Pozsony

Az utókor által gátlástalan törtetőként és sikertelen uralkodóként számontartott ellenkirály 1133 körül született II. (Vak) Béla király és Ilona szerb hercegnő harmadik, legkisebb fiaként. Az első említés 1152-ben esik Istvánról, akinek ekkor bátyja, II. Géza király hercegi tartást adományozott. A hatalomvágytól fűtött öcs azonban nem elégedett meg a hercegi pozícióval, és szervezkedni kezdett a korona megszerzésére. 1157-ben Belos bán támogatásával bátyja életére tört, a kísérlet azonban kudarcba fulladt...

Jó bevételt hoztak a magyarországi gasztroágazatnak, bevásárlóközpontoknak, kisiparosoknak a szlovák kormány karácsony előtti korlátozó intézkedései. Mivel Szlovákiában sem az éttermek, kávézók, sem a karácsonyi vásárok nem nyithattak ki adventkor, a nép úgy döntött, a környező országokban, főleg Magyarországon élvezi ki a karácsony előtti időszakot és szórakoztató lehetőségeket...

Merően újszerű, a korábbi szemléletmódtól erősen eltérő perspektívából közelítette meg Milan Krajniak szociális és munkaügyi miniszter a szlovák történelmet. A dennikstandard.sk-n megjelent véleményanyag felszólító hangnemben igyekszik tisztázni, hogy elég legyen már a búskomor szemléletmódból, miszerint ezer évig elnyomták őket a magyarok, miközben a hegyekben meghúzódva juhokat legeltettek...

„Isten ostora” és a nyugatrómai birodalom viszonya sokáig békés volt. Pontosan most sem tudjuk, hogy mi vezetett a háborúhoz. Kérdéses forrásaink, a bizánci Proképiosz, és a gót Jordanes nyolcvan évvel az események után két fő okot adnak meg: III. Valentianus császár a keletrómai birodalomhoz hasonlóan megtagadta az éves adófizetést a hunoknak, vagy pedig Honoria húga leánykérése vezetett a békétlenséghez...

1705. június 5. Megjelenik az első magyar újság, a Rákóczi-szabadságharc sajtóorgánuma, a Mercurius Hungaricus (Mercurius Veridicus ex Hungaria) Rákóczi Ferenc maga is gyakran forgatta a különböző európai hírlapokat, a francia és holland sajtót, és érzékelte, hogy a Habsburgok érdekei szerinti lapok elítélően tálalják a szabadságharcról szóló információkat, valamint kifogásolta azt is, hogy ezekben „elégedetleneknek” és nem „szövetkezett rendeknek” nevezték a kuruc felkelőket. Rákóczi tudatában volt a sajtó fontos szerepének, és mindenképpen ellensúlyozni szerette volna a Bécsben kiadott Wienerisches Diarium torzító, a szabadságharcot sötéten bemutató szerepét...

Budán, 1805. május 23-án született gróf szlavniczai és bajnai Sándor Móric az Ördöglovas (elhunyt: Bécs, 1878. február 23.) magyar főúr, császári és királyi kamarás, Bajna, Bia és Both uradalmak örökös ura, európai hírű lovas, úszó és vadász. Sándor Móric a Sándor család grófi ága utolsó férfisarjaként született. Édesapja gróf Sándor Vince császári és királyi kamarás, és édesanyja gróf szapári Szapáry Mária volt...

Már a szavazást megelőző napon a nyitrai Hlinka-gárdisták fogadásokat kötöttek Esterházy János várható állásfoglalásáról az elkövetkező szavazás során. Tudatában voltak, hogy e szavazás politikai precedens értékű lehet: amennyiben gróf Esterházy János megszavazza egy kisebbség kitoloncolásának elvi lehetőségét, úgy lehetővé teszi, hogy akármikor egy hasonló törvény kerülhessen a parlamenti asztalára, amely esetleg a magyar kisebbséget érintené. Ez számára a politikai öngyilkossággal lett volna egyenlő...

Magyar újságíróknak nyilatkozva Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország és Ukrajna kapcsolatai az elmúlt időszakban, sajnos, nem a pozitív forgatókönyvek szerint zajlottak, számos nézeteltérés volt és van, aminek forrásai az ukrán félnek a kárpátaljai magyarsággal szembeni fellépései voltak. Hozzátette: “az utóbbi napokban azonban óvatos optimizmusra okot és lehetőséget adó előrelépések történtek”, s “a jelenlegi helyzetben ezeket a csekély előrelépéseket is meg kell becsülni”.

Az 1848-as forradalom után a Szent Korona jelentősége megnőtt. Az 1848-ban megválasztott első népképviseleti országgyűlés már vizsgálóbizottságot küldött ki félvén, hogy az Ausztriába távozó István nádor azt magával vitte – ami álhírnek bizonyult. Szeptember 28-án ismét elterjedt a Korona ellopásának híre, ám Ürményi Ferencz, az akkori egyetlen koronaőr parancsnok megcáfolta a hírt és mindent rendben talált...

A Stella Centrum, a pozsonyi közlekedési információs központ a jelentésében azt állítja, hogy az ellenőrzések miatt a határátkelőkön elsősorban a kamionosoknak kell számítaniuk várakozásokra. Az osztrák és a cseh határátkelőkön szerda délelőtt mintegy félórás volt a várakozási idő. A szlovák kormány a döntést veszélyesebb koronavírusmutációk európai uniós országokban való gyorsuló terjedésével indokolta...