<> Történelem | Hungary First

Történelem

  • A tervek szerint az áhított cél elérését, a nemesi köztársaság kikiáltását követően töltötte volna be történelmi szerepét a másik titkos társaság, a Hajnóczy József, Szentmarjay Ferenc és Laczkovics János igazgatása alatt álló Szabadság és Egyenlőség Társasága...

  • 1578. május 19-én Buda keresztény lakossága a Pünkösdöt ünnepelte. Már, amennyire tűrte ezt a török… Ha a májusi eső aranyat ér, nem sok arany juthatott abban az esztendőben a budaiaknak. Rég láttak már esőt, de tán nem ilyet vártak…

  • Több VI-VII. századi angolszász ékszeren szerepelnek a székely írás és a magyar hieroglif írás jeleinek megfelelői. A Hun írásemlékek idegen címkével c. dolgozatban, majd a Magyar hieroglif írás c. kötetben már bemutattam néhány angolszász korongot, kiemelve a magyar-azonos jeleit. E cikkben egy újabb angolszász korongot tárgyalunk. Az írástani kapcsolat kétségtelen, a szép korongon található jelek a magyar hieroglif írás elolvasható szójelei.  

  • II. József nem hagyhatta, hogy a törökök birodalma területén ügyködjenek, még feltámad bennük a nosztalgia és maradni akarnának… Ismét úgy százötven évet… Százezres seregével vonult a török ellen. Közben híre jött, hogy egy török sereg a Vaskapun át a császáriak hátába akar kerülni, ezért az osztrák hadak Karánsebes mellett táboroztak le. Több felderítő csapatot és szétküldtek, hogy pontos információt szerezzenek az ellenség helyzetéről. Az ilyen akciókból természetesen nem maradhattak ki a magyar huszárok sem…

  • Május 18. az internet világnapja. Nincsenek nagy hagyományai, de maga az internet sem olyan nagyon régi. A világnapot az ENSZ még nem ismerte el hivatalosan, de a folyamatosan növekedő világháló mindenki számára egyre fontosabbá válik.

  • I., avagy „Nagy” Szulejmán 1521. május 18-án indult élete első hadjáratára, persze, a „fránya” magyarok ellen. Nem is annyira azért, mert múlhatatlanul a Magyar Királyság ura kívánt lenni. Egyszerűen csak útban volt. Útban, a gazdag és csábító Nyugat felé…

  • A görög harciasságot elsajátító lükiaiaknak Krétáról hozott „barbár” erkölcsű, mondhatni jámbor szokásaik is voltak: Minden más néppel ellentétben az „anyjuk után nevezték magukat…”, ha megkérdeztek valakit közülük, kicsoda, az anyja nevét mondta, s anyai őseit sorolta fel. „Ha egy polgárnőnek a férje rabszolga, a gyermekeit nemeseknek tekintik, de ha egy polgárnak idegen… vagy szolganeje van, gyermekei törvénytelenek.”

  • Az első világháború közepén a franciák és a britek egy titkos megállapodásban felosztották maguk között a Közel-Keletet, pedig korábban függetlenséget ígértek az ott élő népeknek, hogyha csatlakoznak az antanthatalmakhoz, és szembeszállnak a megszálló Oszmán Birodalommal. Ami Magyarországnak Trianon az a Közel-Keleten a Sykes-Picot egyezmény, amely az árulást, a nagyhatalmi intrikát és az európai arculcsapást jelenti egy olyan nemzetnek, amely korábban egységben élt.

  • A hun ékszer elolvasható tulipánja cáfolja a magyar népi tulipánábrázolás holland eredetéről alkotott néprajzos hipotézist. Mint azt a Magyarság jelképei c. kötetemben már megírtam, a holland tulipánnal ellentétben a magyar tulipán elolvasható, mert székely jelek párhuzamaiból áll. A hollandok, akik a bécsi udvarból Clusius által ellopott tulipánhagymákból egy tulipánkultuszt építettek fel, nem vitték magukkal a tulipánhoz kötődő magyar ábrázolási, szövegrögzítési hagyományt, amely ugyanakkor megtalálható a hunoknál is. A most tárgyalt hun tulipán és a különféle változatokat képviselő magyar párhuzamai kétségtelenné teszik a magyar tulipántisztelet és ábrázolási hagyomány hun eredetét. 

  • Az SMS Novara és társai 1917. május 14-én, az esti órákban, két csoportban hajóztak ki a Cattarói-öbölből. A haditerv szerint az otrantói tengerzárat őrző hajók megsemmisítése után az Albánia déli részén található Linguette-foknál egyesítették volna erőiket, majd együtt tértek volna vissza a kikötőbe. Az SMS Csepel és az SMS Balaton rombolók egy teherkonvojra bukkantak, amelyet olasz romboló kíséretével együtt elsüllyesztették...