<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • Szinte minden egyes magyar királyról szóló Wikipedia oldalon ott találhatjuk a hivatkozást Grandpierre Kolozsvári Endre könyvére, amelyet más helyeken a magyar történelembe való külső beavatkozás kétségbevonhatatlan bizonyítékaként szoktak felhozni. Állításait részben az uralkodói évszámokra alapozza, szerinte ugyanis tény, hogy az Árpád-házi, majd a vegyesházi királyok uralkodása sokkal rövidebb ideig tartott, mint a Habsburg-házé, és az egyes dinasztiák uralkodóinak átlagéletkora között is jelentős eltérés van a Habsburgok javára.

 • Attila hadjáratai és szervező tevékenysége következtében Európa alaposan megváltozott. A római világ elmúlt és kialakult helyette a frank-germán. A germánokat a hunok szervezték meg és ők a hun példát követve alakították át az öreg kontinens arculatát. Az átalakítási folyamat során a hun világnézet és állameszme öröklődött át valamilyen fokon a germánokra.

 • A trianoni békét követően a csökkent területű Magyarországon a mintegy félmilliós, jellemzően a földművelésből élő sváb közösség a legnagyobb nemzeti kisebbség lett, a lakosság mintegy hat-hét százalékát alkották. A magyarországi svábok körüli konfliktusok kiéleződése az 1930-as évek közepére-végére tehető. Ez egyrészt Hitler hatalomra jutásának volt köszönhető: a minden német egységét hirdető hitleri nemzeti szocialista politika a magyarországi svábok körében is talált támogatókat.

 • Az SMS Szent István az Osztrák–Magyar Monarchia egyik csatahajója volt az első világháború idején. A négy tagból álló Tegetthoff-osztály utolsó egységeként készült el, testvérhajói a Tegetthoff, a Viribus Unitis és a Prinz Eugen voltak. 1918. június 10-én a MAS 15 jelű olasz gyorsnaszád (torpedókkal felszerelt motorcsónak) torpedói süllyesztették el Premuda szigetének közelében, mikor a Szent István első bevetésének gyülekezőhelyére tartott.

 • 1458 januárja… Kőkemény tél, olyan hideg, hogy még a Duna is befagyott. És fenn Budán, a várban üléseznek a nagyurak. Királyt választanának… Hej, ha élne a nagy Hunyadi János… Vagy legalább a fia, László…

 • Ha a románok nem a dákok leszármazottai és nem éltek mindig a mai románia területén, akkor kik ők és honnan származnak? Két kiindulási alapunk van: az egyik a román nyelv maga, a másik pedig az írott források.

 • Különös kor volt az… Úgy volt béke az országban, hogy szinte folyamatosan harci cselekmények zajlottak. A határmenti települések lakói soha nem lehetettek biztosak abban, ki követel tőlük adót másnap. Ennek a fura békességnek - és az ezt követő tizenöt éves háborúnak - volt gyermeke, hőse, a híres-neves fekete bég, a törökverő Nádasdy Ferenc.

 • 331 esztendeje. 1688. január 14-én egyezett meg a Munkácsot 26 hónapja sikertelenül ostromló osztrákokkal Zrínyi Ilona a vár feladásáról. Három napra rá a Caraffa tábornok vezette osztrákok diadalittasan vonulhattak be a várba, amit „csak” egy asszony védelmezett!

   

 • Gyarapszik a székely írással foglalkozó akadémikus ihletésű kötetek és írások száma, aminek örvendhetnénk, ha a színvonaluk megütné a komolyan vehető mértéket. Azonban, mintha semmi sem történt volna az elmúlt évtizedekben e szakterületen és a pálfordulásokra, meg az újonnan feltárt tényekre oda sem kellene figyelnie a kutatónak. Mintha Róna-Tas András és Sándor Klára 1996-ban nem vallották volna be, hogy a székely írás eredete a számukra és az egész akadémikus "tudomány" számára ismeretlen. Vásáry István csak úgy tudja megismételni a sohasem bizonyított, ám száz év után elvetett ótürk eredeztetést, hogy elhallgatja és az ellenkezőjére fordítja az ismert források tényeit, miközben magát és tudományát - elegendő alap nélkül - a magyar őstörténettel tisztában lévőnek állítja be. 

 • 1910 nyarán nemzetközi repülőversenyt tartottak Budapesten. A gépek látványa, a levegőben bemutatott kunsztok olyan hatással voltak egy ifjú hölgyre, hogy azonnal a fejébe vette, az autóvezetői jogosítványa mellé a pilóta engedélyt is megszerzi. Budapesten, 1891. január 13-án született Steinschneider Lilly.