Magyarság a határon túl

Ennyire hülyének nézzenek minket egyesek?! Siralomvölgy, siralomház… Lehetünk-e lojálisak egy országhoz, amely népszuverenitás nélkül bekebelezett, és még ma is fasiszta, mert parlamenti védelemben részesíti a tömeggyilkosságokkal is fémjelezhető fasiszta Benes dekrétumokat, és nem rehabilitálja Esterházyt stb. ...?!!!!

Szombaton tartották a csíksomlyói hegynyeregben az Ezer Székely Leány Napját. Bár a tavalyihoz hasonló, visszafogott ünnepségre kerülhetett csak sor a kilencvenedik évfordulón, mégis bőven meghaladta az ezer főt a kilátogatók száma, akik közül több hagyományőrző szekereken és lóháton is érkeztek. A késő délelőtt kezdődött ünnepségen előbb Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere mondott köszöntőt, amelyben elismerte, hogy sokkal nagyobb öröm lett volna a tájegységenként közösen felvonulni a Hármashalom oltárhoz...

2021. június 18-án elsöprő szavazattöbbséggel (11-3 arányban) szavazta meg Baszkföld Autonóm Régió Parlamentjének 15 fős Külügyi- és Európai Uniós ügyekért felelős Bizottsága azt a támogató határozatot, mely a nemzeti régiók védelmében indított Európai polgári kezdeményezés nyomán Uniós jogszabály elfogadására hívja fel az Európai Bizottságot...

Az Erdélyi Magyar Szövetség parlamenti képviselői erről a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Regionális önkormányzati munkacsoportülésén beszéltek Budapesten a Magyar Országgyűlésben. Az EMSZ sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a Zsigmond Barna Pál és Molnár Zsolt vezetésével június 10-én zajlott tanácskozáson a magyar Európa tanácsi elnökség kisebbségvédelmi vonatkozásairól, a Kárpát-medencei magyar nemzetrészek önkormányzatisági problémáiról és a kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezésekról is beszéltek...

Az ítéletek nem jogerősek, a hivatalos közlés utáni három napban az ügyészség fellebbezést nyújthat be ellenük. Beke István és Szőcs Zoltán 2020 májusa óta kérhették a feltételes szabadlábra helyezésüket. Azóta négy, erre vonatkozó kérést nyújtottak be, a börtön illetékes bizottsága a jó magaviseletük alapján valamennyi esetben ajánlotta a szabadon bocsátást...

Pilip Illenko az Ukrán Filmakadémia vezetőségi elnöke például úgy vélekedik, hogy Tkacsenko véleménye televíziós műsorok és a filmek nyelvezetéről összeegyeztethetetlen az elfoglalt beosztásával. Mint megjegyzi, a kultuszminiszternek nem áll jogában véleményt formálni és kétségbe vonni az ukrán nyelv térnyerésének szükségességét...

Mivel a javaslat szerint kizárólag az Ukrajna területén kívül saját államalakulattal nem rendelkező népeket ismerik el őshonosnak, Kijev álláspontja nyilvánvalóvá vált arról, hogy az országban élő magyarokat és számos más kisebbséget nem tekintenek őshonosnak a saját szülőföldjükön. – Sajnálatos, hogy az ukrán vezetés nem kívánja megadni az őshonos státust a helyi magyarságnak, azonban ez várható volt...

A sepsiszentgyörgyi rendezvényre pénzadományokat is gyűjt a kezdeményező, amiből két molinót készíttet a tervek szerint, amelyek a román hadsereg 1916-os Kárpátokon való átkelését és az 1918-as gyulafehérvári gyűlését fogják ábrázolni. De vettek több mint száz román zászlót, és két kórust szállítanak Sepsiszentgyörgyre. Az egyesület képviselőjét szerdán délelőtt rendelték be a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalba meghallgatásra...

A kedden kimondott ítélet kivonatát szerdán közölték a bíróság honlapján. A bejegyzés szerint a bírói testület megalapozatlannak találta az érsekség fellebbezését az elsőfokú ítélet ellen. Még 2018-ban a táblabíróság elutasította a Jakubinyi György érsek által képviselt gyulafehérvári főegyházmegye keresetét, amelyet az egyház azt követően terjesztett be, hogy a román kormány egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáért felelős restitúciós bizottsága elutasította a katolikusok visszaszolgáltatási kérelmét...

Az elsőfokú ítélet nem jogerős, a hivatalos közlés utáni 15 napban fellebbezést lehet benyújtani ellene. A törvényszék a Csíkszentmárton község és a Bákó megyei prefektus által indított összevont perben ítélkezett. Elfogadta Hargita megye és a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat belépését a perbe, elutasította viszont Dărmănești város perbe lépési kérelmét...