Feketehegy

Ideérkezett jelentések szerint, Nagyszőlősön, az ottani róm. kath. templom közelében, egy ősrégi sírt fedeztek fel a játszadozó gyermekek. Az eddigi megállapítások szerint, a boltozott üregű tömegsír többszáz éves lehet, de hogy kiknek csontjai porladnak benne, ma még nem tudni, s erre a kérdésre csak a meginduló tudományos kutatás adhat választ...

A Délvidéken a császáriakat ekkor Josip Jelačić horvát bán, míg a magyar csapatokat az Angliában született, francia származású Guyon Richárd vezette. Guyon július 8-án Kishegyes, Szeghegy és Feketehegy között vert tábort azzal a céllal, hogy bevárja, illetve egyesüljön Kmety György tábornok hadosztályával, hogy aztán július 15-én megütközzön a komoly győzelmi sorozattal érkező Jelačićcsal...