<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • 734 esztendeje, 1285 februárjában ismét egy olyan ellenséggel kellett szembenéznie Magyarországnak, melynek dúlásáról azóta is legendákat mesélnek. Megint jöttek a tatárok, épp úgy, mint alig több, mint negyven esztendővel azelőtt. gen, volt még egy, egy alig emlegetett tatárjárás. Az első, az 1241-42. évben történt tatárjárás szerepel minden történelemkönyvben, tanítják az iskolákban.

 • A "kegyelemdöfést" Drezdának 1945. február 15-én, 311 amerikai repülő erőd bombázóakciója adta meg. A három napig tartó hadműveletben az angol-amerikai légierő 3749 tonna bombát dobott a városra, ezek körülbelül 75 százaléka gyújtóbomba volt.

 • „Üdvözöljük Budapest lakosságát. Üdvözöljük olyan szokatlan módon, amely páratlan az egész világon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a Telefonhírmondó az egész világon győzedelmes útjára indul.” - e szavakkal kezdte meg működését Puskás Tivadar telefonhírmondója 126 esztendeje, 1893. február 15-én.

   

 • A magyar fővárosért folyó küzdelem 1944. december 25. és 1945. február 13. között zajlott. Az első szovjet páncélos 1944. november 3-án jelent meg a város határában, és Budapest 102 nap múlva adta meg magát.  A lakosság kitelepítésére nem került sor, ezért sok polgár áldozatul esett a véres küzdelemnek, amelynek hevességét a kortársak a sztálingrádi csatáéhoz hasonlították.

 • Mert kérem, ez is előfordult a magyar történelemben. Az egyik trónkövetelő, a 758 esztendeje, 1261. február 11-én született Bajor Ottó, akár egy szórakozott polgár a kulcscsomóját, úgy veszítette el a Szent Koronát. Az ezerháromszázas években a magyar trónigen csábító ülőalkalmatosság lehetett, hiszen annyian kívánkoztak rátelepedni...

 • Hetvenkét esztendeje, 1947. február 10-én írták alá a II. világháború győztesei és Magyarország képviselői a háborút lezáró békeszerződést a párizsi Luxemburg palotában. Egy békeszerződés nem rózsaszín leányálom, legalábbis a vesztes fél szempontjából sosem az.

 • Alig egy esztendővel Budapest ostroma után, 1946. február 6-án - Európában elsőként - hajtották végre a magyar Hold-radar kísérletet. Bay Zoltán, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. műszaki igazgatója és laboratóriumvezetője és munkatársai sikeresen mutatták ki - saját fejlesztésű radarberendezésükkel - a Holdra sugárzott rádióhullámok visszaverődését az égitest felszínéről.

   

 • "A végső cél a Magyarság kipusztítása. Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, hanem pénzügyi politikával, életlehetőségeink elvonásával, mert kell a hely a másoknak. Ez a kor, amelyben élünk különösen az, ami ránk következik a jövendő században a Népvándorlás kora. A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, de viharosan szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak. A nemzetközi nagytőke és a bankok elősegítik ezt a népvándorlást, mert ez az érdekük." - Csurka István 1998. február 8.

 • 997. február 1-én hunyt el Géza fejedelem, akiről így írtak fiának, Szent István királynak Nagy legendájában: „Nem néked adatott meg véghezvinni, amit eszedben forgatsz, mert kezedet emberi vér szennyezi be. Tőled származik a születendő fiú, kire az Úr mindezek elrendezését az isteni gondviselés terveinek megfelelően rábízza.”

 • 1918. február 1-én több, az Osztrák-Magyar Monarchia cattarói hadikikötőjében állomásozó hadihajóján a fellázadt, elégedetlen matrózok, kezükben fegyverrel vették át parancsnokságot.