<> Magyar | Hungary First

Magyar

 • 734 esztendeje, 1285 februárjában ismét egy olyan ellenséggel kellett szembenéznie Magyarországnak, melynek dúlásáról azóta is legendákat mesélnek. Megint jöttek a tatárok, épp úgy, mint alig több, mint negyven esztendővel azelőtt. gen, volt még egy, egy alig emlegetett tatárjárás. Az első, az 1241-42. évben történt tatárjárás szerepel minden történelemkönyvben, tanítják az iskolákban.

 • „Üdvözöljük Budapest lakosságát. Üdvözöljük olyan szokatlan módon, amely páratlan az egész világon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a Telefonhírmondó az egész világon győzedelmes útjára indul.” - e szavakkal kezdte meg működését Puskás Tivadar telefonhírmondója 126 esztendeje, 1893. február 15-én.

   

 • A magyar fővárosért folyó küzdelem 1944. december 25. és 1945. február 13. között zajlott. Az első szovjet páncélos 1944. november 3-án jelent meg a város határában, és Budapest 102 nap múlva adta meg magát.  A lakosság kitelepítésére nem került sor, ezért sok polgár áldozatul esett a véres küzdelemnek, amelynek hevességét a kortársak a sztálingrádi csatáéhoz hasonlították.

 • Mert kérem, ez is előfordult a magyar történelemben. Az egyik trónkövetelő, a 758 esztendeje, 1261. február 11-én született Bajor Ottó, akár egy szórakozott polgár a kulcscsomóját, úgy veszítette el a Szent Koronát. Az ezerháromszázas években a magyar trónigen csábító ülőalkalmatosság lehetett, hiszen annyian kívánkoztak rátelepedni...

 • Hetvenkét esztendeje, 1947. február 10-én írták alá a II. világháború győztesei és Magyarország képviselői a háborút lezáró békeszerződést a párizsi Luxemburg palotában. Egy békeszerződés nem rózsaszín leányálom, legalábbis a vesztes fél szempontjából sosem az.

 • Alig egy esztendővel Budapest ostroma után, 1946. február 6-án - Európában elsőként - hajtották végre a magyar Hold-radar kísérletet. Bay Zoltán, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. műszaki igazgatója és laboratóriumvezetője és munkatársai sikeresen mutatták ki - saját fejlesztésű radarberendezésükkel - a Holdra sugárzott rádióhullámok visszaverődését az égitest felszínéről.

   

 • "A végső cél a Magyarság kipusztítása. Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, hanem pénzügyi politikával, életlehetőségeink elvonásával, mert kell a hely a másoknak. Ez a kor, amelyben élünk különösen az, ami ránk következik a jövendő században a Népvándorlás kora. A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, de viharosan szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak. A nemzetközi nagytőke és a bankok elősegítik ezt a népvándorlást, mert ez az érdekük." - Csurka István 1998. február 8.

 • 997. február 1-én hunyt el Géza fejedelem, akiről így írtak fiának, Szent István királynak Nagy legendájában: „Nem néked adatott meg véghezvinni, amit eszedben forgatsz, mert kezedet emberi vér szennyezi be. Tőled származik a születendő fiú, kire az Úr mindezek elrendezését az isteni gondviselés terveinek megfelelően rábízza.”

 • 1918. február 1-én több, az Osztrák-Magyar Monarchia cattarói hadikikötőjében állomásozó hadihajóján a fellázadt, elégedetlen matrózok, kezükben fegyverrel vették át parancsnokságot.

 • A mayerlingi vadászkastélyban, az 1889. január 30-ára virradó éjszakán elhunyt Habsburg–Lotaringiai Rudolf osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse és Maria von Vetsera osztrák bárókisasszony. Nagyjából ez minden, amit biztosan lehet tudni, annak a szomorú éjszakának az eseményeiről. Vagy még ez sem biztos? Egyesek szerint: nem.