<> Élet és Stílus | Hungary First

Élet és Stílus

  • "...Ott guggoltam 12-13 évesen a pajta mögött megbújva, az egész férfi-beszélgetést kihallgatva - értve is, meg nem is azt - láttam, ahogyan az idős férfi az asszonya fényképét majd’ ötvenévnyi házasság után is szeretettel megcsókolja, és egy vörös rózsaszálat vesz ki a lajbija legbelsőbb zsebéből..."

  • Grófi család ötödik gyermekeként született, apja gróf Hugonnai Kálmán, anyja tomesti Pánczély Riza. Alapismereteit otthon, majd a pesti Prebstel Mária leánynevelő intézet bentlakásos tanulójaként szerezte. Akkoriban erről a szintről nem léphetett tovább egy nő sem Magyarországon. Alig 18 évesen férjhez ment Szilassy György földbirtokoshoz. Ebből a házasságból három gyermeke született...

  • Zeneszerető családban nevelkedett: apja, idősebb Bartók Béla a város iskolájának igazgatója volt, zongorán, csellón játszott, zenekart vezetett, sőt a komponálással is foglalkozott; anyja tanítónő volt, és kiválóan zongorázott. 1899-ben a Pesti Zeneakadémiára iratkozott be, Thomán István zongoraosztályába és Koessler János zeneszerzésosztályába...

  • Százöt esztendeje annak, hogy I. Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, az Osztrák–Magyar Monarchia első uralkodója kimondta az elhíresült mondatát: „Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam”. Ezzel 1914. július 28-án kezdetét vette a közel négy és félévig tartó, az addig ismert legpusztítóbb háború, a Nagy Háború. A háború rossz, egyetlen áldozat is sok. Ezt a háborút nem akarták a magyarok...

  • Valójában a beszélgetés és a kérdések sora folytatódott, de ha belemennénk abba, hogy a fenti két személy hivatalosan, ill félhivatalosan miről beszélt, milyen eredménnyel, stb, akkor ahhoz nem lenne elég néhány A4-es oldal. És nem is lenne szerencsés a „mi lett volna ha?”- kérdés, vagy tovább menve, mondjuk a hat Horthy és Hitler találkozásokig. Egészen rendesen elkanyarodnánk a válaszadástól.

  • Február első napjaiban Zoli egyszer csak egy ölnyi tasak vetőmaggal érkezett haza. Válogatottak, csávázatlanok voltak. Aznap este előhalásztam a szekrény mélyéről a tavaly fogott és gondosan elcsomagolt saját magjainkat. Paradicsom, uborka, tök, dinnye, paprika, borsó, bab, cukkíni, bazsalikom, és a többi. Másnap készítettünk egy öt hónapot mutató vetési táblázatot, és minden magot feljegyeztünk, hogy mikor kell földbe kerülnie...

  • 1846-ban a mai Deák Ferenc utcában létrehozta az Első Magyar Festészeti Akadémiát, amely a magyar művészképzés történetében az első ilyen képzésre vállalkozó iskola volt. Az iskola magánintézményként működött, de számos – többek között Fáy András, Döbrentei Gábor és István nádor – pártfogója volt. Az oktatás feltételeinek javítására „gyámolító társaság” alakult, amely részvények kibocsátásával és egyéb módokon is közreműködött az oktatás feltételeinek javításában...

  • Korabeli híradások szerint „a Kárpátok védelmében részt vett lengyel légiók emlékére” emelt szobor elkészültét 1934. szeptember 7-én jelentették be, de csak 1935. március 24-én, vasárnap 11 órakor avatták fel a Lengyel légionisták emlékművét. A szobor azoknak a lengyel és magyar katonáknak állít emléket, akik a lengyel légiók tagjaként részt vettek az 1848–1849-es szabadságharc, az első világháború, valamint az azt követő lengyel-bolsevik háború csatáiban magyar vagy lengyel földön...

  • A legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet adományozta Áder János köztársasági elnöknek Andrzej Duda lengyel államfő, a lengyelországi Kielcében a lengyel-magyar barátság napja alkalmából megtartott gálaesten. A lengyel elnök a Lengyelországért kifejtett kimagasló tevékenységért, a lengyel-magyar együttműködés fejlesztéséért adományozta Áder Jánosnak a kitüntetést...

  • Áldjon vagy verjen sors keze, nekünk, magyaroknak egységes erővel kötelességünk a vezérlő fejedelem örökségéből erőt merítenünk azzal az ígérettel, hogy végső kitartásunkig visszük Rákóczi zászlaját, hogy égbe nyúló lángokként hirdethessük a jövő századokon át tartó magyar dicsőséget.