Horvátország

Az utókor által gátlástalan törtetőként és sikertelen uralkodóként számontartott ellenkirály 1133 körül született II. (Vak) Béla király és Ilona szerb hercegnő harmadik, legkisebb fiaként. Az első említés 1152-ben esik Istvánról, akinek ekkor bátyja, II. Géza király hercegi tartást adományozott. A hatalomvágytól fűtött öcs azonban nem elégedett meg a hercegi pozícióval, és szervezkedni kezdett a korona megszerzésére. 1157-ben Belos bán támogatásával bátyja életére tört, a kísérlet azonban kudarcba fulladt...

A délszláv háború egyik legpusztítóbb összecsapásának színhelyén, a horvátországi Vukováron emlékeztek a város elestének 30 évfordulóján az egykori hősökre, áldozatokra a kelet-szlavóniai településen. A járvány ellenére több tízezren vettek részt az emlékmeneten, köztük Zoran Milanovic horvát államfő, Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök, és Šefik Džaferović bosnyák házelnök...

Horvátországban nem mindenki gondolja úgy, be kellene vezetni az európai közös fizetőeszközt. Olyannyira nem, hogy igen rövid idő alatt sikerült összegyűjteni a népszavazáshoz szükséges aláírások felét. Pedig elég komoly szintet kell megugrani; a népszavazási kezdeményezés elindításához a horvát választók tíz százalékának, mintegy 369 ezer főnek az érvényes aláírása kell...

„Mindkét kormány az eredeti európai, mondhatnám keresztény értékek alapján áll. Valószínűleg ez volt az egyik oka annak, hogy Horvátország nem csatlakozott ahhoz a hecckampányhoz, amelyet néhány európai ország indított meg Magyarországgal szemben a gyermekvédelmi törvényünk elfogadása után.” 

Lebstück Mária honvéd főhadnagy 1880-ban költözött az újpesti Csokonai utca 4. szám alá és itt élt 1892. május 30-án bekövetkezett haláláig. A katonai pálya ma sincs „elnőiesedve”, a 19. században meg különösen nem volt, Mégis megtörtént, hogy egy ifjú hölgy egészen a főhadnagyi rangig vitte. Élettörténetét nem kisebb személyiség, mint maga Jókai Mór jegyezte le, neki mondta tollba, a halálos ágyán. Hogy mi kellett ahhoz, a romantika századában, hogy egy fiatal, még tizennyolcadik évét sem betöltött leány a katonai pályára lépjen? Nem kisebb dolog, mint egy forradalom...

Ennek ellenére hatalmas gondot jelent mint az észak-bácskai városban, mint Délvidék egész területén, hogy a legjobb szakemberek külföldre távoztak. Ez leginkább az építőipart és az ahhoz kapcsolódó mellékágazatokat érintette, de rengeteg villanyszerelő és kisgépszerelő is hiányzik. Míg vidéken megbízható szezonmunkást vagy kisegítő munkást is egyre nehezebben találnak a földművesek...

1620. május 3-án született Csáktornyán, horvát eredetű főnemesi családban Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, a Szigeti veszedelem írója, a 17. század legnagyobb formátumú magyar politikusa. A 19. század első felében a róla készült tanulmányokban valószínűnek tartották, hogy 1616-ban született, mert azt feltételezték, hogy a neki adott magas méltóságok betöltéséhez idősebbnek kellett lennie. Az 1618. és 1620. év is felmerült világra jövetelének időpontjaként...

Volt egyszer egy háború. Itt dúlt a szomszédunkban, így aztán meglegyintett minket is. Az átélt hidegháború után nem gondoltuk volna, hogy éppen annak végében ugatnak fel a szomszédban a fegyverek. Pedig valahol logikus volt. A szerb-horvát háború kirobbanása óta eltelt 30 év, a sebek a Balkánon is nagyrészt begyógyultak, mi pedig megint kezdjük elfelejteni, milyen szörnyű is a háború...

Ismeretlen tettesek vasárnapra virradóra megrongálták Petőfi Sándornak a kelet-szlavóniai Harasztiban lévő egyetlen horvátországi kültéri mellszobrát. A bronzból készült mű Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész alkotása, és a magyar sajtóban mint ‘morcos Petőfi’ vált híressé. Az alkotást közadományokból állították az egyház kezdeményezésére, és 2014. március 15-én avatták fel Haraszti főterén.

„A lepoglavai pálos kolostor főoltára előtti sírból vett csontmintákból a sikeres DNS-kinyerés után a tegnapi napon meghatároztuk az egyénekre jellemző Y-STR DNS profilt, amelyek a két mintában megegyeznek. Ezáltal, a történeti forrásokat megerősítve, a genetikai adatok is az apa-fiú leszármazást mutatják..."