Magyar királyság

Ilyen előzmények után nem sok ember fejében fordulhatott a gondolat, hogy mindenféle kifogásokat emeljen Turóc vármegye jelképeinek (zászló, pecsét) eltörlése ellen. A kuruc vezetés pedig nem volt rest, kihasználva a helyzetet, keresztülvitte akaratát és megszavaztatta a június 13-án, Rákóczi által személyesen előterjesztett, a Habsurg-ház trónfosztásáról szóló törvényt...

A háborús terhek és az elértéktelenedő rézpénz körül kirobbant vita hevében Bercsényi Miklós, Károlyi Sándor és Rákóczi testőrei lekaszabolták Turóc vármegye követeit. Az ónodi országgyűlésen először a pénzügyeket rendezték. Jelentékeny adót szavaztak meg a katonaság eltartására, de Túróc vármegye követei a vörösrézből vert pénz értékvesztése miatt elégedetlenséget szítottak egy általuk megszövegezett körlevélben...

A magyar Alaptörvény szerint egy köztársasági elnök maximum két ciklust tölthet el hivatalban, így Áder Jánosnak 2022. március 13-án le fog járni a mandátuma. Mivel 2022-ben lesz a parlamenti választás, ezért az MSZP-s Molnár Gyula még áprilisban nyújtott be alaptörvénymódosító-javaslatot, miszerint a következő államfőről ne Áder mandátumának lejártakor a jelenlegi, hanem majd az újonnan megválasztott Országgyűlés döntsön az alakuló ülés utáni 30. napon...

1917. május 15-én, az első világháborúban, az Otrantói-szorosban megvívták a Földközi-tenger térségének talán legnagyobb csatáját. Az egyik oldalon az Osztrák-Magyar Monarchia hajói, a másikon pedig az antant erői harcoltak. Ez a tengeri ütközet – bár a Monarchia flottája messze elmaradt ellenfeleitől – a Császári és Királyi Haditengerészet az első világháborúban elért legfényesebb győzelmeként került be a történelemkönyvekbe...

Az idén ünnepelt Szent László-emlékév kimagasló eseménye zajlik vasárnap a nagyváradi római katolikus egyházmegyében: az eddigieknél lényegesen több hívet várnak a hagyományos Szent László zarándoklati napra, amely ugyanakkor túllép eddigi keretein, és a körmenet nem csak a Schlauch-kertet kerüli meg, hanem a zarándokok a székesegyháztól a lovagkirály által alapított nagyváradi várig vonulnak, ahová egykoron szent királyunkat eltemették...

1703. május május 12-iki keltezéssel II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós kiadta Breznai kiáltványát, a "nemes és nemtelen" országlakosokat hadba hívó" pátenst és elkezdődött a Rákóczi-szabadságharc. Hiába verték ki a törököt az országból, a dolgok csak nem fordultak jobbra. Tán épp ellenkezőleg… Az 1690-es évek közepére kiderült: „Anyám, nem ilyen lovat akartam!”. Ahogy Kollonich Lipót mondta: „Magyarországot előbb rabbá teszem, aztán koldussá, végre katolikussá”.

1620. május 3-án született Csáktornyán, horvát eredetű főnemesi családban Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, a Szigeti veszedelem írója, a 17. század legnagyobb formátumú magyar politikusa. A 19. század első felében a róla készült tanulmányokban valószínűnek tartották, hogy 1616-ban született, mert azt feltételezték, hogy a neki adott magas méltóságok betöltéséhez idősebbnek kellett lennie. Az 1618. és 1620. év is felmerült világra jövetelének időpontjaként...

1944. május 1-én alakult meg a Magyar Királyi Honvéd Légierő 101. "Puma" Vadászrepülő-osztálya - a tervezett 101. Vadászrepülõ-ezred első egysége. Az osztályt Magyarország légterének védelmére hozták létre 1944 nyarán. Harcolt az amerikai 15. Légihadsereg és a Szovjet Légierő ellen, elsõsorban Magyarország, de a háború végén Ausztria felett is. 1944 tavaszán az USAAF többször támadta Magyarországot nagyszámú bombázó kötelékekkel...

Görgey Artúr és Kossuth Lajos egybehangzón nevezte 1849. április 26-án lezajlott első komáromi csatát – másképpen komárom-szőnyi csatát – a szabadságharc legfontosabb ütközetének. A szabadságharc kimenetele szempontjából sorsdöntő csata szomorú következményeként hívták be az osztrákok az orosz cár seregeit. A komáromi csatában – Görgey vezetése alatt – 24 000 amagyar honvéd állt szemben a Schlick tábornok vezette harmincezres osztrák sereggel...

Párizsban, 1873. április 22-én született Luigi Lucheni (öngyilkos lett: Genf, 1910. október 19.) olasz anarchista, Erzsébet császárné és királyné gyilkosa. Majd megmutatja! Most aztán jól megadta nekik! Vesszen a burzsoázia! Szegény Sissi meg rosszkor volt rossz helyen – mondhatná egy hithű fatalista. És nem lenne igaza...