<> Selyemút | Hungary First

Selyemút

  • A hazai és sok külföldi történelmi kiadványban sokszor esik szó az ókori Kína fejlettségéről, de ezekben a művekben alig említik meg, hogy a sztyeppei lovas népek milyen mértékben határozták meg a térség politikáját.

  • Kínai és magyar fotóművészek Kanszu és Senhszi tartományokban készített felvételeiből nyílt kiállítás A Selyemút tükrében - Második utazás címmel hétfőn a budapesti Kolta Galériában.

  • Az "avar" nép Európa szívéig hatolt és ott 250 évig uralkodott államformát alkotva. Az avarok magas fokú és jellegzetes ázsiai műveltséggel rendelkeztek. Törzsszövetség, államban éltek, vezetőik a kagánok voltak. Tevékeny részt vettek a világkereskedelemben: ellenőrizték a selyem- és a borostyánutat is.