Horthy Miklós

1944. május 1-én alakult meg a Magyar Királyi Honvéd Légierő 101. "Puma" Vadászrepülő-osztálya - a tervezett 101. Vadászrepülõ-ezred első egysége. Az osztályt Magyarország légterének védelmére hozták létre 1944 nyarán. Harcolt az amerikai 15. Légihadsereg és a Szovjet Légierő ellen, elsõsorban Magyarország, de a háború végén Ausztria felett is. 1944 tavaszán az USAAF többször támadta Magyarországot nagyszámú bombázó kötelékekkel...

Gyakran mondogatják, hogy a politika az alkuk, trükkök, megegyezések és néha bizony az átverések világa. Talán tényleg így van. Nem tudom, nem vagyok politikus, még a közeli ismerőseim között sincsenek ezzel foglalkozó hölgyek, urak. Azt is emlegetik, hogy aki erre a pályára lép, az „eladja a lelkét az ördögnek”, mert nagyon nehéz egy ilyen kemény zűrzavaros világban megmaradni igazi úriembernek. Már maga a kifejezés is kezd kimenni a divatból, lassan kiüresedik, megváltozik jelentése...

„Lisszabonból jelentik, hogy Horthy Miklós, a magyar ellenforradalom egyik vezető alakja, Magyarország kormányzója a 25 éves ellenforradalmi rendszerben, meghalt. Nevéhez a magyar történelem egyik legsötétebb korszaka fűződik. A Horthy-rendszer abban a vérfürdőben született, amelyet 1919-ben az antant-hatalmak segítségével uralomra jutott ellenforradalom rendezett a magyar munkások, parasztok, értelmiségiek sorában. Horthy nevéhez fűződik Magyarország berántása a második világháborúba, s a nemzeti szégyen, hogy hazánk a múlt háborúban a hitlerista Németország utolsó csatlósa lett...”

Nem sokkal trónra kerülését követően már a különbéke megkötésének lehetősége foglalkoztatta, de erőfeszítései nem jártak sikerrel. Az antantnak nem volt érdeke, hogy a Monarchia területi egységének megőrzésével fejezze be a háborút. Hiszen akkor miből „fizették” volna ki szövetségeseiket? Érdekes, hogy mikor 1918 elején megfordult a hadiszerencse - Oroszország a bolsevik forradalomnak köszönhetően „kiesett a partiból” és az olasz fronton is váratlanul nagy sikereket ért el a Monarchia hadereje, már a franciák ajánlgatták a különbéke lehetőségét...

Úton van hazafelé a Turán 9, Horthy Miklós legendás szerelvényének étkezőkocsija. Érkezést követően a Közlekedési Múzeum munkatársai azonnal megkezdik a vagon restaurálását. Szeptember 10-én derült ki, hogy a kocsi eddigi tartózkodási helyéről a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe kerül, miután megvásárlására, hazaszállítására és a felújítás idei megkezdésére a Közlekedési Múzeum kezdeményezésére Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere soron kívüli támogatást biztosított...

„Kérem őket, tartsanak ki és folytassák békés munkájukat. Sorsuk felett őrködünk. Halljuk ugyanis, hogy erős megpróbáltatásoknak vannak e napokban kitéve, de hisszük, hogy kálváriájuk haladéktalanul véget ér. Hisszük, mert e nélkül a magyar-román viszony jobbra fordulása lehetetlen volna, de hisszük, ezt természetesen a Magyarországon élő románság érdekében is. Ismerem az erdélyi ifjúság komoly, ellenálló, küzdőképes tulajdonságait, ezért teljes bizalommal tekintek az itt felnőtt ifjakra is, akiket az új sorsfordulón a nagy nemzeti céloknak odaadó szolgálatára hívunk fel a haza és egész Európa javára. Isten áldása kísérje nemzetünket egy boldog, dicső jövő felé!”

Amikor a Nemzeti Hadsereg bevonulásáról hallunk, akkor mindenki (?) az 1919. november 16-i dátumot mondaná elsőre, és bizony nem is tévedne! Ámbátor az igazság az, hogy ezen ünnepélyes eseményt megelőzte egy „gála” előtti bevonulás november 14-én, amelynek élén báró Lehár Antal vezette a fővárosba a legendás 106-os gyalogosokat, miközben szólt a testvére által szerzett (Lehár Ferenc) Lehár-induló...

Horthy István kormányzóhelyettes, tartalékos repülő főhadnagy 1942. augusztus 20-i oroszországi tragédiája után - utolsó bevetésén, különös körülmények között zuhant le - Horthy Miklós kormányzó, vejét ifj. Károlyi Gyulát kívánta helyettesének megtenni. Sajnálatos módon erre lehetőség nem nyílt, mert Horthy István kormányzóhelyettes halála után alig két héttel (1942. szeptember 2-án), az utódnak szánt ifj. Károlyi Gyula szintén különös körülmények között, szintén szörnyű repülőhalált halt...

A történelem meghamisításával vádolta meg Orbán Viktort az orosz külügyminisztérium szóvivője. Marija Zaharova a magyar kormányfő George Bush amerikai elnök szobrának három nappal ezelőtti avatásán tett kijelentésére reagált. Idősebb Bush szobrát a Budapesten a Szabadság téren állították fel, és leleplezésekor Orbán arról beszélt, hogy „ha magyar vagy, csak két lehetőség között választhatsz: vagy a megszállók, vagy a szabadság mellé állsz…

Az meg nem változtatható tény, hogy Magyarország sem földrajzi, sem politikai helyzeténél fogva nem kerülhette el a háborúba való belépést és a háborús részvételt. Horthy Miklós a háborúban való részvételt nem tudta elkerülni, de az alábbi tényadatok világossá fogják tenni, hogy több alkalommal komoly kísérletet tett a „kilépésre”. Ám, nem engedték neki az ellenérdekelt felek, Magyarországot felhasználták a világpolitika és más eszmények oltárán...