<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • Hétszázhuszonhat esztendeje, 1292. július 24-én, Ószandecen hunyt el Árpád-házi Szent Kinga (avagy Kunigunda), Szent Margit és Boldog Jolán nővére, Lengyelország és Litvánia védőszentje, aki teljes hozományát a betegekre és a szegényekre fordította. Tisztelői szerint az ő imái mentették meg Lengyelországok a tatár hordáktól.

 • Akik 1290. július 23-án jelen voltak III. András székesfehérvári koronázásán, nem tudhatták, hogy olyasminek lehetnek tanúi, ami - vélhetőleg - nem fordul elő többé a magyar történelemben: egy atyai ági Árpád-házi leszármazott fejére kerül a Szent Korona.

 • A fiatalon meghalt IV. (Kun) László királynak nem volt fiú utóda. Már csak egyetlen férfi örököse volt az Árpád-dinasztiának, II. András (Endre) király unokája, III. András, aki Itáliában élt és nevelkedett.

 • Július 22. a nándorfehérvári diadal emléknapja. A nándorfehérvári diadal 555. évfordulója tiszteletére a Magyar Országgyűlés, 2011. július 7-én az 58/2011. (VII. 7.) OGY határozatával ezt a napot a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította. 1456. július 4-én kezdődött Nándorfehérvár ostroma. Aztán még három hét sem telt el, és az Oszmán Birodalom beleremegett a vereségbe

   

 • "Ti, nyelvre és szokásokra nézve nagy részben németek ismét részt vettetek azon törekvésben, mellyel egy istentelen szájhős egy magyar köztársaság ábrándos épületén munkált." - írta csalódottan Haynau egyik falragaszán. Csalódott az olyan emberekben, mint a ruszkabányai Maderspach Károly és hitvese, Buchwald Franciska, akik németesen csengő nevük német származásuk ellenére igaz magyarnak vallották magukat.

 • Farkas Mihály, múlt századi kommunista vezető számár igazán különleges nap lehetett július 18. 1904-ben ezen a napon született és 1956-ban ezen a napon kezdődött számára a „vég”. Tán „születésnapi ajándékul” szánták neki az elvtársai… A kommunista diktatúrák bűneiért felelős személyek nem csak Magyarországon, de szerte a világon is „megúszták”. Alig akadt közülük, akiket felelősségre vontak tetteikért. Farkas Mihály a "kivételek" közé tartozott.

 • Magyar őseink már a honfoglalás időszaka előtt kiforrott istenképpel és istenhittel rendelkeztek. Ennek megfelelően ismerték, hitték és tudták a legfelső Urat, vagyis ISTENT.

 • 1658 nyarán nehéz idők jártak a gyergyói székelységre. A Lázár István vezette csapatok Gyulafehérvárnál harcoltak Ali pasa serege ellen. Kihasználva a katonaság távollétét, háromezer főnyi tatárokból, moldvaiakból álló had támadta meg a gyergyóiakat.

 • Krakkóban, 1399. július 17-én, a leánya szülését követő gyermekágyi lázban halt meg Szent Hedvig, Nagy Lajos királyunk lánya. Mivel a lengyelek már életében szentként tisztelték, biztosra vették közeli szentté avatását. Erre azonban még csaknem hat évszázadot kellett várni, az első lengyel pápa, II. János Pál avatta szentté 1997. június 7-én.

   

 • Vázsonyi Ottó történész a Belvedere Meridionale folyóiratban Koppány a lázadó pogány címen publikált tanulmányában a felnégyelés problematikájával kapcsolatosan a következőket írta: „A felnégyelésről, mint kivégzési formáról a volgai bolgárokkal kapcsolatban maradt fenn híradás.... Nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a nyugat-európai vagy keletről magukkal hozott jogszokásokat követték a kivégzés kapcsán. 997-ben a nemzetségi társadalom már bomlófélben volt, egy átmeneti állapotban, de még szemben állt az új társadalmi berendezkedéssel. Ahhoz, hogy megértsük Koppány felnégyelését, meg kell ismerni mind a nemzetségi társadalom szankciórendszerét, mind a Nyugat-Európában ekkor elterjedt büntetéskiszabási elveket.