<> Magyar történelem | Hungary First

Magyar történelem

 • Bauer Sándor 17 éves budapesti ipari tanuló hétfőn a Nemzeti Múzeum kertjében ruháját leöntötte benzinnel, majd meggyújtotta, s ily módon öngyilkosságot kísérelt meg. Súlyos égési sebekkel szállították kórházba. Állapota válságos - jelent meg a rövid hír az ötven esztendővel ezelőtti újságokban.

   

 • 1458 januárja… Kőkemény tél, olyan hideg, hogy még a Duna is befagyott. És fenn Budán, a várban üléseznek a nagyurak. Királyt választanának… Hej, ha élne a nagy Hunyadi János… Vagy legalább a fia, László…

 • Különös kor volt az… Úgy volt béke az országban, hogy szinte folyamatosan harci cselekmények zajlottak. A határmenti települések lakói soha nem lehetettek biztosak abban, ki követel tőlük adót másnap. Ennek a fura békességnek - és az ezt követő tizenöt éves háborúnak - volt gyermeke, hőse, a híres-neves fekete bég, a törökverő Nádasdy Ferenc.

 • 331 esztendeje. 1688. január 14-én egyezett meg a Munkácsot 26 hónapja sikertelenül ostromló osztrákokkal Zrínyi Ilona a vár feladásáról. Három napra rá a Caraffa tábornok vezette osztrákok diadalittasan vonulhattak be a várba, amit „csak” egy asszony védelmezett!

   

 • 1910 nyarán nemzetközi repülőversenyt tartottak Budapesten. A gépek látványa, a levegőben bemutatott kunsztok olyan hatással voltak egy ifjú hölgyre, hogy azonnal a fejébe vette, az autóvezetői jogosítványa mellé a pilóta engedélyt is megszerzi. Budapesten, 1891. január 13-án született Steinschneider Lilly.

 • 1568. január 6. és 13. között tartották Tordán azt a híres országgyűlést, ahol elsőként Európában határozatot hoztak a vallásszabadság biztosítására: „A prédikátorok minden helyen hirdessék az evangéliumot mindenki az ö értelme szerint; és a közösség ha elfogadja, jó, ha nem pedig senkit ne kényszerítsenek arra amit lelke el nem fogad; de mindenki olyan prédikátort tarthasson, amelyik neki tetszik. Ezért senki az elöljárók közül, se mások a prédikátorokat ne bántsák, a vallásáért senkit ne szidalmazzanak, az előbbi szabályok szerint. Nem engedik meg senkinek, hogy a tanításért bárkit is büntessenek vagy fenyegessenek; mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.”

   

 • Ha egy magyar ember azt hallja, Don-kanyar, 1943, II. Magyar Hadsereg, óhatatlanul elkomorodik. Az ellenség hatalma túlereje, kőkemény orosz tél, a hiányos felszerelés, a veszteségek. De akkor is, ott is, ragyogtak fel csillagok, születtek hősök. És volt, aki Don-kanyartól az egyetemi katedráig jutott…

 • "Az ezerhétszáz méter magas, kitűnően megerősített hegy ott a cattarói öböl fölött lehetetlenné tette, hogy a monarchia tengerészete állandó és biztos bázissal rendelkezhessék az Adriának ezen a fontos pontján. Az ántánt jól tudta, mit jelent a Lovcsen tetejének birtoklása. Már a háború elején francia ágyúkkal és lőszerekkel látták el a Lovcsen crnagora védőit, akikhez később francia és angol tisztek is csatlakoztak."

   

 • 1778. január 9-én hunyt el Bercsényi László Ignác gróf, a Rákóczi-szabadságharc főgenerálisának, Bercsényi Miklósnak a fia, bujdosó kuruc, aki kiérdemelte a Francia királyság legmagasabb katonai rangját. Franciaország marsallja, a francia huszárság megalapítója.

 • 1849. január 8. éjjelén Axente Sever és Prodan Simion ortodox pópák vezetésével a románok lerohanták Nagyenyedet. Nem ez volt az első ilyen eset és nem is az utolsó…