Mi nem vagyunk finnugorok

Zetényi-Csukás… írta 2023. 10. 28., szo - 08:17 időpontban

Tiszteld az ősöket s a jelenben cselekedj a jövőért!

MI NEM VAGYUNK FINNUGOROK!

 

Egykoron Kotogu tanítása pallérozta kisfiúi elmémet, hogy az mindörökre bennem éljen. Az öreg minden regéjét az atyjától vette, aki az ő atyjától, s így tovább; egészen az idők kezdetéig. S talán elsőre furcsa hallani, de a legnagyobb tanításokat nem a főiskolai katedrán kaptam, hanem a mi fogalmaink szerint egy hat elemit végzett idős férfitől, alig tíz esztendős gyermekként:

- Abban az időben, amikor a hiungnuk hatalmának csillaga leáldozott a zsuan-zsuanok törzsszövetsége emelkedett fel Belső-Ázsiában, amelyben ott találjuk a hiungnuk helyben maradt törzseit is. S mikor a zsuan-zsuanok uralma ért véget, akkor egy másik hiungnu törzs vette át a pusztai népek a vezetését…

Ámulattal hallgattam Kotogut, ugyanakkor mit sem értve az általa mondottakból. Hiungnuk, zsuan-zsuanok, mi közünk van nekünk ezekhez az ismeretlen népekhez? - gondoltam, de feltétlen tiszteletem az idős felé nem engedte, hogy megszakítsam bölcs mondandóját. Ám az öreg megérezvén tudatlanságomat, szerető tanításával segítségemre jött:

- Ifjú Testvérem! Akikről szót ejtettem, azok a hunok és avaroknak mondott Ázsiában maradt népe… Nem bírva már tovább szilaj véremmel, jobbomat szívemre téve jeleztem, hogy kérdezni kívánok. Kotogu bólintva adott engedélyt s én szégyenkezve vallottam meg neki továbbra is való értetlenségemet. Az idős rám mosolygott, hajamat megsimította és úgy folytatta okításomat:

- A sztyeppei birodalmak korántsem faji, vérségi vagy nyelvi, hanem politikai egységet jelentettek. Igazából a vallás sem volt mindig egységes. A birodalmakban egy közös név fejezte ki az együvé tartozást, s ezzel a névvel illetnek mindenkit, aki a birodalomhoz tartozott. Akár a vezető törzs születettjeként, akár önként csatlakozottként, akár meghódíttatottként. Egy-egy nép nem szűnt meg, hanem a vezértörzs neve alatt élt tovább.

- No, de én Árpádról és a visszatérő magyarok elődeiről kérdeztelek, Mester! - vettem bátorságot magamon. Kotogu szeme úgy villant, mint a réti sasé, mikor zsákmányra megy:

- Fiam, végig róluk beszéltem!

 

Zetényi-Csukás Ferenc

Hozzászólások

Új hozzászólás