<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • A Felvidékről kitelepítettek emléknapját minden év április 12-én tartják a magyar Országgyűlés 86/2012. (XII. 7.) OGY határozata alapján. Azért választották ezt a dátumot, mert 1947-ben ezen a napon kezdődött a szlovákiai magyar lakosság Felvidékről való kitelepítése. A szlovák-magyar lakosságcsere-egyezményt 1946. február 27-én írták alá Budapesten, és május 14-én fogadta el a Parlament...

 • A hun övcsat korongjának képszerkezete (olvasható díszítése) egy Lyukó hieroglifába illesztett világmodell, amely a hunok panteista ősvallásának álláspontját fejezi ki. E szerint Lyukó napisten azonos a világgal. A világmodell középen az Isten, a sarkain pedig a sarok (az égbe vezető út) jelképe/mondatjele olvasható. Összességében egy körben olvasható ősvallási imát rögzít.

 • Budapesten, a Ferencvárosban, 1905. április 11-én született József Attila (elhunyt: Balatonszárszó, 1937. december 3.) huszadik századi posztumusz Kossuth- és Baumgarten-díjas magyar költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik.

 • 486 esztendeje, 1533. április 14-én különös sereg kezdte ostromolni Palota várát. Nemigen fordult elő akkoriban, hogy Szapolyai János katonái vállvetve - és nem egymás ellen - harcoltak Habsburg Ferdinánd embereivel. Még törökök is csatlakoztak a sereghez.  Komoly ok kellett egy ilyen „szövetséghez”. És ezt az "okot" Móré Lászlónak hívták…

 • Az állami költségvetés helyzete ebben az időszakban már-már válságos volt. A költségvetési deficit 1989-ben éves szinten is csak 7 milliárd forint volt, ezzel szemben 1990-ben már április végén elérte a 18 milliárd forintot (igaz, az egy évvel korábbi mínusz egymilliárd dolláros mérleghiány többletbe csapott át a rendszerváltás évében, főként a működőtőke-beáramlás miatt).

 • Már 17 esztendeje, hogy Budapesten, 2002. április 10-én elhunyt Hofi Géza. És azóta sem akadt senki, aki a nyomába léphetett volna. Túl nagy az a nyom…

 • "Egyedül hallgatom tenger mormolását,
  Tenger habja felett futó szél zúgását
  Egyedül, egyedül
  A bujdosók közül
  Nagy Törökországban!...
  Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugovó
  Rákóczinak lelke, az eget csapkodó
  Tenger haragjában!" - Lévay József: Mikes (részlet)

 • Tudod, cimbora, volt egy zászló. Egy régi zászló, amelyik nagyon telibe talált. Olyan vitákat oldott meg, húzott át, tett semmissé, amelyek, azóta is, folyton-folyvást előjönnek. Népies vagy urbánus? Konzervatív vagy liberális? Lehet veszekedni. Marni egymást. Azon a zászlón, a lázadás, a rebellió zászlaján volt egy felirat...

 • A kereszt általában két egymást metsző vonalból, gerendából, fémből alkotott alakzat. Önállóan vagy köralakú keretbe foglalva már a kőkorszakban is felbukkant. Különleges változata a kampós v. horogkereszt, azaz a szavasztika. Az őskorban Nap-, illetve tűzszimbólumként tisztelték. A szavasztika szinte minden őskori/ókori nép, maya, sumir, kínai, indiai stb. nép emlékeiben előfordul...

 • A Magyar Tanácsköztársaság rögtön a megalakulása után egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladatának a Vörös Hadsereg megszervezését tekintette, a hódító, nyugati kapitalizmus ellen. Ez volt aztán az oka annak, hogy a párizsi konferencia résztvevői sokáig nem hitték el, hogy Magyarországon baloldali fordulat történt. Úgy vélték, hogy a nacionalisták álcázták magukat kommunistáknak...