Zrínyi Péter

1620. május 3-án született Csáktornyán, horvát eredetű főnemesi családban Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, a Szigeti veszedelem írója, a 17. század legnagyobb formátumú magyar politikusa. A 19. század első felében a róla készült tanulmányokban valószínűnek tartották, hogy 1616-ban született, mert azt feltételezték, hogy a neki adott magas méltóságok betöltéséhez idősebbnek kellett lennie. Az 1618. és 1620. év is felmerült világra jövetelének időpontjaként...

Horthy István kormányzóhelyettes, tartalékos repülő főhadnagy 1942. augusztus 20-i oroszországi tragédiája után - utolsó bevetésén, különös körülmények között zuhant le - Horthy Miklós kormányzó, vejét ifj. Károlyi Gyulát kívánta helyettesének megtenni. Sajnálatos módon erre lehetőség nem nyílt, mert Horthy István kormányzóhelyettes halála után alig két héttel (1942. szeptember 2-án), az utódnak szánt ifj. Károlyi Gyula szintén különös körülmények között, szintén szörnyű repülőhalált halt...

Ő is foglalkozott költészettel, a Szigeti veszedelmet fordította le horvát nyelvre. Jeles hadvezér volt, óriási fizikai erővel bírt. Több ütközetben győzött a török felett, de engedetlen, önfejű vezérnek bizonyult, 1642-ben pedig megtaposta a Habsburg-lobogót is, ezért többször is leváltották, felelősségre vonták. 1647-ben Légrádnál aratott nagy győzelmet, részt vett a harmincéves háborúban, kinevezték a könnyűlovasság parancsnokának, az uszkókok főkapitányának, majd tisztségeitől megfosztották, mert gyakran tett németellenes kijelentéseket és önálló politikát folytatott, a török pasákkal is levelezést folytatott...