Székelyföld

Szíve-joga, mindenki másképp csinálja. A lényeg, amit cselekszöl, szívedből lögyen. "Jussomat ne vitassátok, az én szavam a székelyek bajától nyerte hatalmát" - idézet bezárva, Tamási Áron. Ha szabadna így neveznem, a nagy székely író az én példaképem A fenti idézet mondandója végig kísérte életutamat, pályafutásomat. Ma is belelapozok írásaiba, némelyiken megakad a szemem,elidőzök rajta, megannyi emlék, történet kötődik hozza...

Több százan látogattak el csütörtökön az úzvölgyi katonatemetőbe, hogy leróják kegyeletüket az 1944. augusztus 26-án történt szovjet támadás hősei előtt. A megemlékező ünnepség része volt egy katolikus és egy református szentmise, majd elhelyezték a kegyelet koszorúit a magyar emlékműnél.

1849 nyarán, az orosz intervenció eredményeképp igencsak "szorult a kapca" Erdélyben, a hadi helyzet több, mint válságossá vált. A félelmetes túlerőben lévő, jól felszerelt orosz hadsereg megjelenése hadszíntéren gyakorlatilag eldöntötte a küzdelmet. A győzelem esélye a minimálisnál is kisebbre csökkent, az egyedüli reális cél a túlerőben lévő ellenség feltartóztatása lehetett csupán...

Szombaton tartották a csíksomlyói hegynyeregben az Ezer Székely Leány Napját. Bár a tavalyihoz hasonló, visszafogott ünnepségre kerülhetett csak sor a kilencvenedik évfordulón, mégis bőven meghaladta az ezer főt a kilátogatók száma, akik közül több hagyományőrző szekereken és lóháton is érkeztek. A késő délelőtt kezdődött ünnepségen előbb Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere mondott köszöntőt, amelyben elismerte, hogy sokkal nagyobb öröm lett volna a tájegységenként közösen felvonulni a Hármashalom oltárhoz...

A sepsiszentgyörgyi rendezvényre pénzadományokat is gyűjt a kezdeményező, amiből két molinót készíttet a tervek szerint, amelyek a román hadsereg 1916-os Kárpátokon való átkelését és az 1918-as gyulafehérvári gyűlését fogják ábrázolni. De vettek több mint száz román zászlót, és két kórust szállítanak Sepsiszentgyörgyre. Az egyesület képviselőjét szerdán délelőtt rendelték be a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalba meghallgatásra...

Május 30. egészen 1944-ig Csaba királyfi ünnepe volt, katonai ünnepnek számított, mint a marosvásárhelyi Magyar Királyi „Csaba királyfi” Honvéd Gyorshadnemi Hadapródiskola iskolanapja. Aztán felhagytunk a székelyek legendás vezérének ünneplésével. Ennek okairól tán többet tudhatunk, mint a legendás hősről, akinek élete a a regék homályába vész. Van olyan elmélet is, mely szerint valójában nem is létezett, alakját több – talán három – időben és térben egymástól távol élő személy alakjából „gyúrták” össze.

A Hargitán egy pillanatra megállott az idő, s tartotta magát a Görgényi-havasokon át. 1884. május 30-án - valahol a gyönyörű Sóvidéken - felsírt egy angyalarcú kisbaba, akit az édesanyja és édesapja már nagyon várt. Alig múlott az éjfél, mikor Parajd községben az élni vágyás erőst életre talált: Székely született Erdélyország közepén! Igen, valahogy így történt Vilmoska, a későbbi vitéz lófő nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes, majdani honvédelmi miniszter világunkra jövetele...

Igen… vártuk, szervezkedtünk, hogy megyünk Hozzá! Máriához! Már korábban is lett volna bátorságunk, de nem engedték. Most sem engedik. Pedig, őseink a pestis és más járványok idején Nála találtak menedéket, Hozzá mentek gyógyulást keresni, s kaptak is, hiszen minden kegytemplomban ott díszlenek a falon a hálából Neki készíttetett emléktárgyak, táblák...

A Momentum nem az erdélyi magyar pártokkal szövetkezik, hanem az USR-PLUS román párttal, ott is nekik kampányoltak és az erdélyieket felszólították, hogy őket támogassák. Donáth Anna odáig ment, hogy felvidékieknek az volt az üzenete, hogy legyenek büszke szlovákok… A Momentum azt a Ciolost támogatja aki a securitate katonája volt Kolozsváron, a szerencsétlen Doinea Cornea antikommunista vérig kínzott hölgyet őrizte házánál, a mi házunk szomszédságába...

Gyakran mentünk anyámmal Zoltánba. Ő vigyázott öreg nagyapámra. Olyankor anyám keze alatt égett a munka. Rendbe tette nagyapámat. Kitakarította a házat. Roggyant volt a ház is, öreg volt apó is. A házban mindig félhomály volt. Ült a kicsi ablaka mellett. Szemén szemüveg füléhez kötve. Olvasott-olvasott, Nyírő József: Uz Bencéjét. Sok Nyírő könyve volt. Az ódon, régi házban a könyvek voltak egyedüli társai...