Kézbe vagy nyelvre? – avagy a ferences Tóth Damján az Oltáriszentség ellen

Stoffán György írta 2024. 03. 28., cs - 09:48 időpontban

Jézus igen határozottan és félreérthetetlenül mondta el, mit érdemel az, aki megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül. Nos, nem minden papnak, nem minden ferencesnek jutott a Szentírásból, amelyben ezek a szavak olvashatók. Most, Tóth Damján ferencesnek külön idézem Jézus ezen szavait: „Ha viszont valaki megbotránkoztat egyet is e kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék.” (Mk. 9. 42.)

De miért is írom e sorokat mélyen felháborodva? Mert a következő eset történt: Az Egyetemi Katolikus Gimnázium iskolamiséjét ez a ferences mutatta be. Áldoztatáskor az egyik ministráns áldozni akart. Nyelvre, hiszen otthon és sok más, még normális paptól ezt hallotta elfogadhatónak, és a diák maga is ezt érzi méltónak. Nem akarta kézbe venni az Úr Szent Testét. Mire Tóth Damján ferences tudós, határozott „nem”-et mondott a diák-ministránsnak. A diák nem hagyta magát, és megkérdezte: „miért nem?” Mire ez a pap: „mert”. És hozzátette: „Konzervatív vagy!” A diák válaszolt: „Igen, az vagyok!”

E kis történet, amely a mai napon (2024. március 27-én) volt a Szent Ferenc Sebei templomban, a budai Vízivárosban, nem csak a családban, de az ismerősök között is felháborodást keltett, hiszen a Nagyhét szerdáján, a Húsvét előtti utolsó tanítási napon bemutatott szentmise nem arra való, hogy ott megalázzon a misét bemutató pap egy gyermeket, aki szentáldozáshoz akar járulni, hanem örömmel kellene átnyújtania az Oltáriszentséget, Krisztus testét annak a fiatalnak, aki elkötelezett Isten iránt, aki hitét nagy buzgósággal és odaadással éli meg!

Úgy tűnik tehát, hogy Damján papnak a ferences csuha csak jelmez, a szentmise és az áldoztatás pedig szakma, amellyel nem építeni akar, hanem rombolni! Mit is lehet erre mondani? Szégyellje magát az a pap, aki megalázza a szentmise alatt, szentáldozáskor a Krisztus testét magához venni akaró ministránst! Szégyellje magát a ferences Damján pap és nézzen magába most, a Nagyhéten, az Oltáriszentség megalapításának napja, Nagycsütörtök előtt! Mert fent leírt tette aljas, a gyermeket és benne Jézus Krisztust megalázó tett volt.

Vajon diákjait is a New Age-re kötelezi és megtagadja megáldoztatásukat, csak mert ő bergoglionista? A fenti eset erre enged következtetni… Damján pap tesz arról, hogy templomaink még üresebbé váljanak… A kommunista vezetők odalentről kalapot emelnek a mai ferencesek előtt. És a nagy elődök, Zadravecz István, Horváth Jusztusz, Majsai Mór, Faddy Othmár vagy éppen Borbély Achilles és Tyukodi Paulin testvér minden bizonnyal könnyezve nézik végig odafentről, sokat szenvedett rendjük modernista züllését, pusztulását…

 

Stoffán György

Hozzászólások

Laszlovszky András

2024. 03. 30., szo - 15:14

Ugyanezért feltétlenül meg kell alázni egy papot? Szerintem a bálványimádás magasfoka, amikor az a mércéje a "jó kereszténynek", hogy hova kéri az ostyát. Nem teljesen mindegy? Tényleg az a lényege ennek az egésznek, hogy ostyák hova rakásán menjenek félre emberi kapcsolatok? Akár a földre is lehetne ejteni azt az ostyát, mert Jézus is elesett a kereszttel. Ilyen apróságokból nagy ügyet csinálni farizeusi dolog. Mert ahogy Jézus mondta: mielőtt áldozatot vinnél a templomba, menj és békülj ki felebarátoddal, csak aztán menj a templomba.

Új hozzászólás