<> Tudomány és Technika | Hungary First

Tudomány és Technika

  • A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) illetékesei csütörtökön adják vissza a genfi kiadású szentírást. A biblia egyike volt annak a több mint 300 ritka könyvnek, térképnek, ex librisnek és atlasznak, amelynek az eltűnését tavaly fedezték fel a Carnegie Könyvtárban...

  • Ne zavarjon meg senkit a judai-keresztény egyházaknak azon tanítása, mely teljesen a saul-szentpáli iratokon alapszik, mert „Szent Pál” evangéliumi írásaiban az összes ótestamentumi nők és szajhák meg vannak említve, de Mária tiszteletére egyetlen szava sincs. – Mindig felháborodtam az evangéliumi szövegeknek azon hiányosságain is, hogy Jézust állandóan Édesanyja nélkül emlegetik...

  • (Vélhetően) Európában vált ketté a csimpánzok és az ember evolúciós fejlődési vonala, nem pedig Afrikában, ahogyan azt sokan feltételezik. Ez az evolúciós lépés ráadásul valószínűleg az eddig hittnél néhány százezer évvel korábban történt. Az elméletet Madelaine Böhme, a tübingeni Senckenberg Kutatóintézet munkatársa és kutatótársai mutatták be a PLOS One című tudományos lapban...

  • A különbség a mai „keresztény szentek” és e gondviselő „égi lakók” között csak az, hogy a kereszténység szentjei földi embereknek a pápa által elismert és felmagasztalt „másvilágra költözött” formái, míg a mi „ószövetségünk égi lakói” az asztrális isteni – de megszemélyesített – erők maguk, melyek mindegyikének hiedelme valamelyik égitesthez és annak sugárzásához kötődik. Jó lenne itt ismerni az éghez kapcsolt magyar mondáinkba rejtett „magyar planétáriumot”.

  • Maradjunk csak mi meg a Jézus értelmezésében a szkíta hitvilágban, hiszen a szkíta kincsek ábrázolásai megtanítanak minket a felebaráti szeretetre. Láthatjuk, miként kötözi egyik a másik sebeit. A beteg fogát is kihúzza a segítő, és Herodotos is bőven ír ennek a szkíta-világnak jóságáról, az egészséges társadalmi rendjükről és az önfeláldozásig menő gondoskodó segítségükről. Jézus Urunk is ezt akarta megvalósítani az elnyomott galileai világban...

  • Ez egy olyan meghatározó dokumentum volt a magyarság életében, ami alapjaiban változtatta meg az akkori emberek életét. Útmutató volt az eljövendő időkre, és bár ezt akkor még nem is sejtették, de útmutató ma is. Egyfajta “látlelet” a modern időkre vonatkozóan is. Ha ugyanis végigolvassuk ezeket a sorokat, figyelmesen értelmezzük, akkor elgondolkodunk rajta, nyilvánvalóvá válik, hogy olyan, mintha csak a jelen időkre írták volna...

  • A Pozsonyi csata célja volt: "decretum: Ugros eliminandos esse", vagyis "rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak" - ahogy Lajos király a germán-római hadak vezére mondta. (120000 ellenséges harcos 37000 magyar harcos ellen). Az Árpád-sávos zászló alatt, mely már abban a korban is tisztelt ereklye volt, a magyarság 4 nap alatt megtörte az iszonyú túlerőben lévő ellenség erejét (907. július 03 – 07.), csapatait szétverte és biztosította helyét szerepét a Kárpát-medencében...

  • Az idei Louis-Jeantet orvosi díjat ugyanis ő nyerte, mert olyna eljárást dolgozott ki, amivel vakok látását képes visszaadni, ez pedig egy világszinten is jegyzett, forradalmi eljárás. Az 1969-ben született kutatót a vizuális információ alapvető feldolgozási folyamatainak a felfedezéséért és a látásvisszaállító génterápia kidolgozásáért ismerték el...

  • Aki először találkozik ezzel a témával, nyilván felteszi a kérdést: mitől szent a magyar Szent Korona. […] attól szent a Szent Korona,amitől egy szentkép szent kép. Aki nem tudja, mitől szent kép egy szentkép, annak én úgyis hiába magyarázom órák hosszat, hogy mitől szent a magyar Szent Korona, mert annak még nincs meg a kellő affinitása ahhoz, hogy rá tudjon hangolódni valakire vagy valamire, aki vagy ami a hétköznapinál magasabb szintet képvisel...

  • Hunyadi Mátyás korának egyik legkiemelkedőbb politikusa volt, uralkodása idején a királyság ismét az európai politika aktív alakítójává és megkerülhetetlen tényezőjévé vált. A következő évszázadok történelmét ismerve méltán tekintjük őt utolsó nagy királyunknak, és mint ilyen, az utókor számára már maga a halála is nemzeti tragédiával ér fel...