<> Tudomány és Technika | Hungary First

Tudomány és Technika

  • Bemutatták a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés leletanyagát: a 7-8. századból származó sírt egy esztendővel ezelőtt tárták fel a zalaegerszegi Göcseji Múzeum és a keszthelyi Balatoni Múzeum szakemberei – közölte Eke István régész-muzeológus. Az előzményeket illetően hozzátette, hogy Keszthely környékén végeztek régészeti munkákat, amikor az autójukat ismeretlen tettesek feltörték...

  • A világ első hivatalos postai levelezőlapja megjelenésének 150. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a budapesti Bélyegmúzeumban csütörtökön. A Magyar Posta a rendezvényen bocsátotta ki a 200 éve született Gervay Mihály – 150 éve jelent meg a világ első hivatalos postai levelezőlapja elnevezésű bélyegblokkját, amelyet Forrai Péter, a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese helyezett forgalomba a kiállítás megnyitóján.

  • Az egyiptomi hieroglif írás megfejtőjéről, Jean-Francois Champollionról elnevezett "Champollion-rejtély Plougastel-Daoulas-ban" című versenyre a helyi polgármesteri hivatalnál kell regisztrálni. A jelentkezők megkapják a feliratról készült fényképeket. A kihívásra máris több százan jelentkeztek. A megfejtéseket novemberig várják, akkor egy zsűri választja ki a legjobbnak tűnő megoldást...

  • „Rubruk szerzetes 1243-ban ír a mongol kán udvaráról, ahol elmondja, hogy a tatárok között a legjelesebb vitézek magyarul beszélnek és magyarnak vallják magukat. Richardus testvér naplója elmondja, hogy a mongol hadakba a magyarok azért is állottak, mert ellenségüknek érezték a katolikus hitet és vallást.“

  • Nem gondoltam volna, hogy a Gombaszögi pálos monostor ásatásán tegnap megtalált, fél évezrede (!) a föld mélyén pihenő, egészben előkerült címeres kályhacsempét még lehet fokozni, de mégis! Ma megtaláltuk a cserépkályha többi részét is, rajta a magyar szentekkel: Imre herceggel, Szent László királlyal, a bányászok védőszentjeivel: Borbálával és Katalinnal, valamint Szent Pállal. Már úton vannak a helyszínre a téma szakértői...

  • Ezek után csodálkozhatunk-e azon, hogy Magyarország lett a népek Európájának élharcosa szemben a globalista lidércnyomás Egyesült Európai Államok agyszüleményével? Lehet-e csodálkozni azon, hogy Magyarország vált a Kárpát-medence egésze felvirágoztatásának úttörőjévé? Hogy felülemelkedve száz év magány traumáján és a régi sérelmeken észérvek, erő és jövőkép mentén próbálja szövetségbe kovácsolni azokat a népeket, amelyek mindig is egymásra voltak utalva a történelem folyamán itt a Kárpát-medencében és Közép-Európában...?

  • Ha Honfoglaló Nagy Árpád dicsőségét akarom méltatni, egy összehasonlítást kell végeznem. Nem a személyeket, tehát nem Árpádot és I. Istvánt kell egymással szembe állítanom, hanem azt a Magyar Életet, amit uralkodásuk létrehozott. Tehát hangsúlyozom és leszögezem, hogy nekem semmi bajom nincs a „szentnek nevezett” I. István magyar királlyal, hanem, azzal a szervezett ideológiával állok szemben, mely Szent István felmagasztalásának az ürügyével, az idegenek által meghonosított és a magyarság érdekei ellen való uralmi rendszert kívánja szolgálni és dicsőíteni...

  • A Biblia szerint kezdetben "Az egész Földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai" (Ter 11.1). Ez a nyelv az ősidők ködéből előtűnve harminc-harmincötezer évvel ezelőtt már bizonyíthatóan jelen van a fölgolyón, és ez a nyelv a Kárpát-medence nyelve is egyúttal, melynek egyenes ági leszármazottja a mai magyar nyelv. Ezzel szemben pl. az angol vagy francia nyelv csak ezeréves, a latin háromezer, a görög pedig ötezer, és ezek mind az ősnyelvnek már hígított, rövidített, rontott változatai...

  • Az idegen megszállóknak, uralkodóknak, és hazaáruló kiszolgálóinak nem állt érdekében, hogy megengedjék a valóságos történelmünk kutatását és tanítását. Az idegen rendszerek nem tűrhettek meg egy erős és egységes nemzeti öntudattal és a saját hagyományos történelmi tudatával rendelkező magyar nemzetet. Az idegen megszálló hatalmak által ránk erőszakolt rendszerek fenntartása és a magyarság szellemi leigázása érdekében erőlködtek történelmünk meghamisításán, hogy nemzeti öntudatunkat elsorvasszák és ellenállásunkat megtörjék....

  • "Hol az ember, ki magát a föld minden országainak szentelni akarván, forró szenvedelmet hordozhatna irántok kebelében? Leonidas csak egy Spartáért, Regulus csak egy Rómáért, Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott meg. Nem kell erre hosszú bizonyítás: tekints szívedbe, s ott leled a természettől vett tudományt, mely szerelmedet egy háznéphez, s ennek körén túl egy hazához láncolja." (Kölcsey Ferenc)