Nyílt levél a Békemenet szervezőihez

Stoffán György írta 2024. 05. 11., szo - 17:43 időpontban

Kedves Barátaim!

Sokan készülünk a margitszigeti "békemenetre", vagy inkább "béketalálkozóra", arra a demonstrációra, amely láthatóvá teszi ragaszkodásunkat az emberi normalitáshoz, magyarságunkhoz, értékeinkhez, kormányunkhoz és ahhoz az irányhoz, amely irányt immár tizenkét esztendeje meghatározott dr. Orbán Viktor miniszterelnök. Készülünk, de politikai készülődésünk ebben a mai, nemzetközi magyargyűlöletben, ebben az Isten nélküliségben drámaian kevés. Most a Kárpát-medencéből mindenkinek ott kell lennie majd, ezen a minden alkalommal felemelő és erőt adó megmozduláson. Ám, most másként, mint eddig!

Most lélekben is fel kell készülnünk. Lélekben, hiszen a kereszténységünknek is kifejezője kell, hogy legyen ez a Békemenet. Emlékezzünk Mindszenty Józsefre, aki azt mondta, hogy amíg van egymillió imádkozó magyar, addig nem félti ezt a népet. És van egymillió magyar, aki imádkozik.

Emlékezzetek az Eucharisztikus Kongresszus legnagyobb ünnepére, amikor a parlament előtti szentmise után a tömeg énekelve és imádkozva vonult az Oltáriszentség mögött… micsoda erő és micsoda szeretet lengte be az országot… a Kárpát-medencét. Most ugyanezt az erőt kell megszereznünk Barátaim! Minden Krisztust követő magyar, saját hite szerint képviseltessék a Békemeneten. Hiszen van közös imánk, vannak közös énekeink, vannak papjaink akár püspökeink is, akik vállalják saját híveik és az egész közösség imára hívását a Békemenet alkalmával. Ezt történt a Kongresszuson is, hiszen sok protestáns testvér is jelen volt, amikor Krisztus vonult végig a magyar Fővároson.

Az isteni erő és az isteni védelem nélkül nem megyünk semmire!

Nem holmi bigott elkötelezettség szól belőlem, hanem a tények, és a nemzet hitének ismerte alapján kérlek Benneteket, hogy szervezzétek meg ennek a Békemenetnek a keresztény-keresztyén jellegét. Mert nem egy hit nélküli tömeg demonstrál majd, hanem bizonyítsuk be Isten és emberek előtt, hogy egy keresztény nemzet kéri a Mindenható Isten segítségét, megbánva bűneit, képmutatását és önzését.

Forduljunk Hozzá, mint gyermekek a szüleikhez, mert bajban vagyunk, mert a Sátán és annak szolgái akarják népünket és elért eredményeinket, hitünket és templomainkat – azaz a gyermeki lelkeket – lerombolni, megsemmisíteni.

Mint annyiszor a történelem során, a Máriás-zászló alatt le tudtuk győzni ellenségeinket, most is sikerül, ha Istent megvallva és kérve állunk elé június 1-jén! És nem feledhetjük 1038. augusztus 15-ét... ha úgy tetszik a Szent István közbenjárásával biztosított, "örökös védelmünk" emléknapját... 

A csak politikai megmozdulás ma, Isten nélkül, imádság és könyörgés nélkül mit sem ér

Az csupán egy felvonulás, ami nem véd meg, nem hat ki a jövőre, csak egy pillanatnyi megkönnyebbülés, mert látjuk, hogy sokan vagyunk… Ha azonban kereszténységünk őszinte megvallásával, és az Istenhez fordulással, őseinkhez méltó könyörgéssel, imával vonulunk végig a magyar keresztutat szimbolizáló Békemeneten, ígéretéhez híven Krisztus is ott lesz velünk. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt. 18. 20.)

Kérlek tehát Benneteket, hogy e nándorfehérvári csatához hasonló június 1-jei Békemeneten, ne csak a magunk politikai meggyőződésének szellemében vonuljunk, hanem Kapisztrán példáján fellelkesülve Istennel, Isten nevével álljunk a bástyán, hogy az utána következő két hét harcos imádságával végleg legyőzhessük Magyarország, a magyar kereszténység, a magyar nemzet mai ellenségeit, és megvédhessük gyermekeinket az erőszaktól. Hogy a Békemenet valóban a békéért, a megmaradásért, a jövőért vívott harc utolsó előtti csatája legyen… Istennel a Hazáért és a Szabadságért! Egy az Isten, egy a Nemzet!   

 

Szeretettel maradok: Stoffán György

Új hozzászólás