<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • A különös szépségű V. századi kercsi hun ékszertöredék az ókor óta ismert "középen az Isten jelképe, két oldalon egy-egy állat" ábrázolási konvenció egyik megvalósítása. Esetünkben az ékszertöredék közepén Üdő napisten több ezer éves jelképének hun változata, a két oldalán pedig egy-egy turulmadár látható. 

 • 1738. április 20-án született Baján Jelky András „a világjáró vitéz szabólegény”, a 18. századi magyar világutazó élete, utazásai mesébe, kalandregénybe illők. A kalandos életű bajai szabólegény egyike volt a 18. század oly kevés magyar világutazójának…

 • Szamuely és a vele egy véleményen lévők terrorkülönítményt állítottak fel, akik „Lenin-fiúk”-nak nevezték magukat. Ez a terrorcsoport gyakran együttműködött a Cserny József vezette terrorbrigáddal, a Vörös Őrséggel. Hírhedt páncélvonatukon járták az országot, és mindenütt felléptek, ahol a tanácsrendszert veszélyeztető megmozdulásokat sejtettek...

 • A nagyszombat a húsvétvasárnapot megelőző nap a keresztény naptárban. A húsvéti ünnepkör szent három napja (triduum sacrum) közül - a nagycsütörtök és a nagypéntek után - ez az utolsó. A farsangi időszak vége után a 46. nap. A hagyomány szerint ezen a napon Jézus Krisztus holtan feküdt sírjában, és nagyszombatról húsvétvasárnapra virradóan ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását.

   

 • A “fejedelmi” méltóság egy üres, teljesen üres cím. A fejedelem semmivel sem több, mint saját törzsének feje. Sőt, mivel ez a törzs az ország közepén helyezkedik, el éppen a fejedelemnek legkevesebb a külföldi érintkezése is. Hogy Árpád utódai, egészen Gézáig mennyire jelentéktelenek a magyarság életében, élénken demonstrálja az, hogy ugyanakkor, amikor számtalan másodrangú nevet, másodrangú fontosságú katonai eseményt ismerünk ebből a korból, a fejedelmek neveit Gézáig alig ismerjük, – sőt, igazában még azt sem tudjuk, hogy valójában hány fejedelem volt Árpád és Géza között.

 • 89 esztendeje,  1930. április 18-án esett meg az a világcsoda, hogy a már akkor is világszerte ismert BBC Radio-ban, az esti, fél hetes híradóban csak annyit mondtak be, hogy ma nincsenek hírek, aztán zongoramuzsikát adtak...

   

 • 318 esztendeje, 1701. április 18-án éjjel letartóztatták II. Rákóczi Ferencet sárosi kastélyában. Elmenekülhetett volna, de harmadik gyermekükkel viselős feleségét nem akarta magára hagyni. A jeles foglyot Bécsújhelyre szállították, ami, azért nem kifejezetten volt jó jel. Nagyapja, Zrínyi Péter, ugyanabban a börtönben raboskodott, mielőtt a vérpadra küldték…

 • A székelyek Mária Terézia uralkodása óta nyírbált kiváltságaikat az 1867-es alapokon álló magyar politika tagolta be a megyerendszerbe, s csak az 1950-es évek sztálinista diktatúrájában kaptak vissza belőle valamit. Alább megtudhatjuk, hogy miért került sor erre az engedményre, illetve hogy mennyire volt ez valójában „székely” és mennyiben valósulhatott meg az „autonómia” egy diktatúrában...

 • Az 1949. március 2-áról 3-ára virradó éjjelen hajnali egy és három óra között a Securitate fegyveresei megjelentek az erdélyi arisztokrata családok otthonaiban, és feltessékelték őket egy teherautóra. Időseket, várandósokat, kicsi gyermekeket, betegeket – mindenkit, akit otthon találtak. Ha szerencséjük volt, akkor egy kis motyót összerakhattak maguknak, de ha nem, akkor üres kézzel kellett elhagyniuk az otthonaikat. Nem tudták, hova viszik őket, és mi lesz velük azután...

 • Tán mondanom sem kell, korosztályom sok tagjához hasonlón, a kurucokról, a Rákóczi-szabadságharcról­ kialakított nézeteimet nagyon sokáig A Tenkes kapitánya­ című tévésorozat határozta meg. Aztán kiderült: nem minden fekete meg fehér… Barcson, 1927. április 17-én született Örsi Ferenc József Attila-díjas író. Leghíresebb műve a filmsorozatban majd regényben is megjelent A Tenkes kapitánya...