magyar nyelv

Semmilyen tudományos igényű magyarázat nincs arra, hogy a nyelvészek miért tagadják le a nyelvi tényeket, miért nem hajlandók a magyar nyelvtörténet százszámra elérhető új adatainak (nyelvemlékek sorának) elemzésére és hasznosítására.

Az egyik legfontosabb dolgot az ember életében az anyanyelve. Ezt a nyelvet tanultuk meg elsőként édesanyánktól, a környezetünktől, ezen a nyelven ejtettük ki az első szavakat, ez alakította világképünket. A magyar nyelv szavainak érezzük az ízét, a zamatát, ehhez kötődnek gyermekkori emlékeink...

Padányi Viktor tézisei szerint (lásd Dentu Magyaria című könyvét) Etelközben három onogur/ugor (Nyék, Kéri, Keszi) és négy szabir-magyar (Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő) törzs kötött szövetséget. A törzsszövetség vezető ereje a Megyer törzs volt, melynek élén Álmos állt. Őstörténetünk hivatalos művelői mindeddig nem ismerték fel, hogy a lebédiai, kazár fennhatóság alatt élő ugor/onogur törzsek szálláshelye mellett, a Donyec és a Dnyeper között létezett egy másik „képlet” is, Dentu Magyaria, melyet a szabir-magyarok alkották...

Kevesen tudják, hogy a kiváló tollú író származása és anyanyelve szerint német s csak a kamasz éveire bírta a magyar nyelvet, amelynek később az egyik legnagyobb mestere lett. Herczeg Ferencet a saját korában írófejedelemnek tartották, akinek higgadt bölcsességét sokaknak példának adták. A ma irodalomkritikusainak egy része élteti literatúrai munkásságát, a másik része pedig – politikai szerepvállalásai és hitvallása miatt – nem tudja őt méltó helyére tenni a magyarság könyvtárának polcain. Magyar sors, még halálában is. Fájdalmas és mégis gyönyörű…

A korábban élettársi kapcsolatban lévő szülők között megromlott a kapcsolat, és a bíróság honlapján elérhető adatok szerint pereskedtek egymással a gyermek elhelyezéséért. A bíróság azt rendelte el, hogy a gyermek az édesanyánál marad, a hét bizonyos napjain azonban az édesapa veheti magához. Az ügyvédi irodát működtető apa a Făclia napilapnak elmondta: azért fordult ismét a bírósághoz, mert a hároméves kisfiút az édesanyja magyar óvodába kívánta beíratni, és ő ezzel nem ért egyet...