orgona

Édesanyám rózsafája, orgona ága, barackfa virága, öltözzetek új ruhába, anyák napja hajnalára, illatoson... Mi löve vélem magam sem tudom. Úgy érzem magamra maradtan vagyok, mintha csak az anyám szeretne. Szótalan csendemben anyámra gondolok. Kevés fényképem van róla. De ja szívem teli vagyon, mint rózsafának lombozata, mint rózsaágnak ágvirága, emlékeim sokasága, fődig hajol, fődig húzza...

Akárcsak Áprily Lajos búvópatakja, úgy búdokolok én is a lélekpusztában.  Folydogálok a magam vájta medrecskémben. A fák sűrűi között beszivárgó nap beragyogja utat vájó  medrem  partját. Áthatol tiszta vizemen. Majd a  fodrozó víz tetején huncutul elidőz. Simogatja vízmosta köveim. Nézi, ahogy habzó vizem mossa- mossa, simára – laposra kavicsaim idők óta. Ilyenkor, a fénytől  megtelik a lelkem, benne az élni akarás, a derű. Napsütötte kedvem egekig ér...

Az emléknaphoz kapcsolódóan október 21-én, szerdán 16 órakor a Szent Rókus-templom előtti téren (Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.) katonai tiszteletadás mellett leplezik le néhai gróf Teleki Pál szobrát. Az ünnepi műsort és a koszorúzást követően Lidia Książkiewicz orgonakoncertjét hallgathatja meg a közönség a Székesegyházban, majd a lengyel és magyar nemzetért mutat be szentmisét Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök...