<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • A hadjárat során többször előfordult, hogy az össz-keresztény hadak legnagyobb megrőkönyödésére a magyar vezérek a csata megállítására adtak utasítást, mivel a velük szemben álló muzulmán csapatok /török-türk-kurd/ harcosaiban testvérnépeiket láttak. II. András, Magyarország királya 1217-ben felvette a Jeruzsálem királya címet...

 • Csehimindszenten, 1892. március 29-én született Mindszenty József,  Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros. A magyar katolikus egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja, üldözték a nyilasok és a kommunisták egyaránt. Életútja bebizonyította, hogy a Rákosi-korszak és a nyilas diktatúra természetéből adódóan az egyház csak elvtelen, erkölcstelen és megalázó kompromisszumot tudott volna kötni, ennek pedig a bíboros sziklaszilárdan ellenállt.

   

 • 1905. március 29-én felsírt egy kisgyerek és az irodalomnak nevezett társasjáték nem sejtette, hogy ezzel egy akkora balhorgot szedett be, ami felér egy rejtői jobbegyenessel. Megszületett Rejtő Jenő. Kérem, higgyék el, mindennek az ökölvívás az oka. A későbbi író bokszedzéseket látogat, itt ismerkedik meg bizonyos Müller Györggyel, aki unokaöccse Müller Dávidnak...

   

 • A Felvidék elszakításának szándéka az ezeréves magyar hazától már a Nagy Háború kitörése előtt, tehát már az ún. boldog békeidők éveiben titokban ott lappangott egyes cseh értelmiségi körök, sőt politikusok távlati célkitűzései között. A háború folyamán ezek a kusza elképzelések fokozatosan testet öltöttek...

 • 1913-ban a budapesti Pázmány Egyetem diákjainak 34,1 %-a és a Műegyetem diákjainak 31,9 %-a volt izraelita, a teljes lakosságban elfoglalt 6,2 %-os arány mellett. Az első világháború végére a zsidók lakosságbeli 6 %-os arányához képest a zsidó egyetemisták aránya 36 % fölé emelkedett. Azaz, egy zsidónak hatszor akkora esélye volt bekerülni egy egyetemre, mint egy nemzsidónak.

 • Egy ismerősöm a közelmúltban jött haza az USA-ból, ahol tengeralattjárók felderítésére való radarokat fejlesztettek. Azt mondta, hogy egyszerű volt a vizsga: ha megjelent a képernyőn a tengeralattjáró, akkor átmentek, ha nem jelent meg, akkor megbuktak. De ott Amerikában - így mondta - mindenki prostituáltaknak tartotta a társadalomtudományok művelőit, mert náluk ilyen ellenőrzési lehetőség nem volt, azt mutatták ki, amit a megrendelőjük kívánt...

 • A gyerek az együgyűek veszélyt nem ösmerő ártatlanságával cipelte be a tisztaszobába, és itatta a mozdulni se tudó Mátét. Máté bácsi, gügyögte neki, ha megmerítette a kupát. Délután visszajöttek a rekvirálók az üres portára, -mindegyik merev részegen. Mindkettőjüket kihúzták az udvarra. Máté szótlanul tűrte...

 • Ennek a lépésnek máig ható következményei vannak. Például az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB)akkori igazgatója, bizonyos Vlagyimir Putyin akkor vesztette el maradék, a Nyugattal kapcsolatos illúzióit. Oroszországban valójában ekkor tört meg a ’90-es évek nyugatos, utólag már nyugodtan mondhatjuk, romantikus külpolitikai kurzusa...

 • Arról egyelőre nincs pontos értesülésünk, hogy a Volga és a Káma környékén maradt keleti magyarok mikor vették fel az iszlámot. Azt is csak találgatni lehet, hogy az 1235-36 telén azon a területen a magyarok nyomait kutató Juliánusz barát találkozhatott-e muszlim magyarokkal. Muszlimokkal találkozott, hiszen megemlíti az útjáról szóló beszámolójában, hogy egy „muzulmán pap” szolgálatába állt!

 • A történész emlékeztet, míg számos európai országban, ahol a kommunizmus és a nácizmus gyakorlati oldalát megtapasztalták, egyaránt tiltott a nemzetiszocialista és a kommunista szimbólumok használata. Ezzel szemben Németországban, Ausztriában és Franciaországban (valamint Oroszországban) csak a nácik által használt jelképek használata tilos...