<> Kultúra | Hungary First

Kultúra

 • Húsvétvasárnap van, Krisztus föltámadásának napja, a keresztény egyházak legnagyobb ünnepe. Húsvét vasárnapján a keresztény egyházak Jézus feltámadására emlékeznek, s országszerte szentmiséket, istentiszteleteket tartanak.A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt...

 • Családi programokkal, húsvéti kulturális forgataggal várják az érdeklődőket szombattól hétfőig a budapesti Várkert Bazárban. A vezérigazgató-helyettes elmondta: a programok összeállításakor próbáltak a Kárpát-medence húsvéthoz kapcsolódó kultúrkincséből "nagyobb merítést hozni"; olyan együttesek lépnek fel, amelyek ezekből építkeznek...

 • Olyan idők következnek, amikor pásztoraitok fognak elárulni titeket. A Sátán ereje a mi kísértéseinkben és a bennünk lakozó rosszban áll. Min ment keresztül a mai, idősebb korosztály!.... de min fogtok ti keresztülmenni! Azok az idők már elkezdődtek. Az eltelt időktől eltérően a kísértés inkább pszichológiai lesz, az ellenség a lelkeket érinti meg, és nem tudtok ez elől elrejtőzni még a föld repedéseibe sem. Nem egyszerű, nagyon nehéz idők lesznek ezek. Ezért a hívek, akik a kolostorokba jönnek a világ minden tájáról, ugyancsak jelei annak, hogy a világ forrong egy katlanban…

 • Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja, amikor Jézus elítélésére, megkínzására, halálára és temetésére emlékeznek a keresztények - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció (Jeremiás siralmai), és keresztútjárást is tartanak. Nagypénteken nem mutatnak be szentmisét...

 • Minthogy azt hallotta, hogy húsvétkor a harangok Rómába repülnek, ő is elhatározta, hogy a haranggal együtt megteszi ezt az utat. Felmászott tehát a késmárki toronyba, ott az öreg harang belsejébe bújt és szíjjal odakötözte magát a harang nyelvéhez. Egyszerre csak nagy rázkódást érzett, mintha kirepült volna a toronyból, mire elvesztette eszméletét...

 • Néhány esetben már megpróbáltam olyan szövegeket és linkeket beszúrni a wikipedia indiánokkal foglalkozó szócikkébe, amelyek az indián-magyar jelpárhuzamokat említették, de nem volt velük szerencsém. Az illetékes wikipedia-szerkesztő minden magyarázat nélkül, postafordultával törölte őket. Nyilván sohasem foglalkozott ezzel a szakterülettel (mert akkor észre kellett volna vennie a nyilvánvaló megfeleléseket), mégis biztosan "tudta", hogy ez képtelenség is, meg tudománytalan is...

 • Casa Grande egy kisváros Tucson és Phoenix között, Arizona államban. A pueblo fazekasság híven megőrizte az ősöktől származó jelkészletet. Ez a Casa Grande cseréptárgy három ismerős jelet hordoz a felületén: az anya és a jó "folyó" hieroglifát, valamint a függőleges hullámvonalat, aminek a jelnevét ugyan nem ismerjük, de - a párhuzamok jelkörnyezetéből sejthetően - az égi folyót, a Tejutat jelképezi. Ezekből megérthető, hogy a Tejúttal azonos istenanya cserépszobrát látjuk. 

   

 • A wikiwand engem ekéző szócikkében az egyik bekezdés említi a Bronzkori magyar írásbeliség c. kötetünket, meghamisítva hivatkozván Sándor Klára egyébként ugyancsak téves és rosszhiszemű értékelésére. E komolytalan vélemények okot adnak annak megfogalmazására és közreadására, miképpen is látom e közös munkánk jelentőségét az eltelt 26 év távolából. Ez a kötet segített lerombolni a száz éven keresztül hangoztatott, ám sohasem bizonyított akadémikus téveszmét a székely írás ótürk-glagolita (végső soron arameus) eredetéről. A Vörös Hadsereggel és a könyvkiadás monopóliumával biztosított finnugrista elmekonstrukciók alkotói ezekben az években kezdhették el annak ízlelgetését, hogy mi van akkor, amikor az addig lenézett közönség visszabeszél. Nem csak az írástörténetben járatlan értelmiségiekre hatott a kötet, hanem azokra a szakemberekre is, akik a kötet hatására feladták a száz éve hangoztatott akadémikus álláspontot a székely írás ótürk eredetéről. 

 • Egy települést kiválasztva rögtön láthatjuk, hány dallam került rögzítésre az adott helyen, megtudhatjuk az adatközlő és a gyűjtő nevét, a gyűjtés évszámát, a dal címét, de ami a legfontosabb, meghallgathatjuk az eredeti felvételt. Néhol olyan mulatságos megjegyzésekre is rábukkanhatunk, mint a következő: „Húsvét lévén a két zenész kissé italos volt, különösen a kontrás.”

 • Kölcsey Ferenc Himnuszának éneklésére buzdít a Csemadok április 11-én, a magyar költészet napján. Fejezzük ki tiltakozásunkat méltósággal, kulturált, európai nemzethez méltóan, szabadon és emelt fővel – olvasható a Csemadok felhívásában...