<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • 1439. május 23-án, Budán - a pár nappal későbbre meghirdetett országgyűlés helyszínén - zavargás tört ki. A fegyveres zendülés valódi oka, a város német és magyar polgársága közötti viszály nem volt éppen új keletű, már több évtizedes múltra tekintett vissza.

 • 1867. május 22-én kelt Kossuth Lajos - a kiegyezés ellen tiltakozó - híres nyílt levele, a Deák Ferencnek szánt, ún. Cassandra-levél. A későbbi turini remete szerint végzetes következményei lehetnek, ha Magyarország sorsát - a már akkor rogyadozó -Ausztriához kötik.

 • Május 21. 1992 óta a Magyar Honvédelem Napja. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során, 1849-ben e napon foglalta vissza Görgei Artúr csapataival Buda várát, a tavaszi hadjárat egyik csúcspontjaként, csaknem háromhetes ostrom után.

 • 1578. május 19-én Buda keresztény lakossága a Pünkösdöt ünnepelte. Már, amennyire tűrte ezt a török… Ha a májusi eső aranyat ér, nem sok arany juthatott abban az esztendőben a budaiaknak. Rég láttak már esőt, de tán nem ilyet vártak…

 • Május 18. az internet világnapja. Nincsenek nagy hagyományai, de maga az internet sem olyan nagyon régi. A világnapot az ENSZ még nem ismerte el hivatalosan, de a folyamatosan növekedő világháló mindenki számára egyre fontosabbá válik.

 • I., avagy „Nagy” Szulejmán 1521. május 18-án indult élete első hadjáratára, persze, a „fránya” magyarok ellen. Nem is annyira azért, mert múlhatatlanul a Magyar Királyság ura kívánt lenni. Egyszerűen csak útban volt. Útban, a gazdag és csábító Nyugat felé…

 • 112 esztendeje történt - 1907. május 12. Budapesten felavatják a Zeneakadémia új épületét. „Az intézet feladata: a zeneművészet magasabb tudományi s gyakorlati ágainak rendszeres tanítása és ápolása, kapcsolatban a magyar zene, mint sajátságos zenészeti válfajnak elméleti s tudományos oktatásával."

   

 • „Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon” – mondá a jó öreg Csokonai Vitéz Mihály a méla Tempefőiről szóló befejezetlen darabjának alcímében. És igaza volt. Elvégre ő csak tudta. Ahogy Krúdy Gyula is megtapasztalhatta: mire jut az író Magyarhonban. Tömören összefoglalva: semmire. Óbudán, 1933. május 12-én hunyt el Krúdy Gyula.

 • Él egy érdekes legenda a magyar történelemben. Valamely felderíthetetlen okból, érthetetlen makacssággal ismételgetik, hogy eleinket tönkreverték a támadó besenyők az Etelközben. A vereség után a menekülő magyarság az erősebb ellenség elől futva kényszerült nyugatra húzódni, elfoglalni egy viszonylag ritkán lakott területet, a Kárpát-medencét.

 • 1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat és ez által a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxyológiát, azaz a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük A MENTŐK NAPJÁT MAGYARORSZÁGON.