Horvátország

1620. május 3-án született Csáktornyán, horvát eredetű főnemesi családban Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, a Szigeti veszedelem írója, a 17. század legnagyobb formátumú magyar politikusa. A 19. század első felében a róla készült tanulmányokban valószínűnek tartották, hogy 1616-ban született, mert azt feltételezték, hogy a neki adott magas méltóságok betöltéséhez idősebbnek kellett lennie. Az 1618. és 1620. év is felmerült világra jövetelének időpontjaként...

Volt egyszer egy háború. Itt dúlt a szomszédunkban, így aztán meglegyintett minket is. Az átélt hidegháború után nem gondoltuk volna, hogy éppen annak végében ugatnak fel a szomszédban a fegyverek. Pedig valahol logikus volt. A szerb-horvát háború kirobbanása óta eltelt 30 év, a sebek a Balkánon is nagyrészt begyógyultak, mi pedig megint kezdjük elfelejteni, milyen szörnyű is a háború...

Ismeretlen tettesek vasárnapra virradóra megrongálták Petőfi Sándornak a kelet-szlavóniai Harasztiban lévő egyetlen horvátországi kültéri mellszobrát. A bronzból készült mű Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész alkotása, és a magyar sajtóban mint ‘morcos Petőfi’ vált híressé. Az alkotást közadományokból állították az egyház kezdeményezésére, és 2014. március 15-én avatták fel Haraszti főterén.

„A lepoglavai pálos kolostor főoltára előtti sírból vett csontmintákból a sikeres DNS-kinyerés után a tegnapi napon meghatároztuk az egyénekre jellemző Y-STR DNS profilt, amelyek a két mintában megegyeznek. Ezáltal, a történeti forrásokat megerősítve, a genetikai adatok is az apa-fiú leszármazást mutatják..."

Mivel a híveket kimagasló szolgálataikért jutalom illeti, méltányos, hogy a királyi bőkezűség adományokkal támogassa őket. Még sokkal inkább tartozik az uralkodó visszaadni azt, amit talán kevésbé méltányosan elvettek valakitõl. Ennélfogva minden most élőnek és jövendőbelinek tudomására kívánjuk hozni e sorokkal, hogy megfontoltuk kedvelt hívünk, a spanyol Simon ispán sok dicséretes szolgálatát, melyet kezdetben boldog emlékezetű atyánknak, András úrnak Magyarország jeles királyának, majd nekünk, valamint az országnak teljesített a határon túli követségekkel és az országon belül egyaránt; a tatár veszedelem idején is mind a csatamezőn, mind Esztergom vár védelmével elismerésre méltó, dicsõ szolgálatokat tett nekünk...

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, a kutatás kezdeményezője és megvalósulásának támogatója a helyszínen tekintette meg a feltárást. A miniszter kiemelte, hogy a leletek segítségével azonosítani lehet Mátyás király csontjait a székesfehérvári osszáriumban...

A szomszédos Boszniában és Szerbiában is érezhető volt a földrengés. Szlovéniában az STA hírügynökség beszámolója szerint elővigyázatosságból leállították az ország egyetlen atomerőművét, amely 100 km-re van a földrengés epicentrumától. Ausztriától Olaszországig mindenütt érezték a földmozgást, természetesen Magyarországon is. A paksi atomerőmű közleménye szerint nem állították le a termelést, bár a földrengést szintén érzékelték...

Mivel azon szabadság, melyet Szent István király szerzett volt országunkban mind a nemeseknek, mind egyebeknek, némely királyok hatalma által, kik néha magok haragjáról bosszút állának, néha hallgatának a gonosz embereknek hamis tanácsokra, vagy kik az ő tulajdon hasznokat keresék, igen sokban megkárosodott: a mi nemeseink Fölségünknek, és az előttünk való királyoknak sokszor könyörgöttek és esedeztek országunknak megjobbítása végett...

Ezzel az összesen legalább egymillió aláírás begyűjtése mellett hat országban – Svédország mellett Horvátországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában – is összejött már a szükséges aláírásszám, de ahhoz, hogy a kezdeményezés érvényes és eredményes legyen, még egy uniós államban el kell érni a célt. Az utóbbi napokban mások mellett Belgiumból, Finnországból és Szlovéniából érkezett több szignó...

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén jóváhagyta a horvátországi földrengés és a lengyelországi áradások okozta károk miatti helyreállításra, továbbá hét ország, köztük Magyarország számára a koronavírus okozta károk enyhítésére szánt 823 millió eurós (mintegy 288 milliárd forintos) európai uniós segítséget...