<> Tudomány és Technika | Hungary First

Tudomány és Technika

  • Érdekes megjegyezni, hogy mindkét festmény nem csak olyan részletesen mutatja a Koronát, hogy lehetetlen nem felismerni, hanem a részletek milyen pontosak. Burne-Jones még a csüngőket is oda festi, pedig ebben a korban nem valószínű, hogy fénykép állt volna rendelkezésükre, a Korona pedig lakat alatt volt elzárva. A korabeli magyar ábrázolások is mind egyszerűsített formában ábrázolják a Szent Koronát...

  • A szlovák kifejezés, mint népnév a 15. században kezdett terjedni, és a közvélekedés szerint a „szlovák” név a „szláv" népnév egy változata. Azonban van a szláv, szlovák népnévnek egy sokkal korábbi eredeztetése, amit a kutatások nyomán egyre több történész vall hitelesnek, ill. nagy valószínűséggel a szó valódi eredetének. Ez pedig a latin sclavus, vagyis szolga, rabszolga szóból való származás...

  • Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége 2015-ben "valószínűleg emberi rákkeltő" anyagként osztályozta az anyagot. Míg egyes szabályozók, köztük az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége nem értenek egyet, ugyanakkor olyan bizonyítékok kerültek napvilágra, amelyek úgy tűnik alátámasztják, hogy a Monsanto "foglyul ejtette" az ügynökséget, beleértve az EPA tudósait...

  • A 108 éves életkor értelmet kap, ha felfigyelünk az Attila halála (453) és a korai avarok Kárpát-medencébe való bevonulása (560) közötti időintervallum feltűnően hasonló nagyságára. A forrásokból éppen 558 táján tűnik el az a szabír/szavar népnév, amelynek a Csaba, Zuárd és a Kuber csupán személynévi változata. Vagyis a mesés életkor nem egyetlen személyhez, hanem a szabír dinasztiához (a szabír történelem egyik szakaszához) kötődik. A türkök elől menekülő avarok ekkortájt hódoltatják a Szkítiában tanyázó szabírokat, s a korai avarok az egyik szabír kötelékkel egyesülve vonulnak be Pannóniába...

  • „Horthy és a magyar katonák akciója volt a Hitler által megszállt Európában az egyetlen eset, ahol egy Németországgal szövetséges ország reguláris hadseregét arra használták fel, hogy megmentsék a zsidókat. Ilyesmit képtelenségnek tartottam; azt hittem, téves jelentésről van szó, vagy álmodom – de néhány héttel később Lakatos Géza kitiltott engem Magyarországról.” (Adolf Eichmann náci vezető vallomása az 1961-es jeruzsálemi perében).

  • Az előzetes régészeti dokumentáció készítése során a szakemberek 40 négyzetméternyi területet mozgattak át az építkezés helyén, ekkor egy 3. századi, sűrűn lakott szarmata település részleteire bukkantak, majd közel 2000 négyzetméteren lett előírva teljes felületű megelőző feltárás. A szarmata emlékek már megszokottak a megyebeli régészeknek, viszont most nagy meglepetésükre egy, a Kr. e. 1700-1500-as évekre keltezhető urnatemető nyomait is megtalálták...

  • A régi parasztok azt mondják, hogy a gyomirtó a lusta ember kapája. Ebből adódik, hogy a legfontosabb dolog a kert földjének állandó művelése kapával. Meg hát a gyomot is hasznosították, a baromfiak kedvvel eszegették még abban az időszakban is, amikor a földre nem engedték ki őket, mert kicsi volt, sérülékeny a növény, vagy egyszerűen olyan vetemény volt, amit a tyúk is szívesen csemegézik...

  • Aki érdeklődik a magyar őstörténet iránt, annak érdemes lesz odafigyelnie a közeljövő hazai tudományos folyamataira, mert a természettudományos módszerek robbanásszerű fejlődése, a kutatás szabadsága és a kormányzat minden eddiginél nagyobb anyagi ráfordítása alapjaiban fogja megrengetni az elmúlt fél évszázadban begyepesedett dogmákat...

  • Gilgames története az egyik legszebb példa az áldozat hozatalra: Barátja, Enkidu halála mélyen elszomorítja Gilgamest és elindul, hogy elhozza számára az Élet Vizét, vándorlása Utnapistimhez - maga az Út Napistenhez, ahol megtalálhatja barátja életét visszaadó, az örök élet Forrásából áradó, Halhatatlanságot...

  • A szovjet döntéshozók még közvetlenül a robbanás után sem állították le a csernobili típusú reaktorokat, illetve nem végezték el a szükséges módosításokat – ezt az HBO sorozata állítja. A főhős Legaszov professzor e küzdelemben bukik el, és csak öngyilkossága vezet áttöréshez...