Mi lenne, ha fordítanék „fejrevalómon”

A borítókép illusztáció, készítő: Tree/Forrás: pngtree.com.

Ahogy először ceruzát fogtam kezemben, rajzoltam a vonalakat, bubák, (babák) tündérkisasszonykák kerekedtek ki belőlük. Papír bubák (Soha nem volt olyan igazi, de még pettyes labdám sem) és papírból ”szőtt- font” köténykéjük, blúz, köntöskéjük, derékba húzott rokolyájuk, papírcsákó fejükön kalapként. S közben…

A NÉKOSZ szülinapján...

Kép: 1947. Budapest XIV. Hősök tere, jobbra az Andrássy út torkolata, május 1-i ünnepség. / Adományozó: Berkó Pál / Fortepan 78664

A népi kollégiumi eszme az 1930-as években született meg a népi írók, falukutatók által feltárt szörnyű viszonyok hatására. A bentlakásos internátus létesítésével meg akarták teremteni a tanulás, az értelmiségivé válás esélyét a szegény sorsú, többnyire paraszti származású gyerekeknek...

"Istennel a Hazáért"

"Istennel a Hazáért"

Az MHBK a kezdetektől kapcsolatban állt Horthy Miklóssal, és bírta a volt kormányzó és József főherceg tábornagy támogatását. A szintén emigrációban működő Henney Árpád altábornagy vezette Hungarista Mozgalommal kapcsolatot ápolt, de teljesen más ideológiát követett...

Apák bűne (mese hab nélkül)

Apák bűne (mese hab nélkül)

Menyéthneky Ferke az ifjú és szépreményű kapcabetyár épp egyik gaztettének kétes gyümölcsét mulatta el a kupakői Zöld madár fogadóban 1857 pünkösdjének előestéjén. Nem volt valami nagy mulatság, de pár meszely borra futotta, abból, amit kipofozott az öreg vásározóból. Az öreg ugyan szidta, mint a bokrot és bizonygatta…

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulsz

A borítókép illusztráció! 1987. Budapest XI. Villányi út 5-7. Kaffka Margit Gimnázium (később Szent Margit Gimnázium)./Fotó adományozó: tm/Fortepan 5702.

Nem kellett volna szorgoskodnom, mert kiderült, hogy ezt bizonyos Lucius Annaeus Seneca 106. erkölcsi levele végén ezt pont fordítva írja, mintegy panaszképpen, mert véleménye szerint az akkori iskolákban tök felesleges dolgok tömegének bifláztatására helyezték a hangsúlyt, aztán ezt megfűszerezték – igaz csak elvétve…

„Betyárul járt, mint a Pétör betyár!”

„Betyárul járt, mint a Pétör betyár!”

Nemes és Nemzetes vitézlő zetényi Csukás János uram, Mária Terézia hívására 1745-ben - érkezett az izsáki földre, területet foglalni. Birtokadományként, mint Fölső magyarországi (komáromi) nagy nemesnek - majd akkora földet kanyarítottak ki, mint Uzovics grófnak a „lajtos nemösnek.”

Amit lehetett, azt hazavittük

Kép: 1971. Hölgyek a "teherhordó" biciklikkel. / Fotó adományozó: Szalay Zoltán / Fortepan 198490

Az a mondás járta, hogy, ha miénk az ország és magunknak építjük, akkor miért ne vigyünk haza pár apróságot, hulladékot ilyesmit. Azt meg, hogy mi a hulladék, mindenki maga döntötte el. Hogy a két méteres idomvasból levágott tíz centis darab, vagy a megmaradt százkilencven centis rész, fogós kérdés volt ez koronként.…

A kiátkozott Vigano érsek, a vatikáni eretnekség és mi, magyarok…

A kiátkozott Vigano érsek, a vatikáni eretnekség és mi, magyarok…

Adott egy érsek, aki mélyen belelát a vatikáni politikába, a gazdasági ügyekbe, a Tanítóhivatal téveszméibe, és a jelenlegi pontifikátus súlyos hibáit is nyomon követi. A felfedett hibákat, és a krisztusi tanítással ellenkező intézkedéseket, megnyilvánulásokat kifogásolja, és a Vatikán fejét eretnekséggel vádolja –…

Amikor zsidók imádkoztak Horthyért és Nagy-Magyarországért...

