Száll a madár, ágvirágra

Tóth Margit írta 2024. 05. 11., szo - 17:29 időpontban

EGYSZER VOLT

HOL NEM VOLT:

Volt egyszer almafának almavirága, almavirágnak almaszagú illata. Harmatnak hajnalán mit gondolt magában fel kéne öltözzön virágos ruhába. Almafának ágvirága bontotta szirmait, kitárta kelyheit, ontotta illatát maga örömire, madárka szépségire. Harmatgyöngy vizében meg es mosakoda, napocskának sugarával meg es törülköze, jannak tükörfényében meg es fésülköde. Úgy bájolgott, kelletette magát úton, útfélén arra járóknak.

EGY SZÉP NAPON

MI TÖRTÉNT, MI NEM:

Valahonnét hegyek megül, sűrű erdő közeliből éppen arra járt egy gyönyörűségösön széptollú madár. Jaz a széptollú madár meglátta a virágot , rögvest almafának ágvirágira szállott. Megingott ágvirág, úgy meglepődött hogy jaz a széptollú madárka éppen rea szálla. Rebbent ágvirág, rebbent madárka... Sóvárogva szemecskéje nézte, nézte, firolgatta, majd felfalta szemeivel ágvirágot. Az a széptollú madár fente csőrét jaz virághoz , s reszketett a virágszirom.

HOGY SZOVAMOT

SE FELEJTSEM:

Almaszagú illatától, virágszirom szépségitől a széptollú madárkának úgy verdesett gyönge szíve, kerek fejét égnek szögve, úgy pattogott két gyöngy szeme. Megpendíté nyelvecskéjét, fúni kezdé jaz énekit. Virult, virult, úgy virított ágvirágnak virágszirma, mintha hozzá simult vóna, mintha marasztalta vóna, jaz ő kedves vendégét, széptollú madárkát.

ODAFENT A MAGOS

ÉGBŐL MÉG A NAP

ES MEGCSUDÁLTA:

Fogta magát öreg nap, leküldte fénysugarát homlokára madárkának, szirmaira jaz virágnak. Csuda történt. Madárka és ágvirág közt a varázslat megtörött, abban a pircben megesett. Akárcsak a mesékben, mintha lagzit ültek vóna, mintha esküt tettek vóna. Almavirág virágnyelven, kicsi madár jaz ő hangján egy hunyorítás erejéig, mintha megérezték vóna, mintha eggyé váltak vóna, megértették, úgy szerették egyikamást.

AKÁR HISZITEK, AKÁR NEM,

AZÓTÁTÓL:

Míg világ, világ, száll a madár ágról, ágra, ágvirágra. Ahun eljár, ahun danol, ahun zengi jaz énekit neki nyílik, virít, virul, almafának ágvirága.

Azótától, míg világ, világ Székelyföldnek, annak es a legszebbikén, szépségös szép Háromszéken, nincsen madár virág nélkül, virág sincsen madárka nélkül, úgy szeretik, úgy ringatják, nem hagyják el soha egymást.

Új hozzászólás