Nemzetben gondolkodás vagy multikulturalizmus?

Pók Katalin írta 2022. 08. 04., cs - 08:46 időpontban

Nincs itt semmiféle fasizmus, rasszizmus, hitleri fajelmélet, csak nemzetben gondolkodás. Orbán Viktor Tusványoson elhangzott beszéde, a fenti jelzőket váltotta ki a világ baloldali, liberális részéből, holott csak identitásféltésről, a nemzet magyarnak megőrzéséről volt szó, mint eddig is. Az irányvonal több mint 10 éves most mégis világbotrányt okozott, egyetlen szó, a „faj”, „fajkeveredés”. Ezt a szót valóban nem kellett volna használni, erre a világ szuper érzékeny és félreérthető, ahogy a miniszterelnök is mondta. Elég lett volna a nemzeti identitás megőrzése, mint célkijelölés, az nem okozott volna botrányt és minden benne van a nemzetféltésből. Mi értjük: más kontinens tömegei, a más kultúra, vallás, történelem és a zsidó-keresztény európai magyarság szembeállítása, mint jogos nemzetféltés. A világ liberális fele a nemzeteket eltörölné, helyette élteti a multikultit, a globalizmust, a kevert masszát, amivel a jobboldali gondolkodás gyökeresen szemben áll. Csupán erről volt szó és nem fasiszta beszédről, ahogy TGM is fogalmaz. Levonta téves következtetését, miszerint Orbán Viktor szerint a fajok nem egyenlők. Ezt cáfolja, hogy a rasszizmus és antiszemitizmus iránt zéró tolerancia van hazánkban.

TGM ráadásul fasisztának nevezi azokat a francia gondolkodókat, írókat is, akiket Orbán Viktor olvas, és akikkel kapcsolatot ápol. Szerinte fasiszta Jean Raspail, Renaud Camus, Éric Zemmour „népességcsere” elmélete. Mit mondanak ezek a „fasiszták”? Jean Raspail 1973- ban írta meg a Szentek tábora regényét, amiben a nyugati civilizáció pusztulását vetíti előre. Ennek okaként a harmadik világ tömeges bevándorlását jelölte meg. Nem rasszról, hanem civilizációról értekezik és láthatjuk, hogy már közel vagyunk e jövendő próféciához. Ha nézzük a tömeges érkezést, a muszlimok 4 feleségét, a szapora gyermekáldást, már demográfiailag is igazolódik a tétel. De tekinthetünk a No Go zónákra, a saria törvényhozásra, amit a muszlim gettókban bevezettek vagy ha nézzük a fejkendő csatározásokat, vagy a tömeges áldozatokat követelő terrortámadásokat, ami a szélsőséges vallási hitükből következik. Nézhetünk az egyre szaporodó mecsetekre, az ott elhangzó felbujtó beszédekre a nyugati társadalom ellen, és terrorra buzdításra. Ez mind a más kontinens más vallás, más civilizáció következménye, ami tömegessége miatt, a nyugati őslakos fehér emberre veszélyt hoz, végül pusztulásba torkollik. Hol van itt a fasizmus, ennek feltárása kapcsán? Liberál-fasizmus az igen, mert a rendőrségi hírek a bevándorlók ilyen ténykedését titkolják nyugaton, azt kiáltják fasisztának, aki erről beszél.

A másik „fasiszta”, Renaud Camus filozófus, akinek műve „A nagy felcserélés”. Szerinte etnikai, kulturális, faji csere zajlik. Az őshonos fehérek helyét keletről érkezők veszik át. „Az elitek, a tősgyökeres európai népességet, nem európai eredetű népességgel cserélik le”. Teszik mindezt a „jó” nevében. Szerinte „demográfiai alapú gyarmatosítás folyik”. Ő Magyarországot zászlóvivőnek és mintaképnek tartja, bevándorlás ellenessége miatt. Ezért állunk ítélet alatt Brüsszelben, mert nem engedjük be a migráns tömeget. Orbán Viktor úgy fogalmaz, hogy Brüsszel odadobja mindazt, ami minket elválaszt és megkülönböztet a világ más népeitől.

TGM megjelölésében a harmadik „fasiszta”, Éric Zemmour francia esszéíró, író. Nevéhez a „Francia öngyilkosság” mű kötődik. Ő konzervatív, jobboldali, jellemzője a neoliberalizmus ellenesség. A „nagy lecserélés” elmélet kötődik a nevéhez. Azt mondja, a franciákat bevándorlók váltják le. Túl sok a bevándorló, aki már nem asszimilálódik. Jellemzője a demográfiai cunami. Ellenzi a neoliberalizmus „vívmányait”, mint a túlzott feminizmust, a homoszexuális propagandát és a gender hamis elméletét. Hol van ezekben vajon a fasizmus? Ez egy klasszikus konzervatív gondolkodás és nemzetféltés, ahogy nálunk.

TGM miután „fajüldözésnek” nevezi a zéró bevándorlás politikát, a határvédelmet „fajvédő kerítésnek”, mégis sikeresnek mondja Orbán beszédét. Szerinte most sokan ráébredtek, hogy Orbán Viktor hívei voltak eddig is, csak nem tudták. Miután beszédét náci beszédnek mondja (de „a rezsim nem náci”), a magyarokat is nácinak tartja, akik most ébredtek rá, hogy Orbán hívei. A jobboldal a multikulturalizmus, és Nyugat folytonos ostorozásával, aláássa a kereszténység és a humanizmus elveit-szerinte. Ez a beszéd is keresztényellenes beszéd volt- állítja.

Vajon aki a zsidó-keresztény kultúrát védi még alaptörvényi szinten is, és aki a határt a kereszténységet gyűlölő muszlim tömegektől, az nem keresztény? És aki a magyar identitást védi a multikulturalizmustól?

És mit szóljunk ahhoz, hogy az Ószövetségben tilos volt a „választott nép” keveredése, házassága más népekkel?

„Ne lépj velük házasságra: lányodat ne add oda fiának, és az ő lányát el ne vedd fiadnak” (MTörv 7,3)

 

A borítókép forrása: MTI/Balogh Zoltán.

Új hozzászólás