonban – szögezi le –, hogy a vizsgálati területen az aranyra és ezüstre összesített 407 ezer tonna földtani és 326 ezer tonna kitermelhető ércet növelni lehessen, további kutatásra van szükség. Ennek megtervezésére a szolgálat által készített érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat a koncessziós eljárás keretei között alapot ad. Jelen információk alapján egyelőre nem tervezhető meg a termelés.

Új hozzászólás

Forrás neve
VilágGazdaság