A borítóképen Budapest,  IX. Ráday utca a Kálvin tér felől nézve 1945. Forrás: Fortepan/Jevgenyij Haldej

Kezemben megsárgult újságot forgatok. A régi papíron, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 76. születésnapját méltatja a zsidóság. Az újság neve: Magyarországi Zsidók Lapja, és 1944. június 18-át írtak akkor a naptárak…

A csontmezei csata

Kép: Páncélos vitézek csatája a 15. század végén – illusztráció. (MiniArt, fotó: Orbán) / Korkep.sk

Mátyás királynak törvényes házasságaiból soha nem született gyermeke, ezért a királyságot törvénytelen fiára, Corvin Jánosra akarta örökíteni. Apja halála után a magyar uralom gyorsan összeomlott a Habsburg-országokban (Stájerország, Krajna, Alsó-Ausztria). A csehek (II. Ulászló magyar király) és a lengyelek (I. János…

Gólya hozza?

Kép: 1972. Nebulók egy osztályteremben. És a tanárnő magyaráz... / Fotó adományozó: Kristek Pál / Fortepan 274901

A sulinak voltak azért előnyei is. Ott ismertem meg legjobb és legrégibb cimborámat, akivel – számításaim szerint – mintegy 56 esztendeje vagyunk haverok. Viszont akadtak hátrányai is. Például tanulni kellett (volna) meg viselkedni… Ezekkel azért akadtak problémák, mert viszonylag jó tanulónak, de átok rossz gyereknek…

Magyarság és kereszténység – Van-e még időnk?

Magyarság és kereszténység – Van-e még időnk?

Ezernyi olyan rendelet, törvény szabályozza a magyarság életét is, amelyek nem magyar törvények(!), hanem az uniós törvényeknek alávetett hazai, uniós alárendeltségünkből adódó kényszertörvények. Így, az oktatás, az egészségügy, a közigazgatás terén, és számos más területen, nem lehet a magyar helyzeten változtatni,…

Sarlós Boldogasszony napja

>A borítóképen&nbsp;Mária látogatása Erzsébetnél (M. S. mester, 1500-1510 körükörü</p>

Sarlós Boldogasszony ünnepén a római katolikus egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta rokonát, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. Az ünnep liturgikus neve ezért: „Szűz Mária látogatása Erzsébetnél” vagy latinul: Visitatio Beatae Mariae…

Egykori nagy úttörőtáborok

Kép: 1963. Úttörőtábor./Adományozó: Faragó László/Fortepan 202529.

Emlékszem, olyan tizenkét éves lehettem, mikor először voltam úttörőtáborban. Már előzőleg is nyaraltam a szüleim nélkül (lásd: SZOT üdülő), de ez sokkal jobb buli volt. Kezdjük mindjárt ott, hogy iskolai tábor volt, tehát nagyjából mindenkit ismertem. Az osztálytársaimmal, négyen laktunk egy akkora faházban, ami így…

Hunokról és utódaikról

Hunokról és utódaikról

A hunok első említései Claudius Ptolemaiosznál és Dionysius Periegetesnél találhatók, ahol unnoknak nevezik őket. Yu Jafarov azerbajdzsáni történész listát adott azokról a törzsekről, amelyeket a források hunoknak neveztek: akatsirok, altziagirok, alpildzurok, angizgirok, bardorok, bittugurok, burgugundok, kutrigurok…

Tombol a nyár

Tombol a nyár

Mindig is voltak nyarak, forrók, perzselők... De ilyen mint mostani? Ez lenne az:&nbsp;új világnak új időknek új szelei? Már benne voltam, de az én jó anyám sokat mesélt, hiszen a család végigélte az aszályt 1917-ben. Annyi termést sem szedtek le, gyűjtöttek be amennyit elvettek, elültettek. Még azt sem...