A Kisfaludy Társaság megalakulása

Cabe Ferrant írta 2022. 11. 12., szo - 10:00 időpontban

1836. novembert 12 alakult meg a Kisfaludy Társaság.

 

Kisfaludy Károly halála után barátai létre hoztak egy tíz tagból (Bajza József, Bártfay László, Helmeczy Mihály, Toldy Ferenc, Stettner György, Vörösmarty Mihály írókból, és Bugát Pál, Forgó György, Szalay Imre és Waltherr László tudósokból) álló egyesületet mint "Kisfaludy Károly emlékére és munkáji kiadására ügyelő társaság"-ot, mely felhívást bocsátott ki adakozásra és előfizetésre Kisfaludy emlékművének felállítása, illetve munkáinak kiadása érdekében. A felhívás eredménnyel járt, s az emlékszobrot Ferenczy István szobrászművész el is készítette. Mivel a költségek kifizetése után még nagyobb összeg maradt, a Társaság Toldy indítványára 1836. november 12-én elhatározta, hogy azt irodalomelméleti és szépirodalmi pályamunkák jutalmazására fogja fordítani, maga pedig felveszi a Kisfaludy Társaság nevet. (A magyar irodalom története / Mek.oszk.hu)

Sokat tettek a magyar irodalom fejlesztése és terjesztése érdekében. Felfedezték Arany János költészetét, majd Arany már maga is bekerülvén a Kisfaludy Társaságba, Madách Imre Az ember tragédiája című alkotásának útjait egyengette.

Pályázataik nemcsak szépirodalmi, hanem irodalomelméleti alkotások létrehozására is ösztönöztek. Ellenezték, hogy az irodalmi gondolkodást befolyásolja a politika. Modern irodalmi témákat vetettek fel az 1840-es években, például a dráma korszerű értelmezése, a regény és a dráma különbsége, a népiesség kérdése az irodalomban. Hamarosan lapokat, könyvsorozatokat indítottak.

A Kisfaludy Társaság Évlapjait 1840–1846 között, majd 1860-tól 1940-ig jelentették meg. Közreadták benne például Arisztotelész, Horatius, Boileau, Alexander Pope egyes elméleti munkáit. 1846-ban megindították Hellén könyvtár című könyvsorozatukat, amelyben Aesopus meséit, Püthagorasz és más klasszikus szerzők műveit jelentették meg. Nemzeti könyvtár és Külföldi regénytár címeken is indítottak könyvsorozatokat.

Ösztönöztek a népköltészeti anyag gyűjtésére, igen jelentős a Magyar Népköltési Gyűjtemény című 14 kötetben kiadott sorozatuk, amelyet az 1872-től 1924-ig terjedő időszakban adtak közre.

 

A borítóképen Orlai Petrics Soma: Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Károly találkozása/Mek.oszk.hu.

Új hozzászólás