Belföld

Egy-két pártocska hangos szóval ellenzi a kormányzó hamvainak hazahozatalát. Történelmi tudatlanságáról tesz tanúságot, amikor a magyar tömegeket próbálja elriasztani a kegyelet teljes aktustól. Néhány elmében még mindig az a fasiszta államférfi él - Horthy Miklós személyében -, akit a kommunista ideológusok kreáltak. Horthyt, mint antiszemita, irredenta, soviniszta politikust jegyezték negyven évig...

Néhány nappal később a teljes baloldali média mint véres kardot mutogatja az interneten, hogy itt a bizonyíték Orbán oktatási rendszerének a csődjére, mert a tanárhiány miatt egy komplett iskolát be kellett zárni. "Senki sem jelentkezett az állásra" Már csak az a kérdés merül föl bennem, hogy az alsóújlakiak mikor mondják azt, hogy elmentek ti a picsába, és nyerészkedjetek valaki máson?

Örült nagy pech, hogy az én időmben aljas és előre megfontolt szándékkal ingyenes volt az oktatás. Ellenkező esetben most simán beballagnék hajdani iskolámba és igen határozottan visszakövetelném az iskolapénzt. Elvégre egy sereg dologra nem tanítottak meg! Nem tanítottak meg például összevissza hazudozni. Épp ellenkezőleg, már a kisdobosok hat pontjában is benne volt, ha jól dereng negyedikként, hogy „A kisdobos mindig igazat mond”...

A Margit hídi kereszttördelést elkövetők, a közfelháborodásnak tudhatóan feladták magukat, mert kép is megjelent róluk, így elkerülhetetlen lett volna a 20-21 éves részeg taknyok elfogása. A nagyszénási és a Látó-hegyi keresztégetés-, és fűrészelés elkövetői azonban mindörökre titokban maradnak, hiszen e gyönyörű helyeken nincs kamera, nincs őr… Igaz, eddig efféle rombolás sem volt...

Jó volt látni a fiatal arcokat, és jó volt tudni, hogy most hazaszeretetből, magyarságtudatból, a magyarsággal járó feladatokból kapnak tanítást, „nem középiskolás fokon”. Ha ezt kapnák az iskolában is, nem pedig baloldali propagandát, és nem azt hallanák, hogy itt minden rossz, akkor nem lennének pankotai lilik és tüntetgető társaik...

A mai világ, a pénz alapú világ nem érdekelt abban, hogy az embernek kötődései legyenek. A mai világ, a pénz alapú világ számára nem érték a család, a szülőföld, a nemzet, a haza, a vallás. Ezek mind csak felesleges kötelékek, amelyek a mobilitás, a termelékenység kárára vannak. Ráadásul olyan kötelékek, amelyekre mindig számíthatunk, amelyek kihúznak a bajból...

Abban az időben felettébb sokszor megállítottak korabeli kéregetők, „Adj egy bélást!”, „Segíts ki egy bélással!” felkiáltással. Azt ugyan nem tudom, miért nézték ki belőlem, hogy felesleges, elajándékozni való vagyonnal rendelkezem, de azért bepróbálkoztak. Néha még adtam is. Elvégre ugyanolyan srácok voltak , mint én. Hosszú hajjal és szűkre szabott nadrágszárral...

Augusztus 20-a minden évben új és még újabb gondolatokra ébreszt. És minden évben van egy esemény, amely az ünnepet valóságos és igazi ünneppé teszi a lelkemben: az ünnepi szentmise a Bazilika előtt. Ez az egyetlen méltó megemlékezés, hiszen Szent István óta minden megváltozott. Semmi más nincs már abból, amit a nagy államlapító király megálmodott, aminek az alapjait lefektette. A mai politikusoknak és a politikának semmi köze nincs Szent Istvánhoz azon kívül, hogy ők is magyar állampolgárok, kis létszámban még magyarok is, és még csekélyebb számban keresztények...

Mint arról már tanultunk, az 1054-es egyházszakadás után, 1789-től megkezdődött az európai népekre ható, egyik legaljasabb erkölcsi, szellemi átformálás, amelyet sátáni módszerekkel dolgoztak ki annak a titkos szervezetnek a tagjai és vezetői, akik világuralomra törekedtek és ezért bármit képesek voltak feláldozni, de akik már az 1054-es súlyos válságot is kidolgozták...

Szerettem volna szépeket írni Felségednek, István Úr! De nem tudok. Mert uralkodásod idején sem voltak olyan idők, amilyeneket ma megélni vagyunk kénytelenek. Magyar, magyar ellen, a belső ellenség a nemzet ellen, ellopott országrészeinkben gyűlölet veszi körül nemzetünk ott élő részeit, s Európa nyugati felében is érthetetlen utálat ömlik felénk...