Az Unió halálba küldi az ukrajnai „katonaszökevényeket”… és mindenki hallgat!

Stoffán György írta 2023. 09. 08., p - 05:18 időpontban

Azon, hogy az Unió tagállamainak egy részében összefogdossák és visszatoloncolják az Ukrajnából a háború elől menekülőket, nem csodálkozom, hiszen a mai Európa az embertelenség, az őrültség, az aberráció és a halál Európája. Azt viszont elkeseredetten és rémülten látom, hogy egyetlen keresztény egyház, köztük a katolikus egyház is hallgat, noha egészen más volna a kötelessége, feladata, hivatása, az emberi életet és szabadságot illetően, Jézus tanítása szernt. 

A „ne ölj” parancsát, valamint Krisztus ebbéli tanításait most teljes erővel kellene hirdetni, és tiltakozni kellene az ellen, hogy egyetemista, élni akaró fiatalok, meglett családapák, családjaikkal elmenekült emberek nincsenek biztonságban, és halál, kemény megtorlás vár rájuk, amikor átadják őket az ukrán hatóságoknak.

Szemben persze azzal, ami más menekülteknek kijár az Unióban, s amiért Bergoglio sokszor szót emelt. Tehát, kétféle menekült létezik, amely kettő közül az Ukrajnából érkező élete mit sem számít. A krisztusi tanítás azonban mindenkire vonatkozik, s minden üldözöttet megillet a biztonság, ha halálos veszély elől menekül egy másik, hozzá legközelebb eső biztonságos országba. Nos, ebben az esetben Lengyelország lenne az ukrán háború elől menekülők ilyen lehetősége, ám mégsem az, mert a lengyelek kezdték el a visszatoloncolási hullámot. Az a Lengyelország, amely katolikusnak mondja magát, de Lengyelország az elképzelhető legnagyobb embertelenséget követi el napjainkban. Halálra ítéli a nála menedéket keresőket… Olyan ez, mint az abortusz... hiszen a magzat is egyedül az anyja szíve alatt volna biztonságban,  de az megöli őt!  

Mint keresztény magyar írónak, kötelességem szót emelni és követelni az európai püspöki karoktól, keresztény felekezetektől, hogy nyilvánosan és kellő erővel tiltakozzanak ez ellen, az ukrán fiatalokat érintő holokauszt ellen, mind a „ne ölj” parancsolatnak, mind Krisztus más tanításainak megfelelően.

Tudjuk, hogy a szlávokat, így az ukránokat is, valamint az ortodox egyházat már régen igyekszik megsemmisíteni a „művelt Nyugat”. Ma azzal, hogy Európa de facto gyilkosa lesz ezernyi ukrajnai férfiúnak, egyben azt a régi célt is szolgálja, hogy az ortodoxiát is végleg felmorzsolja. Nem tűrheti tehát, egyetlen keresztény egyház sem, ezt a gyilkos embertelenséget, s kötelezően és hangosan kell tiltakoznia minden kereszténynek, civilnek, papnak, püspöknek és Róma püspökének is, eme aljas és embertelen politikai döntés ellen!

Elsőként persze, magának a római püspöknek kellett volna hallatnia a hangját legalább úgy, mint ahogyan a migrációt illetően hallatta… de Ő is mélyen hallgat a visszatoloncolandó, halálba küldendő ukrajnai férfiak ügyében. És ez, égbekiáltó, illetve a Szentlélek elleni bűn.  És aki nem emeli fel a hangját, alapvető kötelességét, hitét, esküjét megszegve, az isteni parancsokat semmibe véve, az maga is elköveti a legnagyobb - és Jézus Krisztus szerint - meg nem bocsájtható bűnt.

A keresztény egyházaknak kötelező lépniük, tiltakozniuk az Unió ebbéli embertelenségével szemben. Aki nem teszi, az többé ne nevezze magát kereszténynek, Krisztust követőnek!

(Nem citálok írásomba idevonatkozó szentírási idézeteket, mert akikhez szóltam, jól ismerik azokat!)

 

Stoffán György

Új hozzászólás