<> Történelem | Hungary First

Történelem

  • Horthy Miklós a frissen alakult Nemzeti Hadsereg élén 1919. november 16-án vonult be Budapestre. A megszálló román hadsereg november 14-én távozott a kifosztott fővárosból. A városi legenda szerint: hosszas kocsisor követte a menetet,  „rekvirált" holmikkal. Mikor a legutolsó kocsi elakadt, rögtön került néhány ráérő járókelő, akik - „Szívesen segítünk, csak menjenek már!" - felkiáltással tolták, míg el nem indult.

  • „A magyar törvényhozás mélységes áhítattal ad hálát az isteni Gondviselésnek, hogy az elszakított Felvidék egy része húsz évi távollét, szenvedés és az idegen uralommal szemben kifejtett hősies ellenállás után visszatér a Magyar Szent Korona testébe. A magyar haza bensőséges örömmel üdvözli és a szerető anya meleg gondoskodásával öleli keblére sokat szenvedett visszatérő véreit.” E szavakkal kezdődik a 80 esztendeje, 1938 november 13-án kihirdetett „1938. évi XXXIV. törvénycikk, a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről”

  • A könyvkiadás monopóliumának megszűnését követően a magyar értelmiség álláspontját sikerült e téren új irányba terelni és a változásokat kikényszerítő tudományos érveket rendszerbe foglalni. Ma már csak azok nem tudnak e változás elvi megalapozottságáról, akik nem olvassák a szakirodalmat, vagy szellemi frissesség terén vannak elmaradásaik (Veres Péter kutatásaiból tudjuk, hogy a szakképzett kutatóknak is csak 4%-a kreatív). Ilyenkor mindig drága édesanyám jut az eszembe, aki a fejemet simogatva sokszor elmondhatta volna, hogy olvass fiam, mert egyébként hülye maradsz, ám persze sohasem mondta, mert állandóan olvastam.

  • 1703. november 15-én, a zólyomi vár alatt találkozott Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor egyesült kuruc serege a Forgách Simon vezette labanc haddal. Forgách seregében ott szolgál egy vén katona, akit mindkét táborban csak Vak Bottyánként ismernek. Ő még tartja a régi, török időkből maradt szokást: csata előtt párbajozni kell! Párbajra hívja hát a kurucokat…

  • 1920. november 10-én, hajnali fél három körül, a Körútnál, egy hat-nyolc emberből álló társaság letepert egy embert a földre, ütötték, rugdosták. Az áldozatnak, Einzig Herman nyomdásznak végül véresre verve sikerült elmenekülnie. Közben segítségért kiáltozott.

  • Gebiz-Macarköyt négy telep alkotja: Atatürk,Karapinar, Yunuslar és Kahyalar. A központi Atatürkben található az a temető, amit ma mint régi Magyar temetőnek ismernek a helybéliek elbeszélése után. Itt van a legtöbb furcsa mintákkal díszített kopjafaszerű vésett kő, amelyeken arab cikornyák keverednek rovásbetükkel. Az elhanyagolt temető földbe süppedt és ledőlt sírköveivel mindenképpen érdekes látvány, de a rovásjelei elgondolkoztatóak.

  • 1944. november 12-én adta ki 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa a 0036. számú – a rendszer természetéből fakadón: szigorúan titkos – parancsát, amely alapján először a megszállt Kárpátaljáról, majd egész Magyarországról kényszermunkára, "malenkij robotra" hurcoltak embereket. A pár órás munkára elvitt emberek gyakran csak évek múltán tértek vissza. Ha visszatértek...

  • Az MNT elnöke közölte, hogy az új kiadványban a szerb partizánok által 1944-1945-ben ártatlanul kivégzett magyar áldozatok tömegsírjainak műholdas, számítógépes globális helymeghatározásai, azaz GPS-koordinátái szerepelnek a helytörténeti adatok, tények és számadatok mellett.

  • Nyomatékosan hangsúlyozni kell annak jelentőségét is, hogy a magyar–lengyel együttműködésnek köszönhetően hárult el az európai bolsevizmus fenyegetése, és az ottani – az 1918-as magyar Tanácsköztársasághoz hasonló – kommunista hatalomátvétel veszélye. Az ezzel kapcsolatos események a lengyel–magyar barátság legszebb lapjaira írták be magukat, felvillantva az ebben legmélyebben rejlő értékeket is.

  • Kustár Rozália kezdte meg 2002-ben a hartai honfoglalás kori temető, köztük egy gazdag női sír feltárását. A feltárásba ezt követően bekapcsolódott az MTA Régészeti Intézete is. A kiemelkedően gazdag és a X. század első felére keltezhető temető összesen 22 sírból állt. A 3. sír a közel 200 darab ezüsttárgyával figyelemre méltó jómódról árulkodott. A jelen cikkben egy hartai világmodell jeleit olvassuk el. E világmodell jelentőségét a sarkokon lévő ős sarok úr mondatjel, valamint a "lyuk jel közepén fizikai lyuk" ábrázolási konvenció adja. Ez utóbbi a honfoglalók magyar nyelvének bizonyítéka.