<> Tudomány és Technika | Hungary First

Tudomány és Technika

  • A csillagászati diákolimpián összesen 17 aranyérmet, 52 ezüstérmet és 58 bronzérmet osztottak ki. Az augusztus 2-10. között megrendezett versenyre 46 országból több száz középiskolás érkezett Keszthelyre. A legtöbb pontot a vietnámi Quan Nguyen Manh érte el, ő az idei olimpia győztese...

  • Szen Ven-sze, a kínai tudományos akadémia munkatársa az újságíróknak elmondta, hogy körülbelül 1,8 ezer éves sírokról van szó, amelyek azokból az időkből valók, amikor a hunok Kína területén vándoroltak a Han-dinasztia uralkodása idején. Minden sírkamrát belülről téglával raktak ki, s ezért nem sorolhatók a Kínai-alföldön fellelhető más ismert temetkezések közé...

  • A térképet kiszolgáló területhatárokat és az adatokat a GISta Hungarorum projekt honlapjáról töltöttük le. Az 1910-es népszámlálás az állampolgárok anyanyelvére kérdezett rá, a népszámlálási adatok pedig a magyar, német, szerb, horvát, oláh (román), szlovák (tót) nyelvre kérdezett rá. A projekt adatbázisa aggregáltan tartalmazza az 1890-es népszámlálás ruténekre (ruszinok – kárpátaljai oroszok és ukránok), valamint a vendekre (szlovének) vonatkozó településszintű adatokat is...

  • Boldog születésnapot kívánunk! Gyöngyösön, 1919. július 28-án született Bálint György (Bálint gazda) magyar kertészmérnök, volt országgyűlési képviselő, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa...

  • Az 59 tárgyból álló bronzleletben nagyrészt kerek, díszített bronzveretek és fecskefarok alakú csüngők vannak, a régészek szerint ezek egy ceremoniális ruha tartozékai lehettek. A ruha teljesen szétfoszlott, szerves anyagok sem maradtak utána...

  • Érdekes megjegyezni, hogy mindkét festmény nem csak olyan részletesen mutatja a Koronát, hogy lehetetlen nem felismerni, hanem a részletek milyen pontosak. Burne-Jones még a csüngőket is oda festi, pedig ebben a korban nem valószínű, hogy fénykép állt volna rendelkezésükre, a Korona pedig lakat alatt volt elzárva. A korabeli magyar ábrázolások is mind egyszerűsített formában ábrázolják a Szent Koronát...

  • A szlovák kifejezés, mint népnév a 15. században kezdett terjedni, és a közvélekedés szerint a „szlovák” név a „szláv" népnév egy változata. Azonban van a szláv, szlovák népnévnek egy sokkal korábbi eredeztetése, amit a kutatások nyomán egyre több történész vall hitelesnek, ill. nagy valószínűséggel a szó valódi eredetének. Ez pedig a latin sclavus, vagyis szolga, rabszolga szóból való származás...

  • Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége 2015-ben "valószínűleg emberi rákkeltő" anyagként osztályozta az anyagot. Míg egyes szabályozók, köztük az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége nem értenek egyet, ugyanakkor olyan bizonyítékok kerültek napvilágra, amelyek úgy tűnik alátámasztják, hogy a Monsanto "foglyul ejtette" az ügynökséget, beleértve az EPA tudósait...

  • A 108 éves életkor értelmet kap, ha felfigyelünk az Attila halála (453) és a korai avarok Kárpát-medencébe való bevonulása (560) közötti időintervallum feltűnően hasonló nagyságára. A forrásokból éppen 558 táján tűnik el az a szabír/szavar népnév, amelynek a Csaba, Zuárd és a Kuber csupán személynévi változata. Vagyis a mesés életkor nem egyetlen személyhez, hanem a szabír dinasztiához (a szabír történelem egyik szakaszához) kötődik. A türkök elől menekülő avarok ekkortájt hódoltatják a Szkítiában tanyázó szabírokat, s a korai avarok az egyik szabír kötelékkel egyesülve vonulnak be Pannóniába...

  • „Horthy és a magyar katonák akciója volt a Hitler által megszállt Európában az egyetlen eset, ahol egy Németországgal szövetséges ország reguláris hadseregét arra használták fel, hogy megmentsék a zsidókat. Ilyesmit képtelenségnek tartottam; azt hittem, téves jelentésről van szó, vagy álmodom – de néhány héttel később Lakatos Géza kitiltott engem Magyarországról.” (Adolf Eichmann náci vezető vallomása az 1961-es jeruzsálemi perében).