Tisztázzunk valamit a Novák Katalin féle botrányt illetően!

Stoffán György írta 2024. 02. 09., p - 16:29 időpontban

Az elmúlt napokban több szemrehányást kaptunk amiatt, hogy költői kérdésekkel fordultunk az államelnök felé, a pedofíliához köthető bűncselekményt elkövető igazgatóhelyettesnek adott elnöki kegyelmet illetően. Természetesen néhány olvasónk pártalapon vont kérdőre minket amiatt, hogy „odaálltunk” a liberális - kommunista oldal mellé és nem védtük meg „Katikát” – amint azt egyes túlbuzgó és szemellenzős barátunk írta. Az alábbiakban néhány mondatban szeretnénk tisztázni az ügyet és annak erkölcsi vonatkozásait.

1./ Nem állunk egyetlen baloldali és liberális hangoskodó mellé, mert ezek csupán politikai haszonszerzés okán ostorozzák a magyar államfőt a kegyelmi ügyben. Ugyanis, akik nem szavazták meg a pedofília elleni gyermekvédelmi törvényt, azoknak nincs erkölcsi alapjuk, joguk arra, hogy ebben az ügyben ítélkezzenek! Dobrev helyében nem volna merszünk panaszlevéllel fordulni a Szentszék felé, egy korábbi pontifikátust illető súlyos atrocitás okán. Dobrev pápának írt állítólagos levele is jellemző az erkölcsi normák nélküli politikusokra. (Ugyanis, Novák Katalin családjának nem jutna eszébe a katolikus egyházfő ellen támadni!)

2./  A Novák Katalin által adott elnöki kegyelmet azért tartjuk súlyos hibának (bűnnek), mert ezzel az államfő azt a politikai, nemzeti, jobboldali szellemiséget sértette meg és járatta le, amely bizalmat szavazott számára. Tehát, mint független és párton kívüli államelnöknek, a magyar, keresztény erkölcsi követelmények szerint kellett volna döntenie, nem pedig a mai európai elvárásoknak megfelelően. A döntést a pedofília elismerése előszobájának tartjuk.

3./ Novák Katalinnak, a Hozzá intézett kérdésre nem a standard „három gyereket szültem” – „undorodom a pedofiloktól” szöveget kellett volna nyomatékosítani, hanem logikus és értelmes válaszokat kellene adnia döntése indokául.

4./ Novák Katalin nem először és nem csak itthon ment szembe a kormány és kifejezetten a magyar kormányfő által képviselt szellemiséggel, de sok esetben olyan magatartást tanúsított külföldön is, amellyel átlépte saját elnöki hatáskörét és mintegy elnöki kormányzást sugalló szerepet vett föl, a kormányt és a kormányfő, dr. Orbán Viktor státuszát súlyosan megkérdőjelezve, lejáratva azok előtt, akik Őt fogadták, akikkel tárgyalt.

5./ A minket, Novák-ügyben bírálók, a liberálisokhoz és kommunistákhoz hasonló erkölcsi zsákutcában vannak, amikor „Katikáznak” és háttérbe állítják az erkölcsi követelményeket, a Novák által eddig hangoztatott gyermekvédelmet, a személy iránti szimpátia és párthovatartozás okán. Álláspontunk szerint, aki a jelenlegi helyzetben és Novák intézkedését illetően nem az erkölcsi normák, a gyermekvédelem, valamint, az ez esetben jogos kúriai ítélet szerint vélekednek, épp olyan erkölcs elleni bűnt követnek el, mint az ellenzék, ugyanis nem a kormány logikáját, elkötelezettségét és szellemiségét szolgálják, hanem a liberális eszméket.

6./ Novák Katalint nem ítéljük el ebben az ügyben, hiszen mindenki tévedhet… a köztársasági elnök azonban csak egyszer! Ezért elvárjuk, hogy ebben az általa okozott súlyos erkölcsi válságban védje meg a köztársasági elnöki méltóságot és az emberi tisztességet, vonja le közfelháborodást okozó döntésének konzekvenciáit, mutasson példát az emberi nagyság terén, és ajánlja föl a lemondását.

Ajánljuk Novák Katalin figyelmébe Őexcellenciája Schmidt Pál elnök úr leköszönő szavait: 

"Magyarország Alaptörvénye szerint, amelyet magam láttam el kézjegyemmel az államfő kifejezi a nemzet egységét. Ezen rendelkezés számomra azt jelenti, hogy ebben a helyzetben amikor személyes ügyem, mely a szeretett nemzetemet inkább megosztja mintsem egységesíti kötelességemnek érzem, hogy szolgálatomat befejezzem, elnöki mandátumomról lemondjak"

Ugyanakkor sajnálattal látjuk, hogy a nemzeti sajtó mélyen hallgat az ügyben, noha az volna a feladata, hogy mint a jó kormányos, a mai világ viharos tengerében megtartsa a magyar, keresztény nemzet hajóját! 

 

 

Stoffán György

Új hozzászólás