Az ártatlanok vére borítja a világot

Pók Katalin írta 2023. 11. 05., v - 09:35 időpontban

„Gyermekem, az ártatlanok vére beborítja az egész világot, és nagy váltságdíjat kell fizetni. Jaj, azoknak, akik azt hiszik, hogy kicsinyeim bántása nagy győzelem. Azok, akik azt hiszik, hogy győznek a vérontásban, olyanok, mint a római katonák, akik megöltek Engem. Azt hitték, hogy igazságot szolgáltatnak nekem, ehelyett én irgalmat hirdetek nekik.” forrás:üzenet.csapata.hu

Izraelnek is vigyáznia kell az ártatlan palesztin lakosságra, akiknek nagy része ráadásul keresztény. Ám, tévedés áldozatai azok a muszlim terroristák, akik azt hiszik, hogy csecsemők bestiális legyilkolásával, és zsidók megölésével a mennyországba kerülnek. Útjuk egyenesen a pokolba vezet, mint gyűlölködő, vérengző vadállati szintre süllyedt emberek fizetsége. Az igazság csak odaát derül ki számukra, hacsak még a földön meg nem térnek. A muszlim, a pogány nép volt, a posztmodern kor előtt. Csak a kor hamis filozófiája a posztmodern mondta azt, hogy minden vallás egyenlő, minden út ugyanoda vezet, minden megváltáskeresést egyenlőnek fogadunk el. Ezt a Világvallások parlamentjén, Chicagóban írásba is foglalták 1993-ban. A Korán, amit a muszlimok szent könyvnek mondanak, fele részben csak a zsidók, és keresztények kiirtására szólít fel. Korunk ezt úgy fordította le, hogy a radikális iszlám követ el terrorizmust, csak ők gyűlölik a zsidókat.

Akkor miért ünnepli az egész muszlim világ az izraeli csecsemők legyilkolását?

Aki a Koránt olvassa, márpedig kötelező már gyerekkortól kezdve, az a zsidógyűlöletet szívja magába az anyatejjel. Erre rásegítenek a palesztin muszlim szülők, akik gyűlöletre nevelik gyerekeiket. A Korán Isten népe ellen támad kezdettől fogva. Amíg a muszlimok meg nem térnek Jézushoz, a szelíd, békességes Megváltóhoz, addig nem lesz béke a közel-keleten, mert mindig újabb generációk születnek a gyűlöletre.

Mohamed egy barlangban meditált, amikor megrohanta „valami erő”, aki ráparancsolt, hogy írja le, amit diktál. Ő ezt Gábriel arkangyalnak nevezte, de erre az egyedüli misztikus tapasztalatra nincsenek „tanúk”. Isten a Szentírásban, mindent tanúkkal támasztott alá. Tanú, az egész zsidó nép a Hóreb lábánál, akik hallották hangját. „Tanúim vagytok” - mondta Isten. Aztán az egész Ószövetségben, ami a zsidó Tanach, próféták sora igazolja egymást. Amikor Jézus megérkezik, ő is tanúkat gyűjt, ez az első dolga. „Tanúim lesztek”- mondja a 12 apostolnak. Tanúi tetteinek a csodálatos gyógyításoknak, bölcsességi tanításainak, amit gondosan feljegyeznek. Halálának és feltámadásának, amíg fel nem megy a mennybe. Feltámadása után velük eszi a halat, hogy tanúi legyenek, valóban feltámadt, nemcsak a szelleme van velük. A világ többi vallásában sincsenek tanúk, csak Isten vallásában a zsidó- keresztény vallásban. Ahogyan a többi vallásban nincs szeretet, egyszer sem fordul elő sem a Koránban, sem más szentnek nevezett iratban ez a szó. Ez Jézus legfőbb tanítása ”Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket”. „Isten a szeretet”. Egyik vallás sem említ ilyet. A Korán meghirdeti a „harc Allah útján” gyilkosságokra felszólító parancsát. A zsidókról, keresztényekről azt mondja” Öljétek meg őket, ahol rájuk találtok”. „Fegyver még istentisztelet közben is legyen nálatok”.

Gyűlölet áll szemben, a szeretet vallásával. „Gyümölcseiről ismeritek meg a fát.”

„Szeresd a te Uradat, Istenedet, ez az első parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”- Ez a mi Istenünk tanítása. A Tízparancsolatban pedig azt mondja: „Ne ölj!”. Halálos bűnt követ el, aki ártatlanokat, nőket, gyerekeket öl. A muszlimok a bűnt nevezik dicsőségnek. A véres öngyilkos merénylőket, akik ártatlanok életét ontják, pedig mártíroknak nevezik. Tévedésük, nem menti meg őket a pokoltól.

Isten szól hozzájuk is a Szentírásban, csak nem hallgatnak rá. Mária a Megváltó édesanya, először Fatimában szólt az emberekhez, Portugáliában, ami bizonyára nem véletlen. Fatima a muszlimoknál gyakori női név. A Szűzanyát tisztelik a muszlimok, aki mindig Fiához vezet. Bizonyára szeretné magához vonzani ez által a muszlimokat, hogy végre ők is az igaz Istent imádják, és ne kövessenek el halálos bűnöket a Korán nevében.

Ismert annak a muszlim fiatalembernek az esete, aki bár apja muszlim imám volt, gyerekkorától ebben a hitben nevelték, nagy vívódások után keresztény barátja hatására megtért. Híres könyve, az „Allahot kerestem és Jézusra találtam” (Nabeel Qureshi), lebilincselő olvasmány. Ebben írja le megtérését, amire sok vita, keresés után, egy álom vezette. Istenhez fordult, kérve mutassa meg neki, mi az igazság a muszlim körül? Azt álmodta, hogy látott egy nagy bestiális vadállatot, ami úgy tűnt, hogy egy hegy. Ezen emberek jártak- keltek abban a tudatban, hogy hegyen járnak. Ezt nagyon élvezte a vadállat, hogy az emberek ezt hiszik. Egyszer megmozdult, akkor jött rá az álmodó, hogy nem hegy, hanem egy rémséges vadállat. Ennek szimbolikáját megértve azonnal megtért.

A keresztényeknek az a dolguk, hogy imádkozzanak a muszlimok megtéréséért. Addig nem lesz béke közel-keleten. Imádkozzunk!

Új hozzászólás