<> Történelem | Hungary First

Történelem

  • 1918. november 15-én a Román Nemzeti Tanács egy nemzetgyűlés összehívása mellett döntött. November 20-án kihirdették: bár több lehetséges helyszín is felmerült, a nagygyűlést Gyulafehérváron, a „román nép történelmi várában” tartják meg. December 1-én kimondták Erdély, 26 történelmi vármegye, elszakadását Magyarországtól és bejelentették a Romániához való csatlakozást.

  • 169 esztendeje, 1849. november 20-án, délben, a Lánchíd átadásán nyoma sem volt a várt örömünnepnek. Nem volt jelen Széchenyi István, a megálmodó, nem volt ott William Tierney Clark, a tervező, Clark Ádám az építésvezető, de Sina György, a legbőkezűbb adományozó és a finanszírozás szervezője sem.

  • „Több fiatalember - kilétüket nem lehetett megállapítani - vasárnap délelőtt óriási magyar zászlót tűzött ki a New York-i Szabadság-szobor legmagasabb pontját jelentő fáklyára, a szobor lábánál feliratot helyeztek el 'Vessetek véget a népirtásnak, mentsétek meg Magyarországot' felirattal. (AFP) (Bizalmas!)"  - szólt az MTI egyik híradása 1956. november 18-án

  • A katolikus skótok mindmáig szentjükként tisztelnek egy távoli országból származó hölgyet. Skóciai Szent Margit Száműzött Eduárd és Árpád-házi Ágota leányaként született Magyarországon.

  • Horthy Miklós a frissen alakult Nemzeti Hadsereg élén 1919. november 16-án vonult be Budapestre. A megszálló román hadsereg november 14-én távozott a kifosztott fővárosból. A városi legenda szerint: hosszas kocsisor követte a menetet,  „rekvirált" holmikkal. Mikor a legutolsó kocsi elakadt, rögtön került néhány ráérő járókelő, akik - „Szívesen segítünk, csak menjenek már!" - felkiáltással tolták, míg el nem indult.

  • „A magyar törvényhozás mélységes áhítattal ad hálát az isteni Gondviselésnek, hogy az elszakított Felvidék egy része húsz évi távollét, szenvedés és az idegen uralommal szemben kifejtett hősies ellenállás után visszatér a Magyar Szent Korona testébe. A magyar haza bensőséges örömmel üdvözli és a szerető anya meleg gondoskodásával öleli keblére sokat szenvedett visszatérő véreit.” E szavakkal kezdődik a 80 esztendeje, 1938 november 13-án kihirdetett „1938. évi XXXIV. törvénycikk, a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről”

  • 1703. november 15-én, a zólyomi vár alatt találkozott Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor egyesült kuruc serege a Forgách Simon vezette labanc haddal. Forgách seregében ott szolgál egy vén katona, akit mindkét táborban csak Vak Bottyánként ismernek. Ő még tartja a régi, török időkből maradt szokást: csata előtt párbajozni kell! Párbajra hívja hát a kurucokat…

  • 1944. november 12-én adta ki 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa a 0036. számú – a rendszer természetéből fakadón: szigorúan titkos – parancsát, amely alapján először a megszállt Kárpátaljáról, majd egész Magyarországról kényszermunkára, "malenkij robotra" hurcoltak embereket. A pár órás munkára elvitt emberek gyakran csak évek múltán tértek vissza. Ha visszatértek...

  • Ugyanazon a napon, 1444. november 9-én érkezett meg Ulászló és II Murád szultán serege a várnai mezőre. A keresztesek itt döbbentek rá: hadjárat során csak ők teljesítették a feladatukat. Hiába csatlakozott számos bolgár is a sereghez, Várnában egyetlen keresztény hadihajó sem várta őket. Jött viszont II. Murád ötvenezres hadserege…

  • V. László 4000 fegyveressel és nagybátyjával, Cillei Ulrikkal a Hunyadiak esküdt ellenségével, 1456. november 8-án érkezett meg Nándorfehérvárra. Hunyadi László élt a gyanúperrel, hogy ekkora sereggel nem szokás látogatóba menni és ezért csak a királyt, Cilleit és néhány kisérőjüket engedte be a várba. Ott viszont térden állva nyújtotta át a királynak a vár kulcsait…