Az első magyar nyelvű színielőadás

Barta Ferenc írta 2023. 10. 25., sze - 06:21 időpontban

1790. október 25-én tartották az első magyar nyelvű színielőadást.

Az első magyar színtársulatot megszervező Kelemen László 1762-ben Kecskeméten született. Jogi pályára készült, 1788-ban fejezte be tanulmányait. Röviddel az ügyvédi oklevél megszerzése után Grassalkovich Antal gödöllői birtokán helyezkedett el. Az állás szép jövedelemmel járt, így némi vagyont is szerzett. A tanult, művelt ifjú közmegbecsülésben részesült, és a vagyonosabb polgári osztálynál is szívesen látott vendég volt. Még mint jurátus Budán Balogh János királyi tanácsos házánál is megfordult, és ennek tanácsára utazott külföldre.

Innen visszatérve, keserűen tapasztalta a magyar nemzetet szokásaiban, nyelvében, érzésében elidegenedettnek, elmaradottnak. Látta Európa főbb városainak színházait, tapasztalta a színészet hatását a nemzeti öntudatra.

A "kalapos király", II. József 1790. évi halálát követő nemzeti felbuzdulás idején Pestre sietett, hogy a magyar nyelvű színjátszás megteremtése körül bábáskodjék. "Mi által lehetne inkább társalgóvá tenni e nyelvet, mint színészet által? A gondolat igévé vált bennem, az igét testesíteni vágytam" - írta a kezdetekre emlékezve.

Az általa szervezett társulatnak megszerezte Pest vármegye és az 1790-ben összeült országgyűlés - inkább csak szavakban megnyilvánuló - támogatását, és elérte, hogy Zichy Károly országbíró utasítására a budai és pesti német színházat bérlő Emanuel Unwerth gróf fellépési lehetőséget biztosítson számukra a német társulat szünnapjain. A lelkes társulat többsége fiatal ügyvédekből, mérnökökből, tanítókból állt, legismertebb tagja a Kazinczy által "felejthetetlen Náninak" nevezett Moór Anna volt.

A Kelemen által vezetett Magyar Nemzeti Játékszíni Társaság Ráday Pál gróf anyagi segítségével, Kazinczy Ferenc támogatásával 1790. szeptember 21-én alakult meg. Bemutatkozásukra október 25-én került sor a zsúfolásig telt budai Várszínházban, e napot tekintik a magyar nyelvű színjátszás kezdetének. Az első magyar szavak a színpadon Simai Kristóf Igazházi című darabjának bemutatóján hangzottak el, maga Kelemen a verbunkos káplárt jelenítette meg. (A társulat a Hamlet Kazinczy-féle fordítását szerette volna előadni, de a színészek vígjátékkal akartak bemutatkozni. A Shakespeare-drámát csak 1793 novemberében Kolozsvárott mutatták be.)

Az előadást két nappal később nagy sikerrel megismételték a pesti Rondellában. Több előadást azonban nem tarthattak, mert az üzleti konkurenciát gyanító német színháztulajdonos azonnali hatállyal visszavonta játszási engedélyüket.

Ők mutatták be 1793. május 6-án az első magyar nyelvű operát, Chudy József Pikkó herceg és Jutka Perzsi című darabját. A kellő pártolás hiányában és viszálykodások miatt azonban 1796. április 10-én a társulat feloszlott; adósságaik zálogául ruhatárukat és díszleteiket hagyták hátra. Kelemen a társulat egy részével vándorútra kelt, hogy vidéken próbáljon szerencsét. Kecskeméten azonban társulata végkép szétesett, tehetségesebb tagjai a kolozsvári magyar színtársulathoz szerződtettek.

 

Források: wikipédia, szinhaz.hu.

Új hozzászólás