Össztűz a nemzetre… avagy mindenki tüntet, akit megvettek

Stoffán György írta 2022. 08. 02., k - 17:50 időpontban

A háborús helyzet nem mindennapi politikai konstellációkat eredményez. Ebben meglátható végre ki, hová tartozik, ki, mit akar, kit, hogyan és ki fizetett meg saját céljainak elérése érdekében. Az ellenzéki politikusi pálya ma nem igényel gondolkodásra hajlamos agyakat, ám remekül fizet. Ez a tény arra ösztönöz sok, magát politikusnak képzelő üresfejű, vagy csak jellemhibás honfitársunkat, hogy azt a pályát válassza, amelyhez tartozik egy bársonyszék, és havonta hatalmas összeg, valamint, ha megválasztják, azonnal politikai szakértő lesz belőle, sőt, valamiféle torz istenként szerepelhet sajátjai között. Magyarul: a proli-világ többségbe került a „szent demokrácia” révén.

A régi görögök szerint a demokrácia a csőcselék uralma, és ezt bizonyítja ma Európa vezetőinek szellemi és erkölcsi volta. Persze, a másik demokrácia-értelmezés szerint ez nem így van, mert a demokrácia maga a tökély, a biztonság, az állam alapja. Igaz, ez sem így van, mégis ezt vallják igen sokan azok közül, akikre magam is szavaztam, bár a demokrácia-felfogásukkal szemben mély ellenérzésem van. A harmadik értelmezés szerint pedig mindent meg lehet tenni a demokrácia égisze alatt. Ez utóbbi a diktatúra demokratikus alapja, amelyet az Unió vezetése érez magáénak. Saját értelmezésem szerint azonban, demokrácia nem létezik. Ha igen, akkor az nem más, mint a káosz és a rendnélküliség, azaz, az anarchia, az árulás, az erkölcstelenség és a hülyeség kevercse.

A magyar ellenzék, a Mi hazánktól a DK-ig a régi görög értelmezésre enged következtetni. Hiszen háborús helyzetben az ellen a kormány ellen tüntetni, amely a háborút el akarja kerülni és a háborús terhektől meg akarja óvni az állampolgárokat, nem más, mint az állampolgárok elleni terrorcselekmény. Aki pedig tovább megy, és a magyarellenes EU-ban azért harcol, hogy Magyarország, tehát, a magyar nép ne kapja meg a neki járó pénzeket, az nép-, és hazaáruló, amelyért később a neki járó büntetést meg kell kapnia.

A kormánnyal nem kötelező egyetérteni, de ebben a helyzetben kötelező lenne a kormány nemzetgazdasági céljait, erkölcsi értékeit támogatni. Az ellenzéknek ma tárgyalóasztal mellett kellene ülnie, és ott elmondania javítószándékú ötleteit, a nép jólétét szolgáló elgondolásait. Ám, nem ezt teszi. Utcára vonul, vért akar látni, úgy tesz, mintha hülye lenne és nem értené, hogy nem a kormány emeli a rezsit, hanem a világpiaci árak és a háború. Mindezt persze nem maguktól, hanem a külföldi gazdáik parancsára teszik, a magyar nemzet ellen, igen jó apanázsért.

A mai magyarországi ellenzék a hatalomért, a még több pénzért, a parlamenti tiszteletdíj megtartásáért és a jólfizető hazaárulás tökéletesítéséért dolgozik. Ha a nép érdekeit szolgálná, akkor is tüntetne, csak nem a kormány, hanem az uniós tagság ellen, az Unió intézkedései ellen, és milliókat hívhatna utcára azért, hogy ez a róka fogta csuka-helyzet megváltozzék és új szövetségesek mellett békében és biztonságban élhessen a magyar nemzet a Kárpátok gyűrűjében. Hiszen az uniós és NATO-tagság semmiképpen nem szolgálja a magyar nemzet érdekeit, rombol és minden negatív intézkedés vagy így, vagy úgy, de begyűrűzik Magyarországra is. Ma már milliók látják, hogy a NATO viszi a pénzt, az Unió zsarol, és nem adja meg azt, amivel tartozik, hogy a rothadó Európa minket is belerángat abba a moslékkal kevert pocsolyába, amelyben ő maga fetreng és igen jól érzi magát. Mert az Unió ma nem az európai lakosságot szolgálja, hanem az USA parancsait hajtja végre, nem lép fel a vallásüldözés ellen, el akarja törölni a nemzetállamokat, a kereszténységet, értékeink és hagyományaink elpusztításán dolgozik, és minden, emberi és erkölcsi hagyományt, normalitást, eddig elképzelhetetlen módon tapos sárba, akár törvényekkel is alátámasztva. És mi ebben az Unióban vagyunk, ezt az uniót szolgáljuk és ennek az uniónak a parancsait vagyunk kénytelenek betartani, mert ők szövetségesek, és mi Uniós tag vagyunk. Nonszensz!

Ha tehát ma, Magyarországon bárki tüntetésre adná üres politikai fejecskéjét, akkor nem a magyar kormány ellen, hanem a magyar kormányt is kényszerítve az Unió ellen kellene tüntetni. Mert e pillanatban úgy néz ki, hogy nem parterei vagyunk egy nemzetközi szövetségnek, hanem kiszolgáltatottjai, akikkel szemben az Unió megszegi a szerződéseket, akiket zsarol és kivéreztet. Az Unióból való kilépés kell, hogy az egyetlen cél legyen a magyar nemzet előtt. A kormány a jelen helyzetben kénytelen betartani a szerződéseket, a parancsok végrehajtása is kötelező, a terminológiát is megszabták Brüsszelben…  ám, a kormányon csak úgy tud segíteni a nemzet és az ellenzék, ha az ellen a hitleri vagy sztálini (vagy e kettő keveréke) diktatúra ellen tüntet, amely az Unióból való kilépést, a rendet, a békét és az elfogadható megélhetést biztosítja.

Néhány dolgot jól meg kellene jegyeznünk: 1./ Aki folyamatosan pofoz, az nem a barátunk. 2./ Aki saját népének következetes legyilkolását akadályozza meg egy fegyveres beavatkozással, az nem agresszor. 3./ Aki világhatalomra tör nemzetek kiirtásával és évtizedek óta tartó gyilkosságsorozattal, az nem kiscserkész… 4./ Aki pedig azok ellen tüntet, akik a jelen helyzetben a lehetetlent is megpróbálják a nemzet megmaradása, békéje érdekében, az ócska, jellemtelen hazaáruló. etc…

 

Stoffán György

Új hozzászólás