<> Hun | Hungary First

Hun

  • A múzeumok polcain százszámra hevernek elolvasatlanul a rövid hieroglifikus szövegek és ideje lenne ezeket hasznosítani, amikor a szkíta-hun-avar-honfoglaló népességek nyelvét kell azonosítani. Kérem, vessék fel ezt a szempontot és ajánlják fel a segítségüket e téren, amikor a Magyarságkutató Intézettel tárgyalnak a közös célok megvalósításáról!

  • Szen Ven-sze, a kínai tudományos akadémia munkatársa az újságíróknak elmondta, hogy körülbelül 1,8 ezer éves sírokról van szó, amelyek azokból az időkből valók, amikor a hunok Kína területén vándoroltak a Han-dinasztia uralkodása idején. Minden sírkamrát belülről téglával raktak ki, s ezért nem sorolhatók a Kínai-alföldön fellelhető más ismert temetkezések közé...

  • Az alánok területe az Aral-tó vidékétől a Donig terjedt. A hunok vándorlásának hátterében nyilván az a 350 körüli belső-ázsiai népmozgás állt, amelynek során a hjónok elfoglalták Kelet-Toharisztánt. Hogy kikből tevődtek össze a hunok, nehéz megmondani, de bizonyára azok a hiungnu elemek is helyet kaptak köztük, amelyek a Kr. e. 1. század közepe óta több hullámban jutottak a Kazak-steppe vidékére...

  • A különös szépségű V. századi kercsi hun ékszertöredék az ókor óta ismert "középen az Isten jelképe, két oldalon egy-egy állat" ábrázolási konvenció egyik megvalósítása. Esetünkben az ékszertöredék közepén Üdő napisten több ezer éves jelképének hun változata, a két oldalán pedig egy-egy turulmadár látható. 

  • Közel egy évszázadig éltek békében a kitájokkal (Liao-dinasztia), mígnem Apaoki kagánjuk feleséget nem kért a kun kántól. A baj nem is ebből lett, hanem abból, hogy az öreg kagánnak nem tudott gyermeket szülni az ifjú felesége. A kunokat azzal vádolta meg Apaoki, hogy meddő asszonyt kapott és a békéért könyörgő kun követeket egytől-egyig megölette...

  • A mongolok magukat az ázsiai hunok leszármazottjainak vallják és kérdőjelek nélkül európai hunoknak a magyarokat. Legnagyobb uralkodójukat Dzsingisznek hívták, de majd’ annyira tisztelik Atillát, az Isten ostorát. Igen, azt az Atillát, akinek haláláról a legenda azt tartja, hogy nászágyán az új felesége mérgezte meg. Éppen úgy, mint az egyik mongol mítosz szerint Dzsingisz kánt...

  • A hun övcsat korongjának képszerkezete (olvasható díszítése) egy Lyukó hieroglifába illesztett világmodell, amely a hunok panteista ősvallásának álláspontját fejezi ki. E szerint Lyukó napisten azonos a világgal. A világmodell középen az Isten, a sarkain pedig a sarok (az égbe vezető út) jelképe/mondatjele olvasható. Összességében egy körben olvasható ősvallási imát rögzít.

  • „Támadjon fel a bátorságotok és fokozódjon a szokásos dühötök! Most van szükség, hunok a belátásotokra, most vegyétek elő a fegyvereiteket! Elsőként csapom össze dárdám az ellenséggel. Ha valaki képes tétlenkedni, miközben Attila harcol, az a halál fia!” (Attila szónoklata /részlet/- a seregéhez, 451-ben a mauriacumi, amelyet catalaunumi csataként is emlegetnek)

  • Elnyúlott a csend, ahogyan az eső a homlokomat, a verejték a hátamat verte, miközben a mikrofont a kezembe adták, hogy elmondhassam a gondosan elkészített tízperces ünnepi beszédemet. Végül csak három mondatot mondtam. Felismerve sok mindent, közte azt, hogy mit is tudnék, bármi újat mondani azoknak, akik mindent tudnak, hiszen itt vannak! A szívük mindent tud. Én tanítsam őket, amikor tőlük én csak tanulhatok?

  • A magyar miniszterelnök többször mondott már érdekeseket eredetünkel kapcsolatban. Beszélt már több esetben is a magyarság származásáról, osztotta meg itt-ott gondolatmorzsáit. Ezek mind egy irányba mutatnak.