<> Történelem | Hungary First

Történelem

  • „Jarun és kunjai nem kértek a mongolok kegyelméből, lovaikat leölték, arcukon mély sebeket ejtettek és nekimentek Szubotájéknak, hogy hősként haljanak meg, miközben elkezdett szakadni az eső. Az utolsó, még élő kun harcos Jarun volt. Azt mesélték a mongolok, hogy sok sebe volt, de halála előtt mosolygott. A hitéért, a népe védelméért a végsőkig kitartott.”

  • Az 1919-es Párizs környéki békeszerződések alakították ki az első világháborút lezáró kényszer-békerendet, amely jogilag rögzítette az antant győzelmét a központi hatalmak felett, és amellyel létrejött a háborút követő új világrend, amely azonban nem bizonyult tartósnak, és kevesebb, mint 20 év alatt összeomlott. A békeszerződést előkészítő politikai tanácskozásokra és szakmai megbeszélésekre nem hívták meg sem a központi hatalmak (illetve azok utódállamai), sem az orosz polgárháborút megnyerő bolsevikok képviselőit.

  • A Dana ten mondatjel párhuzamai alapján is nyilvánvaló, hogy a székely írás jelei az egykor aranyból és drágakövekből alkotott hun mondatokból, a világ legszebb írásából maradtak ránk. A székelyderzsi rovásszöveges tégla a székely írás egyik régen ismert emléke, amellyel már igen sok dolgozat foglalkozott, ám az olvasatok rendre elbuktak a szöveg közepén lévő Dana ten mondatjel meg nem értésén. A kudarcot az okozta, hogy a kutatók a székely írást alfabetikusnak tekintették (a szó-, szótag- és mondatjeleit figyelmen kívül hagyva) és így is próbálták elolvasni a téglára írt szöveget. Nem sikerülhetett és nem is sikerült, mert a székely írás nem alfabetikus, hanem - eredetileg - szójeles írás s a székelyderzsi esetben is egy ősi mondatjelről van szó. 

  • Napra pontosan 65 éve, 1954. május 30-án borult fel a Pajtás nevű gőzhajó a balatonfüredi mólónál, derül ki az Újságmúzeum posztjából. A sétahajót korábbi folyami szolgálata után alakították át, és kezdett el a magyar tengeren dolgozni. Azonban a megfelelő vizsgálatokat nem végezték el, így nem derült ki a hatóságok számára, hogy az átalakítások miatt a hajó veszélyesen labilissá vált...

  • Nos, Hunyadi nem érkezett meg, nem is érkezhetett, hiszen el sem indult. Várna és Rigómező csak pár évvel korábban volt, bár, ha a kereszténység védelmében szent háborúra hívja balkáni szövetségeseit talán összejött volna akkora sereg, amivel a hosszú ostromban alaposan megfáradt, kivérzett török sereget el lehetett volna űzni a város falai alól, a védőkkel együttműködésben...

  • A porosz-olasz vs. osztrák háborúban a sógorokat tönkreverte a modern porosz hadsereg 1866-ban, s csupán az mentette meg a Habsburg házat, hogy Bismarck a kis német egység híve volt. Az osztrákok a dölyfös Ferenc Józseffel az élen rákényszerültek, hogy kiegyezzenek a passzív rezisztenciába merült Magyarországgal...

  • 1987. május 28-án egy 19 esztendős nyugatnémet fiatalember, Mathias Rust kisrepülőgépével behatolt a szovjet légtérbe, eljutott egészen Moszkváig és sikerült sértetlenül leszállnia  a Vörös tér közelében.

  • 1738. május 28-án Saintes-ben született Joseph-Ignace Guillotin, korának híresen emberséges és kiváló tudósa. A későbbiekben róla elnevezett nyaktilót ugyan nem ő találta fel, de ő volt volt az, aki 1789. október 9-én javasolta a francia nemzetgyűlésnek, hogy a halálra ítélt embereket az addigi módszerekhez képest kevésbé fájdalmas eszközzel, nyaktilóval végezzék ki.

  • A magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam. Az Országgyűlés kötelességének érzi, hogy tisztelettel adózzék azok emléke előtt, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.

  • 1980. május 26-án, moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor lőtték fel Bajkonurból, a szovjet űrközpontból a Szojuz-36 űrhajót, fedélzetén nemzetközi legénységgel, Valerij Kubaszov parancsnokkal és Farkas Bertalan kutatóűrhajóssal. Magyarország azon a napon azon nemzetek sorába lépett melynek egy polgára megjárta a világűrt...