<> Történelem | Hungary First

Történelem

  • 97 esztendővel ezelőtt, 1921. december 14-én kezdődött a népszavazás Sopronban és nyolc környékbeli községben. A lakosság maga dönthetett: melyik államhoz kívánnak tartozni a jövendőben: Magyarországhoz, vagy Ausztriához.

  • Bottyán János kuruc generális hadai 313 esztendeje, 1705. december 13-án ütköztek meg a Hannibal Heister császári tábornok vezette erőkkel. A legendák Vak Bottyánja megadta a módját: a kurucok második dunántúli hadjárata fényes győzelemmel zárult.

  • Azok az akadémikus képzettségű barmok, akik első böfögésre ki tudják mondani a "tudománytalan" jelzőt (szinte csak ilyennel találkozom), valójában a saját szakterületük irodalmát sem ismerik eléggé. A végzettségüket nyilván a másolt diplomamunkájuknak és a korrupciónak köszönhetik, a tanult szakterületükhöz valójában nem is értenek. Olvasni nem olvasnak, gondolkozni nem szoktak, vagy fáraszthatja őket. Az érvelés és az adatok semmit sem számítanak azoknak, akik nem kívánják tudomásul venni a tényeket.

  • A 8000 éves, Bulgáriában előkerült rövid írásemlék 1. ábrán látható oldalán a székely írás (pontosabban a magyar hieroglif írás) "n" (nagy) és Ak (patak, Heraklész) jelei láthatók (2. és 3. ábra) zavarba ejtően sok példányban. Eleink az ismétléssel nyilván az égi folyóval (a Tejúttal) azonos isten iránti tiszteletüket kívánták hangsúlyozni. Ez az ismétlés minden bizonnyal nem maradt az írásbeliség szintjén, hanem ki is ejtették ezeket a szójelekkel írt szavakat, azaz valamiféle vallási szertartás szövegkönyve ez a kis tábla. Hasonló szövegkönyveket ismerünk az Al-Duna és az Urál vidékéről is.

  • A Göbekli tepén előkerült "jelből növő fa" ábrázolási konvenció arra utal, hogy a Ten jel ott is az "élet, Isten" jelentést hordozta. A további kőkori és a későbbi avar előforduláson ugyanazt tapasztaljuk. Azt, hogy a jelkészlet és a használata is folyamatos, az elvégzett matematikai valószínűségszámítás alátámasztotta. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy Göbekli tepén, az ókori Szubartu vidékén, a Tordos-Vincsa kultúrában és az avarok esetében is feltehető a Ten szó és általában a magyar, vagy egy magyarral rokon nyelv és a magyar hieroglif írás használata. 

  • A nyest.hu cikkírója mindjárt az elején egy lényeges kérdéssel kezdi: "Mit tehet az olvasó, ha a legkiválóbb nyugati egyetemeken végzett, minden szükséges tudományos fokozattal rendelkező tudós munkáját olvasva elbizonytalanodik?" Ebből legalább az nyilvánvaló, hogy Otto von Sadovszky megfelelő képzettségű tudós volt, akinek a véleményére érdemes odafigyelnünk. A helyes válasz a nyest.hu kérdésére az, hogy nem Sadovszky nézeteit kell elbizonytalanodva olvasni, hanem a finnugrász téveszméket. Sadovszky felfedezése ugyanis tényeken alapul, valóságos rokoni kapcsolatokat tárt fel, amivel a téves finnugrista világképet kérdőjelezte meg. 

  • Az MTA és az úgynevezett “Akadémiai kiadó”-ja a sólyomröptetés ősi szokását egyszerűen elhallgatják, helyette botrányos (és nemzetáruló) módon szláv illetve óorosz jövevényszónak minősítik a karácsonyunkat, hamisan azt bizonygatva, mennyire tudatlan, szokásokat és neveiket is csak másoktól elcsenni képes népség volt a magyar. Ez a történelemhamisítás tudatos és alaposan megtervezett.

  • A történelemtudomány már régen felismerte, hogy III. Béla uralkodása idején rendkívüli mértékben felerősödtek a magyar-francia kapcsolatok. Ezek a kulturális hatások azonban korántsem voltak egyirányúak, minthogy magyarok is szép számmal érkeztek ekkoriban Franciaországba. Egy új elmélet szerint pedig eme magyar hatásoknak volt egy igazán látványos eredménye is - írja a Mult-Kor.hu történelmi portál - ami nem más, mint a hős lovag, Sir Lancelot alakjának megszületése.

  • „Mától kezdve nem tárgyalunk, mától kezdve lövünk” - közölte Marosán György világosan és érthetően 1956. december 8-án reggel, a Parlamentben, a munkástanácsok küldöttségével folytatott tárgyalások során.